Fysikalske/ manuelle behandlinger

Slike behandlinger er i Medisinsk ordbok definert som: «behandling med fysikalske metoder, f.eks. bad, varme, lys, elektrisitet, gymnastikk, bassengtrening og massasje».

Behandling

Kraniosakralterapi

6. mars 2023

I kraniosakralterapi er målet å stimulere klientens kropp til å helbrede seg selv. Behandlerne forsøker å stimulere til dette ved hjelp av svært lett berøring av blant annet hode, nakke, ryggrad, korsbein og halebein.

Behandling

Celleterapi

6. mars 2023
Celleterapi er injisering av dyreceller i kroppen.
Behandling

Bowenteknikken

6. mars 2023
Bowenteknikken er en form for forsiktig massasje.
Behandling

Øyrelysbehandling (otopati)

6. mars 2023
Øyrelysbehandling (otopati) byggjer på idéen om at ei rekkje helseproblem skuldast øyrevoks, og at ein kan motverke dette ved å bruke såkalla øyrelys til å reinse øyra med.
Behandling

Øreakupunktur

6. mars 2023

Øreakupunktur bygger på en teori om at alle kroppens deler og funksjoner gjenspeiles i det ytre øret. Behandlerne mener derfor at stimulering av spesifikke punkter i øret kan forebygge og bedre helseproblemer.

Behandling

Atlasterapi

6. mars 2023
Atlasterapi beskrives som forsiktig massasje av musklene i nakken, ment for å påvirke den øverste nakkevirvelen (atlas).
Behandling

Singulett oksygen-energi

6. mars 2023
Vanndamp til inhalasjon, tilsatt i drikkevann, eller som lysterapi på huden.
Behandling

Rosenmetoden

6. mars 2023
Rosenterapautar brukar lett, mjuk berøring for å få musklane til å sleppe spenningane.
Behandling

Nevralterapi

6. mars 2023
I nevralterapi set ein sprøyter med lokalbedøvande middel og saltvatn, ulike stadar på kroppen.
Behandling

Kopping

6. mars 2023
Kopping går føre seg ved at behandlaren set vakuumkoppar på pasienten sin kropp.
Behandling

Hydroterapi

6. mars 2023
Hydroterapi er et vidt begrep der den store fellesnevneren er at utvortes bruk av vann brukes for terapeutisk effekt.
Behandling

Rolfing

6. mars 2023

Rolfing er ei form for djup massasje av vevet. Massasjen vert gitt med sakte rørsler, der behandlaren nyttar hendene, knea, fingrane og knokane sine for å massere.

Behandling

Soneterapi og refleksologi

6. mars 2023
Denne typen behandling benevnes som både soneterapi, fotsoneterapi og refleksologi.
Behandling

Kelat-terapi

2. mars 2023
Kelat-terapi finnes både som skolemedisin og som alternativ behandling.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: