Fysikalske/ manuelle behandlinger

Slike behandlinger er i Medisinsk ordbok definert som: «behandling med fysikalske metoder, f.eks. bad, varme, lys, elektrisitet, gymnastikk, bassengtrening og massasje».

Behandling

Øyreakupunktur (aurikuloterapi)

21. juni 2021
Øyreakupunktur er ei form for akupunktur som kviler på den tradisjonelle kinesiske medisinen (TKM) sine premiss om ein indre livsenergi, som ein kan nå og påverke i spesielle akupunkturpunkt. Ifylgje teorien bak øyreakupunkturen er alle kroppen sine delar og funksjonar spegla i det ytre øyret.
Behandling

Kopping

31. mai 2021
Kopping går føre seg ved at behandlaren set vakuumkoppar på pasienten sin kropp.
Behandling

Nevralterapi

27. mai 2021
I nevralterapi set ein sprøyter med lokalbedøvande middel og saltvatn, på forskjellige stadar på kroppen.
Behandling

Hydroterapi

26. mai 2021
Hydroterapi famnar mange behandlingsteknikkar, der den store fellesnemninga er utvortes bruk av vatn.
Behandling

Aromaterapi

16. desember 2020
Aromaterapi er bruk av eterisk olje frå planteekstraktar til helsebehandling. Den vanlegaste forma i Noreg er arometerapeutisk massasje.
Behandling

Kelat-terapi

23. juni 2020
Kelat-terapi finnes både som skolemedisin og som alternativ behandling.
Behandling

Moxa (moxibusjon)

9. juni 2020
Moxa/ moxibusjon inneber brenning av eit stoff på eller nær den kinesiske læra sine aku-punkt. I dag vert moxa truleg oftast nytta som supplement i akupunkturbehandling.
Behandling

Øyrelysbehandling (otopati)

25. mai 2020
Øyrelysbehandling (otopati) byggjer på idéen om at ei rekkje helseproblem skuldast øyrevoks, og at ein kan motverke dette ved å bruke såkalla øyrelys til å reinse øyra med.
Behandling

Singulett oksygen-energi

19. mai 2020
Vanndamp til inhalasjon, tilsatt i drikkevann, eller som lysterapi på huden.
Behandling

Tai chi og qigong

6. november 2019

Tai chi og qigong er begge treningsformer med opprinnelse i Asia.

Behandling

Kiropraktikk

22. mars 2018
Kiropraktikk er ei form for manuell/ fysikalsk behandling, som i Noreg fram til 1989 vart regulert som alternativ behandling.
Behandling

Kraniosakralterapi

24. mars 2015

I kraniosakralterapi er målet å stimulere klientens kropp til å helbrede seg selv. Behandlerne forsøker å stimulere til dette ved hjelp av svært lett berøring av blant annet hode, nakke, ryggrad, korsbein og halebein.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: