Trening og bevegelse

Trening og bevegelse er en samlekategori for ulike aktiviteter og teknikker som tilbys med og uten helserelaterte mål og hensikter.

Behandling

Feldenkraismetoden

13. desember 2021
Feldenkraismetoden er basert på sakte, forsiktige bevegelser, tøying og strekking, samt endring av kroppsholdning.  Den har som mål å lære deg nye bevegelser, for å forbedre din funksjonsevne og fremme personlig vekst.
Behandling

Alexanderteknikken

19. januar 2021
Alexanderteknikken er en selvhjelpsteknikk med fysiske øvelser som skal lære deg å bli bevisst på spenninger i kroppen, og for å bli innarbeidet i de dagligdagse bevegelsene dine.
Behandling

Yoga som behandling

12. desember 2020
Yoga er ein del av det indiske behandlingssystemet Ayurveda. Yoga er eit samlenamn for ulike kroppslege øvingar, konsentrasjon, meditasjon og pusteteknikkar. Som behandling av helseproblem kviler yoga på austleg filosofi og helseforståing, der pust og mental kontroll skal kunne både førebyggje og hjelpe ved svært mange helseproblem.
Behandling

Bates-metoden

22. juni 2020
Alle som vil, kan kalle seg "Bates-utøver" og praktisere metoden uten krav til utdanning.
Behandling

Tomatismetoden

16. juni 2020
Tomatismetoden består av lyttetrening som er delt opp i aktive og passive lytteøvelser.
Behandling

Tai chi og qigong

6. november 2019

Tai chi og qigong er begge treningsformer med opprinnelse i Asia.

Behandling

Meditasjon

2. oktober 2019

Ordet meditasjon kommer av det latinske ordet «meditatum», som betyr «å tenke på». Målet med meditasjon er å øke samhandlingen mellom hjerne, tanker, kropp og atferd.

Behandling

Trening og bevegelse

24. april 2019
Trening og bevegelse er en samlekategori for ulike aktiviteter og teknikker som tilbys med og uten helserelaterte mål og hensikter.
Behandling

Visualiseringsterapi

13. oktober 2015
Ved visualiseringsterapi visualiserer personen at h*n blir frisk fra spesifikke helseproblem, og korleis. Idéen bak terapien er at kroppen blir frisk av denne måten å tenkje på.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: