Fysikalske/ manuelle behandlinger

Slike behandlinger er i Medisinsk ordbok definert som: «behandling med fysikalske metoder, f.eks. bad, varme, lys, elektrisitet, gymnastikk, bassengtrening og massasje».

Behandling

Akupunkturpunkt

4. mai 2023
Akupunkturpunkt er eit omgrep for spesifikke punkt under hudoverflata, der ein indre livsenergi kalla qi skal kunne påverkast i særleg grad.
Behandling

Meridianar

4. mai 2023
Meridianar vert i den tradisjonelle kinesiske medisinen (TKM) beskrive som eit usynleg nettverk av kanalar inne i menneskekroppen for transport av ein livgivande energi kalla qi.
Behandling

Qi (chi, ki)

3. mai 2023

Qi (vert uttala tschji) er eit omgrep som opphavleg kjem frå

Behandling

Kraniosakralterapi

6. mars 2023

I kraniosakralterapi er målet å stimulere klientens kropp til å helbrede seg selv. Behandlerne forsøker å stimulere til dette ved hjelp av svært lett berøring av blant annet hode, nakke, ryggrad, korsbein og halebein.

Behandling

Celleterapi

6. mars 2023
Celleterapi er injisering av dyreceller i kroppen.
Behandling

Bowenteknikken

6. mars 2023
Bowenteknikken er en form for forsiktig massasje.
Behandling

Øyrelysbehandling (otopati)

6. mars 2023
Øyrelysbehandling (otopati) byggjer på idéen om at ei rekkje helseproblem skuldast øyrevoks, og at ein kan motverke dette ved å bruke såkalla øyrelys til å reinse øyra med.
Behandling

Øreakupunktur

6. mars 2023

Øreakupunktur bygger på en teori om at alle kroppens deler og funksjoner gjenspeiles i det ytre øret. Behandlerne mener derfor at stimulering av spesifikke punkter i øret kan forebygge og bedre helseproblemer.

Behandling

Atlasterapi

6. mars 2023
Atlasterapi beskrives som forsiktig massasje av musklene i nakken, ment for å påvirke den øverste nakkevirvelen (atlas).
Behandling

Singulett oksygen-energi

6. mars 2023
Vanndamp til inhalasjon, tilsatt i drikkevann, eller som lysterapi på huden.
Behandling

Rosenmetoden

6. mars 2023
Rosenterapautar brukar lett, mjuk berøring for å få musklane til å sleppe spenningane.
Behandling

Nevralterapi

6. mars 2023
I nevralterapi set ein sprøyter med lokalbedøvande middel og saltvatn, ulike stadar på kroppen.
Behandling

Kopping

6. mars 2023
Kopping går føre seg ved at behandlaren set vakuumkoppar på pasienten sin kropp.
Behandling

Hydroterapi

6. mars 2023
Hydroterapi famnar mange behandlingsteknikkar, der den store fellesnemninga er utvortes bruk av vatn.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: