Folkemedisin

Folkemedisin forklares ofte som medisinske tradisjoner basert på tro og erfaring, framfor moderne vitenskap. Disse tradisjonene har blitt overlevert fra generasjon til generasjon - innad i slekta eller gjennom opplæring hos en lokal autoritet.

Behandling

Folkemedisin

4. januar 2024
Folkemedisin forklares ofte som medisinske tradisjoner basert på tro og erfaring, framfor moderne vitenskap. Disse tradisjonene har blitt overlevert fra generasjon til generasjon - innad i slekta eller gjennom opplæring hos en lokal autoritet.
Behandling

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM)

4. januar 2024
Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er en modernisert versjon av kinesisk medisin (KM), og ble utformet på 1950-tallet. TKM er et stort behandlingssystem basert på folkemedisinsk tradisjon, og omfatter mange ulike behandlingsteknikker. 
Behandling

Healing

13. september 2023

Healing er ei behandlingsform der utøvarane seier dei overfører eller kanaliserer energi frå en ytre, universell kraft som hjelper kroppen med å heila seg sjølv.

Behandling

Ayurveda

11. april 2023
Ayurveda eller ayurvedisk medisin er eit system sett saman av mange typar folkemedisinske terapiformer frå India.
Behandling

Unani

24. august 2022
Unani-medisinen er eit folkemedisinsk behandlingssystem som byggjer på tradisjonar frå Hellas, Midt-Austen og Sør-Asia.
Behandling

Samisk folkemedisin

16. mars 2022
Utøverne av samiske behandlingsteknikker går under ulike navn. Noen av disse er guvllár, noaide, sjaman, læser og helbreder.
Behandling

Kopping

31. mai 2021
Kopping går føre seg ved at behandlaren set vakuumkoppar på pasienten sin kropp.
Behandling

Moxa (moxibusjon)

9. juni 2020
Moxa/ moxibusjon inneber brenning av eit stoff på eller nær den kinesiske læra sine aku-punkt. I dag vert moxa truleg oftast nytta som supplement i akupunkturbehandling.
Behandling

Tai chi og qigong

6. november 2019

Tai chi og qigong er begge treningsformer med opprinnelse i Asia.

Behandling

Tibetansk medisin

24. oktober 2019
Tibetansk medisin er eit omfattande medisinsk system, som det er gjort lite forsking på.
Behandling

Årelating

9. april 2018

Årelating er en metode man kjenner til fra flere kulturers folkemedisiner. I Norge vet man at dette fra middelalderen av var en utbredt form for behandling av en rekke sykdommer. 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: