Din juridiske sikkerhet

Visste du at du i stor grad selv må finne ut av hvordan du er juridisk sikret når du bruker alternativ behandling?

Image
Stoppskilt. Illustrasjon: Tine Lillegård Bergli, © NAFKAM 2020
Illustrasjon: Tine Lillegård Bergli, © NAFKAM 2020

Hovedregelen for pasienters juridiske sikkerhet ved alternativ behandling er at alternative behandlere som ikke er autorisert helsepersonell, og gir behandlingen utenfor helsetjenesten, i all hovedsak reguleres av Lov om alternativ behandling av sykdom mv. 

Det er ingen krav om at de må ha forsikring for å kunne gi massasje, akupunktur, kopping eller andre alternative behandlinger.

Du må sjekke selv:

  • Står behandleren i utøverregisteret (må du ha en privat forsikring som kan dekke skade)?
  • Har behandleren andre forsikringer som kan dekke skader?

Alternative behandlere uten tilknytning til helsetjenesten har langt færre juridiske forpliktelser å forholde seg til enn de som har slik tilknytning. Det finnes imidlertid ikke et eget organ for klager på alternativ behandling.

Du kan også sjekke vår veiledning til deg som vurderer å bruke alternativ behandling.

Alternative behandlere som også er helsepersonell

For alternative behandlere som også er helsepersonell, og gir behandlingen innenfor det offentlige helsevesenet, gjelder også helsepersonelloven og pasientrettighetsloven .

Som pasient har man altså andre rettigheter hvis man mottar akupunktur av en fysioterapeut, enn om man mottar akupunktur av en alternativ behandler (ikke helsepersonell).

Det har også betydning om behandlingen gis i en offentlig institusjon (for eksempel sykehus). Her spiller institusjonens regelverk en rolle. Det er institusjonen som bestemmer hvilke behandlinger som er tillatt.

Det er pasientrettighetsloven som angir dine rettigheter overfor helsepersonell og helsetjeneste. Dersom den alternative behandleren er autorisert helsepersonell og det foreligger et behandlerforhold hvor det ytes helsehjelp, samt at skaden er oppstått innenfor det offentlige helsevesenet, kan det i visse tilfeller være mulighet for erstatning gjennom Norsk Pasientskadeerstatning.

Dersom du har klager i forbindelse med alternativ behandling gitt av helsepersonell, kan klagen rettes til helsetilsynet eller pasientombudet. Se Helsetilsynets hjemmesider for mer informasjon om klager

Forbrukerinformasjon om alternativ behandling

NAFKAMs informasjon er ment å øke pasienters sikkerhet ved at de tar kunnskapsbaserte valg for sin egen helse. NAFKAMs informasjonen er ikke ment som anbefaling eller frarådelse av alternativ behandling. Les mer om våre forbehold og vårt formå.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: