Om NAFKAM | NAFKAM

Om NAFKAM

På dette nettstedet finner du kunnskapsbasert og objektiv informasjon om alternativ behandling.

Det finnes store mengder informasjon om slik behandling. Mye av den er ikke objektiv, og ikke basert på forskning. Slik informasjon egner seg som regel ikke som beslutningsgrunnlag for å ta helsevalg. 

På oppdrag fra norske helsemyndigheter arbeider derfor vi ved Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Behandling (NAFKAM) for å gi deg fakta, slik at du kan ta tryggere valg for din egen helse.

Dette nettstedet inneholder derfor et eget nettleksikon med artikler om utbredte alternative behandlingsformer og behandlingsprodukter. Disse artiklene er basert på solide forskningskilder og kvalitetssikringsrutiner. Les artikkelen Kvalitetssikring for nærmere opplysninger om forskningen vi bruker, og om måten vi arbeider på.

Nettleksikonet eies og drives av NAFKAM, som ligger ved Institutt for Samfunnsmedisin, Det Helsevitenskapelige FakultetUiT Norges arktiske universitet. Nettstedet har sin egen redaksjon, som også tar imot og svarer på spørsmål fra publikum, helsepersonell, media og andre.

Ta gjerne med deg informasjonen vår videre

Nettstedet inneholder ingen form for reklame. Innholdet er ikke ment å verken hemme eller fremme befolkningens bruk av alternativ behandling, men å støtte forholdet og dialogen mellom pasient, helsepersonell og alternativ behandler.

  • Hvis du som pasient vurderer å bruke alternativ behandling, oppfordrer vi deg til å ta med informasjonen fra oss og diskutere den med legen din og eventuelt den alternative behandleren som du vurderer å bruke.
  • Hvis du som helsepersonell har pasienter som ønsker å snakke om alternativ behandling, oppfordrer vi deg til å bruke informasjonen vår som diskusjonsgrunnlag. Artiklene er bygd opp slik at man raskt finner svar på hva man ut fra forskning kan si om effekt og sikkerhet ved bruk av behandlingene.
  • Til leger som har kreftpasienter, tilbyr vi også nettleksikonet CAM Cancer. Der kan leger finne oppsummeringer av den eksisterende vitenskapelige informasjon om en rekke utbredte alternative behandlingsformer, -produkter og kostholdsprogrammer som er kjent brukt ved kreft.  
  • De senere årene har behandling i utlandet blitt vanlig. En behandling som er regulert som skolemedisin i ett land, kan være regulert som alternativ i et annet. Kompetansekravene til å utøve en og samme behandling varierer, og dette kan ha stor betydning for pasientens juridiske status og sikkerhet. Lovstatus, refusjonsordning og kompetansekrav til utøvere av et titalls utbredte behandlingsformer i EU/ EØS-landene finner du beskrevet i vårt spesialbibliotek CAM Regulation

Ta kontakt med oss

Selv om NAFKAM dekker et bredt spekter av det alternative behandlingsfeltet, fins det terapier og produkter på det alternative behandlingsmarkedet som vi ennå ikke har beskrevet.  Finner du ikke det du leter etter, eller har spørsmål knyttet til innholdet, kan du ta kontakt med redaksjonen via e-post eller telefon. Vi ber om at du leser vår korte informasjon om personvern før du du kontakter oss.

Gjenbruk av innholdet på våre nettsider

Alle tekster unntatt de som er skrevet av gjesteforfattere kan benyttes fritt til ikke-kommersiell bruk. Det eneste vi krever er at du referer tydelig til Nafkam.no.

Det er ikke tillatt å bruke vårt navn, logo, eller informasjon fra oss i kommersiell hensikt, såsom for reklame for behandlingstjenester eller -produkter.

Gjenbruk av bilder og videoer fra nettstedet krever tillatelse fra redaksjonen eller den som har rettighetene til disse.

Bakgrunn

I 2005 fikk NAFKAM i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gi den norske befolkningen kunnskapsbasert informasjon om alternative behandlingsmetoder, som beslutningsstøtte for å kunne ta veloverveide valg om behandling.

Vi opprettet derfor nettstedet Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (forkortet til Nifab.no), som åpnet i mai 2007. I 2018 fusjonerte vi alle våre nettsider til én felles plattform - Nafkam.no.

Vår informasjon skal være forskningsbasert og verken hemme eller fremme den norske befolkningens bruk av alternativ behandling, men samtidig bidra til å styrke pasientsikkerheten. Vårt valg av forskningskilder er gjort i tråd med anbefalinger etter diskusjoner med Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsebiblioteket og Kunnskapssenteret

Ekstern evaluering av NAFKAM 2013.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: