Fysikalske behandlinger | NAFKAM

Fysikalske/ manuelle behandlinger

Slike behandlinger er i Medisinsk ordbok definert som: «behandling med fysikalske metoder, f.eks. bad, varme, lys, elektrisitet, gymnastikk, bassengtrening og massasje.»

Behandling

Soneterapi og refleksologi

10. juli 2018

I soneterapien og refleksologien mener man at det fins ulike soner på kroppen som gjenspeiler vår helsetilstand.

Behandling

Akupunktur

3. mai 2018
I akupunkturen behandler man spesielle punkter på pasientens kropp. Det fins to hovedretninger i akupunkturen: vestlig/ medisinsk (som har en skolemedisinsk, nevrofysiologisk tilnærming) og den østlige/ klassiske (som legger den tradisjonelle kinesiske medisinens lære om sykdom og helse til grunn).
Behandling

Moxa (moxibusjon)

9. april 2018
Moxa/ moxibusjon inneber brenning av eit stoff på eller nær den kinesiske læra sine aku-punkt. I dag vert moxa truleg oftast nytta som supplement i akupunkturbehandling.
Behandling

Kiropraktikk

22. mars 2018
I Norge er kiropraktor en beskyttet tittel; kiropraktorene autorisert helsepersonell, og kiropraktikk å regne som skolemedisinsk behandling.
Behandling

Kraniosakralterapi

18. august 2017

I kraniosakralterapi er målet å stimulere klientens kropp til å helbrede seg selv. Behandlerne forsøker å stimulere til dette ved hjelp av svært lett berøring av blant annet hode, nakke, ryggrad, korsbein og halebein.

Behandling

Kopping

25. mai 2017
Kopping går føre seg ved at behandlaren set vakuumkoppar på pasienten sin kropp.
Behandling

Rosenmetoden

10. januar 2016
Rosenterapautar brukar lett, mjuk berøring for å få musklane til å sleppe spenningane.
Behandling

Nevralterapi

12. oktober 2015
Nevralterapi er ei omstridd behandlingsform, der ein set sprøyter med dei lokalbedøvande midla Prokain, novokain og lidokain, eller saltvatn ulike stadar på kroppen
Behandling

Hydroterapi

12. oktober 2015
Flere av teknikkene som inngår i hydroterapi, eksisterer i dag som selvstendige alternative behandlingsformer, og er i bruk innen skolemedisinen og helsevesenet.
Behandling

Massasje

10. juli 2013

Massasje har eksistert i flere kulturer langt tilbake i tid. Kunnskapen og metodene ble lenge overført som praktisk lærdom. Primært bruker utøverne hendene til å stryke, kna og trykke; men også sine armer, albuer og føtter.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: