Energiterapier | NAFKAM

Energiterapier

Energiterapier er et samlebegrep for et vidt spekter av alternative behandlinger hvor eksistensen av energier og manipulering av disse er sentrale.

Behandling

Kinesiologi

24. juni 2020
I kinesiologi står ein såkalla «muskeltest» sentralt. Behandlarane meiner at dei kan teste styrken på musklane dine for å avgjere kva som feilar deg og kva behandling du bør ha.
Behandling

Akupressur

2. juni 2020
I akupressuren er målet å stimulere kroppens selvhelbredende krefter.
Behandling

Tankefeltterapi (TFT)

18. mai 2020
Ifølge teorien skal det å banke med fingrene på bestemte punkter på kroppen i bestemte mønstre, være til nytte ved emosjonelle og mentale problemer.
Behandling

Yoga

4. november 2019
Yoga er ein del av det indiske behandlingssystemet Ayurveda. Yoga er eit samlenamn for ulike kroppslege øvingar, konsentrasjon, meditasjon og pusteteknikkar. Som behandling av helseproblem kviler yoga på austleg filosofi og helseforståing, der pust og mental kontroll skal kunne både førebyggje og hjelpe ved svært mange helseproblem.
Behandling

Meditasjon

2. oktober 2019

Ordet meditasjon kommer av det latinske ordet «meditatum», som betyr «å tenke på». Målet med meditasjon er å øke samhandlingen mellom hjerne, tanker, kropp og atferd.

Behandling

Orgonterapi

12. august 2019

Orgonterapien er basert på ideen om ein god energi, som både skal kunne reinse omgjevnadane, skjerme mot farleg stråling og verke mot mange ulike sjukdomar. Denne energien kaller behandlerane for orgon-energi.

Behandling

Reichiansk terapi

12. august 2019
Reichiansk terapi er eit behandlingssystem utvikla av psykiataren Wilhelm Reich. Det består av to behandlingsformer: orgonterapi og vegetoterapi. Båe terapiane vert og tilbydd kvar for seg.
Behandling

Energiterapier

1. august 2019

Energiterapier er et samlebegrep for et vidt spekter av alternative behandlinger hvor eksistensen av energier og manipulering av disse er sentrale. Man kan dele energiterapiene inn i to hovedtyper:

Behandling

Polaritetsterapi

30. juli 2019
Det er gjort noe forskning på polaritetsterapi, blant annet ved insomia, for å redusere symptomer ved demens, og for å redusere kreftrelatert utmattelse (fatigue). Resultatene gir imidlertid ikke holdepunkter for å si noe om det virker eller ikke.
Behandling

Radioni

26. juli 2019

Radioni er ei type fjernhealing, der utøvarane nyttar eit såkalla radioni-apparat. Behandlinga skjer ved at du sender inn ei prøve av blodet ditt, nokre hårstrå eller av handskrifta di.

Behandling

Krystallterapi

16. juli 2019
Krystallterapi bygger på ideen om at krystaller og steiner kan brukes for å bedre helsen.  Listen over hva krystallterapi skal kunne hjelpe mot er lang, og favner behandling av konkrete helseproblemer, forebygging og det å opprettholde god helse.
Behandling

Sjamanisme

21. mai 2019

Sjamanisme brukes om det en person (en sjaman) gjør for å fungere som bindeledd mellom mennesker og åndeverdenen.

Behandling

Åndelige behandlinger

7. desember 2018
I denne samlingen finner du beskrivelser av åndelig baserte behandlinger. Disse er tildels ulike, men har til felles at utøverne mener at de kan henvende seg til pasientens ånd, en guddom eller en annen ytre kraft som kan hjelpe ved sykdom. Det er ikke uvanlig at utøvere av slike behandlinger også sier at de kan fjernbehandle pasienten.
Behandling

Bønn

31. juli 2018

Bønn, hvor man henvender seg til en guddom for hjelp til ulike formål, er et sentralt element i religion og utøvelsen av den.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: