Samtale- og uttrykksterapier

Med samtale- og uttrykksterapier mener vi behandlinger hvor samtale og andre uttrykksmåter sees på som det sentrale for å bedre helsen.

Behandling

Psykosyntese

6. mars 2023
Psykosyntese er ei form for samtaleterapi, som blir brukt mot blant anna psykiske helseplager.
Behandling

Primalterapi

6. mars 2023
Terapeutene mener klientene må gi kraftige følelsesmessige uttrykk for den smerten de har lagret siden fødselen.
Behandling

Gestaltterapi

6. mars 2023
Gestaltterapi er en retning innenfor samtale/ psykoterapi, med mål om å forbedre individets kontakt, samvær og relasjoner med andre. Ifølge teorien bak behandlingen, kan dette oppnås gjennom bevisst, spontan og autentisk dialog mellom klient og behandler.
Behandling

Kunstterapi

17. desember 2021
Kunstterapi innebærer bruk av kunstneriske uttrykk for terapeutiske hensikter og mål. Dette favner flere forskjellige kunst- og uttrykksformer.
Behandling

Holotropisk terapi

8. juli 2020
Holotropisk terapi består hovudsakeleg av fastsette pusteøvingar, som skal hjelpe mot både fysiske og psykiske problem ved å løfte pasienten til eit høgare nivå av medvite.
Behandling

Samtale- og uttrykksterapier

27. november 2018
Med samtale- og uttrykksterapier mener vi behandlinger hvor samtale og andre uttrykksmåter sees på som det sentrale for å bedre helsen.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: