Alternativ behandling ved kreft | NAFKAM

Alternativ behandling ved kreft

Her finner du beskrivelser av alternative behandlinger som på ulike vis sies å være nyttige for pasienter med kreft, hva de går ut på og hva vi kan si om dem når det gjelder effekt og risiko.

Image

Hva vet man egentlig om alternativ behandling ved kreft?

La oss bare være helt tydelige på én ting: Forskningen støtter ikke påstander om at alternative behandlinger kan kurere kreft. Ikke alt er forsket på, og dermed mangler man dokumentasjon å støtte seg på. Studier som er gjort, viser enten at behandlingene ikke har effekt; at effektene er uten betydning, eller at funnene spriker så mye at de ikke kan brukes til å dra konklusjoner fra. I mange tilfeller er forskningsstatus derfor at man mangler tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne si noe.

Forskere ved Yale School of Medicine har i en kohortstudie undersøkt overlevelse hos kreftpasienter som kun valgte alternativ behandling mot sin kreft, og sammenlignet deres overlevelse med kreftpasienter som fikk konvensjonell behandling (cellegift, stråling, kirurgi og/eller hormonbehandling). Forskerne fant at det gjennomsnittlig var 2.5 ganger høyere risiko for å dø for de som kun valgte alternativ behandling. Vi har skrevet mer om denne artikkelen i en aktuelt-sak med tittelen «Større risiko for å dø om du kun velger alternativ behandling».

Den samme forskergruppen fant senere også at pasienter som mottok alternativ behandling samtidig med den konvensjonelle behandlingen i større grad enn andre kreftpasienter avsto fra ytterligere konvensjonell behandling for sin kreft enn den første behandlingen.

Basert på blant annet disse to studiene kan man si at det ikke er trygt å avstå fra kreftbehandlingen man får på sykehuset til fordel for alternativ behandling.

Bruk av alternativ behandling er likevel utbredt blant norske kreftpasienter.

Forskning som er gjort viser at kreftpasienter har ulike mål med bruk av alternativ behandling:

  • Lindre symptomer og reaksjoner ved sykdommen
  • Lindre bivirkninger av medisinsk behandling
  • Styrke immunforsvaret
  • Øke livskvaliteten under sykdomsforløpet
  • Forebygge kreft
  • Kurerende behandling

For å behandle selve kreften, må man være autorisert helsepersonell. Alternative behandlere som ikke er autorisert helsepersonell, har kun lov å gi slik behandling når pasientens lege er forespurt og samtykker til det. For andre behandlingshensikter, er det fritt fram for nesten hvem som helst å tilby behandling, med nesten hva som helst. Dette er regulert av lov om alternativ behandling av sykdom mv.

Hva vet man egentlig om sikkerheten ved alternativ behandling ved kreft?

At det er gjort forskning, betyr verken at en behandling virker eller er risikofri. Forskningsspørsmål, metoder og resultater varierer. Kvaliteten og verdien av en studie påvirkes av dette. Forskningen har også konsentrert seg mer om effekt, enn om sikkerhet og trygghet i bruk. Forskning på behandling av kreft medfører ekstra etiske dimensjoner, og i mange tilfeller har man kun studier på dyr eller på celler i laboratoriet å støtte seg på. Interessante resultater fra slik forskning bør ikke tolkes som automatisk gyldige fogså for mennesker. Dette kan være ekstra viktig når pasienten har en alvorlig sykdom så som kreft.

NAFKAM har en internasjonal ekspertgruppe som samler og oppsummerer forskning på dette temaet. I spesialbiblioteket vårt CAM Cancer, har denne gruppen oppsummert forskningen på mer enn 70 alternative behandlinger som internsjonalt sies å være gunstige for kreftpasienter. Disse artiklene er oversatt og gjort tilgjengelig for norske pasienter, pårørende og andre i seksjonen Behandlinger A-Å.

Målet med informasjonen er å fortelle hva behandlingene går ut på, og hva man samlet kan si om effekten og sikkerheten ut fra de studier som er gjort. Dette kan bidra til kunnskapsbaserte og informerte helsevalg når særlig sårbare pasienter vurderer å bruke alternativ behandling, og til god dialog mellom pasienten, helsepersonell og alternative behandlere.

Disse temasidene ble opprinnelig utviklet i samarbeid med Kreftforeningen i prosjektet "Kreft og kosthold", som spesielt tok for seg urter, kosttilskudd, dietter/ kostholdsprogrammer og mat som hevdes å være gunstig mot kreft.

Les mer:

Hvordan vurdere informasjon?

Hva er lov og ikke?

For helsepersonell

CAM Cancer

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: