Samtale- og uttrykksterapier | NAFKAM

Samtale- og uttrykksterapier

Med samtale- og uttrykksterapier mener vi behandlinger hvor samtale og andre uttrykksmåter sees på som det sentrale for å bedre helsen.

Behandling

Holotropisk terapi

8. juli 2020
Holotropisk terapi består hovudsakeleg av fastsette pusteøvingar, som skal hjelpe mot både fysiske og psykiske problem ved å løfte pasienten til eit høgare nivå av medvite.
Behandling

Primalterapi

15. mai 2020
Terapeutene mener klientene må gi kraftige følelsesmessige uttrykk for den smerten de har lagret siden fødselen.
Behandling

Gestaltterapi

14. oktober 2019
Gestaltterapi er en alternativ form for psykoterapi, hvor både samtaler og eksperimentelle teknikker som rollespill tas i bruk.
Behandling

Samtale- og uttrykksterapier

27. november 2018
Med samtale- og uttrykksterapier mener vi behandlinger hvor samtale og andre uttrykksmåter sees på som det sentrale for å bedre helsen.
Behandling

Psykosyntese

12. desember 2015
Psykosyntese er ei form for samtaleterapi, som blir brukt mot blant anna psykiske helseplager.
Behandling

Kunstterapi

9. desember 2015
Kunstterapi innebærer bruk av kunstneriske uttrykk for terapeutiske hensikter og mål. Dette favner flere forskjellige kunst- og uttrykksformer.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: