Lov og rett | NAFKAM

Din juridiske sikkerhet

Visste du at du i stor grad selv må finne ut av hvordan du er juridisk sikret når du bruker alternativ behandling?

Grunnleggende

Forbrukertilsynets retningslinjer og råd

6. januar 2020

Forbrukertilsynet har laget retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling. Dette gir deg som utøver svar på hva som er lov og ikke lov i den forbindelse.

Grunnleggende

Hva er alternativ behandling?

20. april 2018

Det er mange forhold som spiller inn i dette, og det kan være vanskelig å holde oversikten over dem. I denne artikkelen vil vi derfor redegjøre for hva som regnes som alternativ behandling i Norge.

Grunnleggende

Norske pasientorganisasjoner

12. november 2019
Dersom du ønsker å komme i kontakt med andre som har samme helseproblem som deg, kan det være nyttig å bli medlem av en pasientforening. Disse kan være gode kilder til mer kunnskap, erfaringsutveksling og sosialt fellesskap.
Grunnleggende

Lenkeliste for lovverket

11. november 2019

I lista under finner du lenker til de mest sentrale lover og regler som gjelder for eller berører alternativ behandling i Norge.

Grunnleggende

Din juridiske sikkerhet

19. februar 2019
Visste du at du i stor grad selv må finne ut av hvordan du er juridisk sikret når du bruker alternativ behandling?
Grunnleggende

Hvordan vurdere informasjon?

20. april 2018

Mye av informasjonen som gis om alternativ behandling er laget av de som har interesse av at du bruker slik behandling. Denne informasjonen er ofte unøytral.

Grunnleggende

Hva er lov og ikke?

12. juli 2018
For å gi behandling som har til hensikt å kurere alvorlig sykdom må man ha autorisasjon som helsepersonell med mindre behandlingen gis i samarbeid med pasientens lege.
Grunnleggende

Lov og rett

20. april 2018
Målet med denne seksjonen er at pasienter, pårørende, behandlere og helsepersonell skal finne informasjon om hvilke lover og regler som gjelder for alternativ behandling i Norge.
Grunnleggende

Registeret for utøvere av alternativ behandling

9. oktober 2017

Registeret for utøvere av alternativ behandling er en del av de offentlige Brønnøysundregistrene. Her kan medlemmer av utøverorganisasjoner som har søkt og blitt godkjent av Helsedirektoratet registrere seg.

Grunnleggende

Rettigheter ved fjernsalg

6. januar 2017
Vet du hvilke rettigheter du har hvis du handler kosttilskudd på nett eller gjennom telefonsalg?

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: