Energiterapier | NAFKAM

Energiterapier

Energiterapier er et samlebegrep for et vidt spekter av alternative behandlinger hvor eksistensen av energier og manipulering av disse er sentrale.

Behandling

Yoga

4. november 2019
Yoga er eit samlenamn for ulike teknikkar for kroppsøvingar, konsentrasjon, meditasjon og pusteteknikk.
Behandling

Meditasjon

2. oktober 2019

Ordet meditasjon kommer av det latinske ordet «meditatum», som betyr «å tenke på». Målet med meditasjon er å øke samhandlingen mellom hjerne, tanker, kropp og atferd.

Behandling

Orgonterapi

12. august 2019

Orgonterapien er basert på ideen om ein god energi, som både skal kunne reinse omgjevnadane, skjerme mot farleg stråling og verke mot mange ulike sjukdomar. Denne energien kaller behandlerane for orgon-energi.

Behandling

Reichiansk terapi

12. august 2019

Reichiansk terapi vart utvikla av den austerrikske psykiataren dr Wilhelm Reich på 1920-30-talet.

Behandling

Energiterapier

1. august 2019

Energiterapier er et samlebegrep for et vidt spekter av alternative behandlinger hvor eksistensen av energier og manipulering av disse er sentrale. Man kan dele energiterapiene inn i to hovedtyper:

Behandling

Polaritetsterapi

30. juli 2019
Det er gjort noe forskning på polaritetsterapi, blant annet ved insomia, for å redusere symptomer ved demens, og for å redusere kreftrelatert utmattelse (fatigue). Resultatene gir imidlertid ikke holdepunkter for å si noe om det virker eller ikke.
Behandling

Radioni

26. juli 2019

Radioni er ei type fjernhealing, der utøvarane nyttar eit såkalla radioni-apparat. Behandlinga skjer ved at du sender inn ei prøve av blodet ditt, nokre hårstrå eller av handskrifta di.

Behandling

Krystallterapi

16. juli 2019
Krystallterapi bygger på ideen om at krystaller og steiner kan brukes for å bedre helsen.  Listen over hva krystallterapi skal kunne hjelpe mot er lang, og favner behandling av konkrete helseproblemer, forebygging og det å opprettholde god helse.
Behandling

Sjamanisme

21. mai 2019

Sjamanisme brukes om det en person (en sjaman) gjør for å fungere som bindeledd mellom mennesker og åndeverdenen.

Behandling

Åndelige behandlinger

7. desember 2018

Med åndelige behandlinger mener vi behandlinger hvor utøverne sier at de henvender seg til en guddom eller andre ytre, helbredende krefter på vegne av pasienten.

Behandling

Bønn

31. juli 2018

Bønn, hvor man henvender seg til en guddom for hjelp til ulike formål, er et sentralt element i religion og utøvelsen av den.

Behandling

Akupunktur

3. mai 2018
Det fins to hovedretninger i akupunkturen: vestlig (medisinsk) og østlig (tradisjonell).
Behandling

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM)

19. april 2018
Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er en modernisert versjon av kinesisk medisin (KM), utformet på 1950-tallet. Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er en folkemedisinsk tradisjon som omfatter mange ulike behandlingsteknikker. 
Behandling

Ayurveda

9. april 2018
Ayurveda består av mange typer behandlinger, og sikkerheten avhenger av hvilke behandlinger som brukes.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: