Folkemedisin | NAFKAM

Folkemedisin

Forklares ofte som medisinske tradisjoner basert på tro og erfaring, som har blitt overlevert fra generasjon til generasjon - innad i slekta eller gjennom opplæring hos en lokal autoritet.

Behandling

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM)

19. april 2018
Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er en modernisert versjon av kinesisk medisin (KM), utformet på 1950-tallet. Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er en folkemedisinsk tradisjon som omfatter mange ulike behandlingsteknikker. 
Behandling

Folkemedisin

16. april 2018
Forklares ofte som medisinske tradisjoner basert på tro og erfaring, som har blitt overlevert fra generasjon til generasjon - innad i slekta eller gjennom opplæring hos en lokal autoritet.
Behandling

Samisk folkemedisin

9. april 2018

Samisk folkemedisin er et system av ulike behandlingsteknikker som man finner i den samiske kulturen.

Behandling

Ayurveda

9. april 2018
Ayurveda består mange typer behandlinger, og sikkerheten avhenger av hvilke behandlinger som brukes.
Behandling

Moxa (moxibusjon)

9. april 2018
I dag benyttes moxa trolig mest som et supplement i akupunkturbehandling.
Behandling

Årelating

9. april 2018

Årelating er en metode man kjenner til i flere kulturers folkemedisiner. Tidligere var dette en utbredt behandlingsform, kjent brukt ved en rekke sykdommer.

Behandling

Healing

9. oktober 2017

Målet med healing er å lede en kraft eller energi til pasienten for at den skal gjøre klienten frisk. Healere mener  at slik kraft fjerner blokkeringer eller ubalanser, som de mener er årsak til symptomer.

Behandling

Kopping

25. mai 2017
Kopping går føre seg ved at behandlaren set vakuumkoppar på pasienten sin kropp.
Behandling

Tai chi

12. oktober 2015
Tai chi var opprinneleg ein kinesisk kampsport som handla om helse, kroppsteknikk og sjølvforsvar.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: