Fysikalske/ manuelle behandlinger

Slike behandlinger er i Medisinsk ordbok definert som: «behandling med fysikalske metoder, f.eks. bad, varme, lys, elektrisitet, gymnastikk, bassengtrening og massasje».

Behandling

Kopping

6. mars 2023
Kopping går føre seg ved at behandlaren set vakuumkoppar på pasienten sin kropp.
Behandling

Hydroterapi

6. mars 2023
Hydroterapi famnar mange behandlingsteknikkar, der den store fellesnemninga er utvortes bruk av vatn.
Behandling

Soneterapi og refleksologi

6. mars 2023
Denne typen behandling benevnes som både soneterapi, fotsoneterapi og refleksologi.
Behandling

Kelat-terapi

2. mars 2023
Kelat-terapi finnes både som skolemedisin og som alternativ behandling.
Behandling

Akupunktur

2. mars 2023
I Norge utføres vanligvis akupunktur ved å sette nåler i bestemte punkter på pasientens kropp. Det fins også varianter der strøm, lys, lyd eller trykk brukes i stedet for nåler. I denne artikkelen konsentrerer vi oss om nåleakupunktur.
Behandling

Aromaterapi

6. februar 2023
Aromaterapi er bruk av eterisk olje frå planteekstraktar til helsebehandling. Den vanlegaste forma i Noreg er arometerapeutisk massasje.
Behandling

Akupressur

8. juli 2022
Akupressur er en del av den tradisjonelle kinesiske medisinen. Som i akupunktur, utsetter man i akupressuren bestemte punkter på kroppen for manuell påvirkning, men her brukes det trykk eller massasje istedetfor nåler. Behandlingen er kjent brukt særlig mot kvalme, søvnproblemer, ved avvenning og mot smerter.
Behandling

Feldenkraismetoden

13. desember 2021
Feldenkraismetoden er basert på sakte, forsiktige bevegelser, tøying og strekking, samt endring av kroppsholdning.  Den har som mål å lære deg nye bevegelser, for å forbedre din funksjonsevne og fremme personlig vekst.
Behandling

Moxa (moxibusjon)

9. juni 2020
Moxa/ moxibusjon inneber brenning av eit stoff på eller nær den kinesiske læra sine aku-punkt. I dag vert moxa truleg oftast nytta som supplement i akupunkturbehandling.
Behandling

Fysikalske/ manuelle behandlinger

3. april 2020
Slike behandlinger er i Medisinsk ordbok definert som: «behandling med fysikalske metoder, f.eks. bad, varme, lys, elektrisitet, gymnastikk, bassengtrening og massasje».
Behandling

Tai chi og qigong

6. november 2019

Tai chi og qigong er begge treningsformer med opprinnelse i Asia.

Behandling

Kiropraktikk

22. mars 2018
Kiropraktikk er ei form for manuell/ fysikalsk behandling, som i Noreg fram til 1989 vart regulert som alternativ behandling.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: