Fysikalske/ manuelle behandlinger

Slike behandlinger er i Medisinsk ordbok definert som: «behandling med fysikalske metoder, f.eks. bad, varme, lys, elektrisitet, gymnastikk, bassengtrening og massasje».

Behandling

Celleterapi

24. august 2023
Celleterapi er injisering av dyreceller i kroppen.
Behandling

Massasje

18. august 2023

Massasjeterapi har eksistert i flere kulturer langt tilbake i tid, og har hovedsaklig vært brukt ved smerte og muskel-skjelettplager, smerter, nedsatt førlighet og følsomhet.

Behandling

Rolfing

18. august 2023

Rolfing er ei form for djup massasje av vevet. Massasjen vert gitt med sakte rørsler, der behandlaren nyttar hendene, knea, fingrane og knokane sine for å massere.

Behandling

Øyreakupunktur (aurikuloterapi)

29. juni 2023
Øyreakupunktur er ei form for akupunktur som kviler på den tradisjonelle kinesiske medisinen (TKM) sine premiss om ein indre livsenergi, som ein kan nå og påverke i spesielle akupunkturpunkt. Ifylgje teorien bak øyreakupunkturen er alle kroppen sine delar og funksjonar spegla i det ytre øyret.
Behandling

Akupunkturpunkt

4. mai 2023
Akupunkturpunkt er eit omgrep for spesifikke punkt under hudoverflata, der ein indre livsenergi kalla qi skal kunne påverkast i særleg grad.
Behandling

Meridianar

4. mai 2023
Meridianar vert i den tradisjonelle kinesiske medisinen (TKM) beskrive som eit usynleg nettverk av kanalar inne i menneskekroppen for transport av ein livgivande energi kalla qi.
Behandling

Qi (chi, ki)

3. mai 2023

Qi (vert uttala tschji) er eit omgrep som opphavleg kjem frå

Behandling

Kraniosakralterapi

6. mars 2023

I kraniosakralterapi er målet å stimulere klientens kropp til å helbrede seg selv. Behandlerne forsøker å stimulere til dette ved hjelp av svært lett berøring av blant annet hode, nakke, ryggrad, korsbein og halebein.

Behandling

Bowenteknikken

6. mars 2023
Bowenteknikken er en form for forsiktig massasje.
Behandling

Øyrelysbehandling (otopati)

6. mars 2023
Øyrelysbehandling (otopati) byggjer på idéen om at ei rekkje helseproblem skuldast øyrevoks, og at ein kan motverke dette ved å bruke såkalla øyrelys til å reinse øyra med.
Behandling

Atlasterapi

6. mars 2023
Atlasterapi beskrives som forsiktig massasje av musklene i nakken, ment for å påvirke den øverste nakkevirvelen (atlas).
Behandling

Singulett oksygen-energi

6. mars 2023
Vanndamp til inhalasjon, tilsatt i drikkevann, eller som lysterapi på huden.
Behandling

Rosenmetoden

6. mars 2023
Rosenterapautar brukar lett, mjuk berøring for å få musklane til å sleppe spenningane.
Behandling

Nevralterapi

6. mars 2023
I nevralterapi set ein sprøyter med lokalbedøvande middel og saltvatn, ulike stadar på kroppen.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: