Energiterapier

Energiterapier er et samlebegrep for et vidt spekter av alternative behandlinger hvor eksistensen av energier og manipulering av disse er sentrale.

Behandling

Healing

13. september 2023

Healing er ei behandlingsform der utøvarane seier dei overfører eller kanaliserer energi frå en ytre, universell kraft som hjelper kroppen med å heila seg sjølv.

Behandling

Auraterapi

14. juni 2023
Ideen om aura som eit eige energifelt kring kroppen er over 1000 år gammal.
Behandling

Akupunkturpunkt

4. mai 2023
Akupunkturpunkt er eit omgrep for spesifikke punkt under hudoverflata, der ein indre livsenergi kalla qi skal kunne påverkast i særleg grad.
Behandling

Meridianar

4. mai 2023
Meridianar vert i den tradisjonelle kinesiske medisinen (TKM) beskrive som eit usynleg nettverk av kanalar inne i menneskekroppen for transport av ein livgivande energi kalla qi.
Behandling

Qi (chi, ki)

3. mai 2023

Qi (vert uttala tschji) er eit omgrep som opphavleg kjem frå

Behandling

Ayurveda

11. april 2023
Ayurveda eller ayurvedisk medisin er eit system sett saman av mange typar folkemedisinske terapiformer frå India.
Behandling

Orgonterapi

6. mars 2023

Orgonterapien er basert på ideen om ein god energi som både skal kunne reinse omgjevnadane, skjerme mot farleg stråling og verke mot mange ulike sjukdomar. Denne energien kaller behandlarane for orgon-energi.

Behandling

Bønn

6. mars 2023

Bønn er navnet på aktiviteten der man henvender seg til en antatt guddom for hjelp til ulike formål. Bønn utgjør et sentralt element i religion og utøvelsen av den.

Behandling

Reichiansk terapi

6. mars 2023
Reichiansk terapi er eit behandlingssystem utvikla av psykiataren Wilhelm Reich. Det består av to behandlingsformer: orgonterapi og vegetoterapi. Båe terapiane vert og tilbydd kvar for seg.
Behandling

Tankefeltterapi (TFT)

6. mars 2023
Ifølge teorien skal det å banke med fingrene på bestemte punkter på kroppen i bestemte mønstre, være til nytte ved emosjonelle og mentale problemer.
Behandling

Radioni

6. mars 2023

Radioni er ei type fjernhealing, der utøvarane nyttar eit såkalla radioni-apparat. Behandlinga skjer ved at du sender inn ei prøve av blodet ditt, nokre hårstrå eller av handskrifta di.

Behandling

Akupunktur

2. mars 2023
I Norge utføres vanligvis akupunktur ved å sette nåler i bestemte punkter på pasientens kropp. Det fins også varianter der strøm, lys, lyd eller trykk brukes i stedet for nåler. I denne artikkelen konsentrerer vi oss om nåleakupunktur.
Behandling

Sjamanisme

20. september 2022

Begrepet sjamanisme brukes om det en person (en sjaman) gjør for å fungere som bindeledd mellom mennesker og det man innenfor læren kaller åndeverdenen.

Behandling

Akupressur

8. juli 2022
Akupressur er en del av den tradisjonelle kinesiske medisinen. Som i akupunktur, utsetter man i akupressuren bestemte punkter på kroppen for manuell påvirkning, men her brukes det trykk eller massasje istedetfor nåler. Behandlingen er kjent brukt særlig mot kvalme, søvnproblemer, ved avvenning og mot smerter.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: