Kunstterapi | NAFKAM

Kunstterapi

Kunstterapi innebærer bruk av musikk, tegning, maling, leireforming, samt tolking av drømmer, poesi, i tillegg til samtaler.
  • Kunstterapi omfatter målrettet bruk av kreative og kunstneriske metoder som musikk, tegning, maling, leireforming, samt tolking av drømmer, poesi, i tillegg til samtaler. Målet er at klienten skal kunne uttrykke følelser som oppleves vanskelige eller føles umulige å uttrykke med ord. Kunstterapi er mest brukt ved psykiske helseproblemer.
  • Det er gjort noe forskning på effekten av visse former for kunstterapi. 
  • Ifølge våre kilder innebærer trygg bruk av kunstterapi at en på forhånd har snakket med sin lege om det.
Virker det?

9. desember 2015 inneholdt kildene våre følgende oppsummeringer om kunstterapi. Detaljer finner du ved å klikke på det enkelte bruksområde.

HAR EFFEKT SER UT TIL Å HA EFFEKT MAN VET IKKE SER IKKE UT TIL Å HA EFFEKT HAR IKKE EFFEKT
   

Depresjon

Mage- og tarmproblemer

Mentalt velvære

Posttraumatisk stress

Schizofreni

Sigdcellesykdom

Stress

Økt livskvalitet

Alle andre bruksområder

   
Er det trygt?

I følge våre kilder anses kunstterapi som trygt for folk flest, men at trygg bruk innebærer noen forsiktighetsregler overfor de materialer og verktøy man bruker, samt at noen grupper bør drøfte bruk på forhånd med sin lege.  

Forsiktighetsregler

Unngå bruk 

Våre kilder opplyser ikke om noen grupper som bør unngå å bruke kunstterapi.

Drøft bruk med lege

I følge våre kilder kan kunstterapi vekke opp fortrengte følelser og vonde minner. Dette kan være negativt for mennesker med psykiske lidelser og medisinske tilstander. Personer i slike grupper bør derfor konsultere sin lege eller annet helsepersonell før de benytter seg av kunstterapi. 

Generelle forsiktighetsregler

Som i annen kunstnerisk virksomhet, kan kunstterapi involvere bruk av materialer og midler (maling, fortynningsmidler mm) som kan medføre risiko for helseskade. Man bør derfor bare benytte midler og materialer som er tillatt for privatpersoner å bruke, samt bruke dem i tråd med produsentens anvisning.

Bruk av kunstterapi bør ikke komme i stedet for nødvendig medisinsk hjelp. 

Bivirkninger

I følge våre kilder er det ikke rapportert om bivirkninger av kunstterapi ut over de som er nevnt over. Dersom du likevel opplever negative effekter som du mener skyldes behandlingen, bør du kontakte lege.

Bakgrunn

I kunstterapi mener man at kunst kan hjelpe klientene å uttrykke følelser som de har vanskelig for å sette ord på. I behandlingen inngår det at klient og terapeut tolker, analyserer og diskuterer det kunstneriske arbeidet sammen. Målet med det er at klienten selv skal bli bevisst på tankemessige og følelsesmessige mønstre og begrensinger, og at kunstterapeuten skal kunne hjelpe klienten å løse opp i og endre på disse. 

I følge utøverne brukes behandlingen oftest ved følelsesmessige og psykiske problemer som stress, utbrenthet, spiseforstyrrelser, angst, depresjoner, sorg, å takle funksjonshemming og somatisk sykdom, bearbeiding av traumer og livskriser, samt ved rusbehandling, og i familie- og relasjonsproblemer. Kunstterapi benyttes også innenfor det offentlige helsevesenet, blant annet i psykiatrien.

Varianter: kunst- og utrykksterapi, bevegelsesterapi, lydterapi, bildeterapi, danseterapi, didgeridoo lydmassasje og lydterapi, musikkterapi
Engelsk navn: Art therapy

Kilder

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: