Pågående forskning ved NAFKAM

Her finner du en liste over alle våre pågående forskningsprosjekter.

Image
Forsider fra flere av våre forskningspublikasjoner som collage. Laget av NAFKAM.

Forskningen ved NAFKAM utføres av et flerfaglig kollegium, som benytter og utvikler ulike forskningsdesign, inkludert kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, nøye valgt ut fra det forskningsspørsmål som skal besvares.

Under emneknaggen "Forskeren forteller" finner du populærvitenskapelige utgaver av våre nyeste forskningsartikler.


Pågående prosjekter

Listen viser igangsatte / pågående (ikke avsluttede) forskningsprosjekter ved NAFKAM.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: