Samtale-, psyko- og uttrykksterapiar

Samtaleterapi er ei form for; og vert også kalla psykoterapi. Saman med uttrykksterapiar meiner vi terapiar der samtale og andre måtar å uttrykke seg på vert nytta med helserelaterte føremål.

Behandling

Psykodramaterapi

22. september 2023

Psykodrama er ei form for samtale- og uttrykksterapi (psykoterapi), der ein i tillegg til den terapeutiske samtalen nyttar seg av teaterinspirerte verkemiddel, og set i scene situasjonar frå pasienten sitt liv.

Behandling

Psykosyntese

22. august 2023
Psykosyntese er ei form for samtaleterapi, som blir brukt mot mellom anna psykiske helseplager.
Behandling

Samtale-, psyko- og uttrykksterapiar

27. juni 2023
Samtaleterapi er ei form for; og vert også kalla psykoterapi. Saman med uttrykksterapiar meiner vi terapiar der samtale og andre måtar å uttrykke seg på vert nytta med helserelaterte føremål.
Behandling

Gestaltterapi

20. juli 2022
Gestaltterapi er en retning innenfor samtale/ psykoterapi, med mål om å forbedre individets kontakt, samvær og relasjoner med andre. Ifølge teorien bak behandlingen, kan dette oppnås gjennom bevisst, spontan og autentisk dialog mellom klient og behandler.
Behandling

Kunstterapi

17. desember 2021
Kunstterapi innebærer bruk av kunstneriske uttrykk for terapeutiske hensikter og mål. Dette favner flere forskjellige kunst- og uttrykksformer.
Behandling

Holotropisk terapi

8. juli 2020
Holotropisk terapi består hovudsakeleg av fastsette pusteøvingar, som skal hjelpe mot både fysiske og psykiske problem ved å løfte pasienten til eit høgare nivå av medvite.
Behandling

Primalterapi

19. mai 2020
Terapeutene mener klientene må gi kraftige følelsesmessige uttrykk for den smerten de har lagret siden fødselen.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: