Ayurveda | NAFKAM

Ayurveda

Ayurveda består av mange typer behandlinger, og sikkerheten avhenger av hvilke behandlinger som brukes.
Image
Bilde av ulike ayruvediske urter: Kamfer, ingefær, løvetannrot, bukkehornkløver, sjasmin, korander, spisskum, ashwaghanda, kryddernellik, hvitløk, kanel og tiggernøtt.

Ayurveda (ayurvedisk medisin) er en form for folkemedisin med opprinnelse i India. Behandlingen  går ut på å bevare og styrke en form for livsenergi i kroppen slik som i tradisjonell kinesisk medisin (TKM). Ayurveda har siden 1970-tallet vært en del av det offisielle helsetilbudet i India, og siden 2014 har India hatt et eget departement for Ayurveda, Yoga og Naturopati, Unani, Siddha og Homoeopathy (AYUSH).

Det er ikke gjort mye forskning på ayurveda som behandlingssystem, og etter våre krav er ikke grunnlaget godt nok til å kunne si om det virker eller ikke.

Du kan lese våre artikler om detox, kosthold og ernæring, yoga, meditasjon og massasje for å finne ut om disse spesifikke behandlingene virker. I tillegg anbefaler vi deg å lese om kosttilskudd og produkter fra naturen før du velger å benytte slike sammensatte produkter.

Hva er ayurveda?

Innenfor ayurveda mener man at man må ta hensyn til både pasientens kropp, sinn og spirituelle side for at denne skal oppnå en god helse. Ayurvedisk behandling er på grunn av dette ofte sammensatt av flere typer behandlinger, noe som også putter det i kategorien behandlingssystem.

Viktige deler av behandlingen er kosthold, detox, fysisk aktivitet som yoga, meditasjon og massasje. I tillegg gis det ofte råd om ulike kombinasjoner av kosthold og livsstil. Blant annet fremheves bruken av ghee (klaret smør), melk, ris, urter og blandingsprodukter som noe som gjenoppretter en ubalanse i helsen, og kan være med på å forebygge sykdom. Alkohol, stress, negative følelser, overtrening og for mye fasting ses på som å føre til dårligere helse eller sykdom.

I Norge kan alle som vil tilby ayurveda, selv om det er mest vanlig å tilby ulike deler.

Er det trygt å bruke?

Ayurveda består mange typer behandlinger, og sikkerheten avhenger av hvilke behandlinger som brukes.

Ayurvediske produkter kan bestå av spesifikke urter eller blandinger som kan inneholde både metaller, urter og mineraler (rasa shastra).

en studie utført av det amerikanske NCCIH i 2008 ble 193 ayurvediske produkter undersøkt. 21 % av disse inneholdt mer bly, kvikksølv og/eller arsenikk enn hva som anses som trygt. Listen over disse produktene finnes her (.png). Matportalen.no har også konkludert med at det er grunn til å advare mot bruk av ayurvediske produkter grunnet innholdet, blant i artikkelen "Advarer mot Ayurveda-produkter som inneholder bly".

Også andre behandlinger som brukes innenfor ayurveda, kan gi bivirkninger. Les mer om dette i de artiklene som er nevnt overfor.

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen din om alternativ behandling som du bruker eller vurderer å bruke.
  • Ikke bytt ut nødvendig behandling fra helsetjenesten med alternativ behandling.
  • Mangel på rapporterte bivirkninger er ikke det samme som at en behandlingsform er dokumentert som trygg. I Norge har vi ikke noen offisiell form for rapportering og systematisering av bivirkninger ved alternativ behandling. Man kan derfor anta at slike ofte er underrapportert.
  • Når du bruker alternativ behandling, er rettsvernet ditt svakere enn når du bruker offentlige helsetjenester. Som pasient hos alternative behandlere er du ved skade som regel ikke dekket av Norsk Pasientskadeerstatning.
  • Du kan lese mer om dette temaet i vår artikkel om din juridiske sikkerhet og i vår pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: