Om NAFKAM

Det finnes store mengder informasjon om alternativ behandling. Mye av den er ikke objektiv, og ikke basert på forskning. Slik informasjon egner seg som regel ikke som beslutningsgrunnlag for å ta helse- og behandlingsvalg. Ettersom bruk av alternativ behandling i all hovedsak er selvvalgt, har norske myndigheter valgt å styrke pasienters sikkerhet ved å finansiere forskning og informasjonsvirksomhet om slik behandling. Dette er gitt som oppdrag til NAFKAM.

Dette nettstedet inneholder blant annet et eget nettleksikon med artikler om hva vi ut fra forskningen vet om sikkerhet og effekt ved utbredte former for alternativ behandling (terapier, helseprodukter, kostholds- og livsstilsprogrammer, fysiske og mentale selvhjelpsteknikker mm).

NAFKAMs informasjon skal verken hemme eller fremme bruken av alternativ behandling. Informasjonen er derfor ikke ment som behandlingsråd, ut over at du alltid bør drøfte eventuell bruk av alternativ behandling med legen din, samt at du ikke bør velge bort skolemedisinsk behandling til fordel for alternativ behandling.

Dette nettstedet tillater ingen form for reklame. Innholdet er ment å øke pasienters helsekompetanse, og å støtte dialog mellom pasient, helsepersonell og alternativ behandler:

  • Pasienter som vurderer å prøve alternativ behandling, bør gjøre seg kjent med sikkerheten og eventuell risiko som fins ved bruk. Pasienter kan også ta med informasjonen vår til drøfting med legen sin (og eventuelt den alternative behandleren som man vurderer å bruke).
  • Helsepersonell som har pasienter som ønsker å snakke om alternativ behandling, kan bruke informasjonen vår som diskusjonsgrunnlag eller anbefale dem å å lese den. Artiklene er bygd opp slik at man raskt finner svar på hva man ut fra forskning kan si om effekt og sikkerhet ved bruk av behandlingene.
  • Leger som har kreftpasienter, finner i vårt spesialbibliotek CAM Cancer oppsummeringer av den eksisterende vitenskapelige dokumentasjon fra høyeste nivå om utbredte alternative behandlingsformer, -produkter og kostholdsprogrammer som er kjent brukt ved kreft. 

Nettstedets innhold, unntatt materiale der opphavsretten tilhører andre kan benyttes fritt til ikke-kommersiell bruk og utdanningsformål. Det eneste vi krever er at du referer tydelig til Nafkam.no.

Det er imidlertid kke tillatt å bruke NAFKAMs navn, logo, eller informasjon fra oss i kommersiell hensikt, såsom i reklame for behandlingstjenester eller -produkter.

Ta kontakt med oss

Nettstedet har sin egen redaksjon, som også tar imot og svarer på spørsmål fra publikum, helsepersonell, media og andre. Finner du ikke det du leter etter på nettstedet, eller har spørsmål knyttet til innholdet, kan du ta kontakt med redaksjonen via e-post eller telefon. Vi ber om at du leser vår korte artikkel om informasjon om personvern før du kontakter oss.

Les mer om NAFKAM

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: