Pågående forskning ved NAFKAM

Her finner du en liste over alle våre pågående forskningsprosjekter.

Image
Forsider fra flere av våre forskningspublikasjoner som collage. Laget av NAFKAM.

Forskningen ved NAFKAM utføres av et flerfaglig kollegium, som benytter og utvikler ulike forskningsdesign, inkludert kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, nøye valgt ut fra det forskningsspørsmål som skal besvares.

Under emnet "Forskeren forteller" finner du populærvitenskapelige utgaver av våre nyeste forskningsartikler.


Pågående prosjekter

Listen viser igangsatte / pågående (ikke avsluttede) forskningsprosjekter ved NAFKAM.

 • Agnete Kristoffersen, Trine Stub, Mona Bjelland og Jorunn Valle Nilsen. Use of Complementary and Alternative Medicine in the context of cancer. Prevalence, reasons for use, disclosure, information received and self-reported effects among people with cancer in Norway.

 • Agnete Kristoffersen, Lise-Merete Alpers,  Samera Azeem Qureshi og Trine Stub
  Traditional and complementary medicines used by first- and second- generation immigrants from Pakistan living in Oslo, Norway.

 • Hilde Risvoll, Frauke Musial, Marit Waaseth,Trude Giverhaug, Kjell Halvorsen. Home care service employees' contribution to patient safety in clients with dementia who use dietary supplements: a Norwegian survey. PMID: 34524069 DOI: 10.1080/02813432.2021.1970944

 • Risvoll H, Musial F, Halvorsen KH, Giverhaug T, Waaseth M.
  Pharmacy employees' involvement in safeguarding persons with dementia who use dietary supplements: Results from a survey of Norwegian pharmacies.
  BMC Complement Altern Med. 2019 Jul 19;19(1):179. doi: 10.1186/s12906-019-2587-4. PubMed PMID: 31324241; PubMed Central PMCID: PMC6642513.

 • Mora DC, Overvåg G, Jong MC, Kristoffersen AE, Stavleu DC, Liu JP, et al. Safety of Complementary and Alternative Medicine (CAM) modalities among children with cancer who suffer from adverse effects of conventional cancer treatment: A systematic review of observational and qualitative studies. BMC Complementary Medicine and Therapies. 2021;Submitted for publication.

 • Mora DC, Kristoffersen AE, Overvåg G, Jong MC, Mentink M, Liu JP, et al. Complementary and alternative medicine (CAM) modalities used to treat adverse effects of anti-cancer treatment among children: A systematic review and meta-analysis of randomized control trials. BMC Complementary Medicine and Therapies. 2021;Submitted for publication.

 • Smedslund G, Kjeken I, Musial F, Sexton J, Østerås N.  Broad overview of pharmacological and non-pharmacological interventions for osteoarthritis pain: using existing Cochrane reviews to conduct a systematic review with network meta-analysis. Osteoarthritis and Cartilage Open (submitted, under review).

 • Shang YX, Shen C, Stub T, Zhu SJ S-y, Qiao SY, YQ L, et al. Safety evaluation of Andrographis paniculata preparations based on clinical research literature. Journal of Ethnopharmacology. 2020; Submitted for publication.

 • Jing-Li Xing, Fei Dong, Trine Stub, Jian-Ping Liu. Bibliometric Analysis of Mind-Body Medicine Research——Trends and Patterns in Knowledge Development. Submitted to PLoS ONE, 2021.

 • Kim TH, Birch S, Lee MS, Alraek T. Plausible mechanism on biomarkers of sham acupuncture: a systematic review of randomized controlled trials. Currently editing the final version, soon ready for submitting to Frontiers Neuroscience.

 • Wider B, Rostock M, Huntley A, van Ackeren G, Horneber M. Mistletoe extracts for cancer treatment. Cochrane Database of Syst Rev (protocol under review, review ongoing).

 • Meijer JEM, Machielse A, Smid G, Jong MC. Mapping the concept and underlying factors that affect resilience of Jewish communities living in the diaspora. (scoping review protocol is under submission, scoping review itself is ongoing).

 • Stea TH, Sejersted E, Jong M, Fegran L, Jong MC, Wahlgren SLH, Fernee C. Mapping the concept, content, and outcome of family-based outdoor therapy for children and adolescents with mental health problems: protocol for a scoping review (protocol published, review ongoing).

 • Wilderness Program for Adolescent and Young Cancer Survivors (WAYA)

 • Livsstilsendringer under COVID-19-pandemien

 • Bruk av alternativ behandling i Norge under den første bølgen av koronavirus-pandemien (COVID-19)

 • Strategier for forebygging og behandling av COVID-19-relaterte symptomer. En befolkningsbasert undersøkelse i Norge, Sverige og Nederland.

 • Hvordan alternative behandlere ble påvirket av COVID-19: En spørreundersøkelse i Norge

 • Soldatenes bruk av KAM i forebygging av COVID-19 i Forsvaret 
 • Bruk av selvhjelpsstrategier hos deltakere som har eller har hatt kreft i den syvende Tromsøundersøkelsen
 • Virkning av healing på moderat depresjon hos voksne. En pilot randomisert kontrollert studie (RCT)
 • Bruk av alternativ behandling i Koronaens tid

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: