Behandlingssystem | NAFKAM

Behandlingssystem

Med behandlingssystem mener vi pakker av flere typer alternativ behandling.

Med behandlingssystem mener vi pakker av flere typer alternativ behandling. Her er en oversikt over de behandlingssystemene vi har beskrevet:

Folkemedisin er vanligvis satt sammen av flere ulike behandlinger, og omtales også ofte som behandlingssystem.

Selv om Homøopati og Bachs blomstermedisin er behandlingsformer basert på ulike produkter innenfor samme kategori, omtales de også ofte som behandlingssystem.

Effekt og sikkerhet

Fordi behandlingssystem kombinerer flere ulike behandlinger er det vanskelig å forske på disse. Dette innebærer at vi som regel ikke kan si på generelt nivå om behandlingssystemene virker eller om de er trygge å bruke. Det kan imidlertid finnes forskning på de enkelte behandlingsformene behandlingssystemene består av. Her er en oversikt over alle de alternative behandlingene vi har beskrevet.

Under finner du emneknaggen "behandlingssytem". Ved å trykke på den kan du følge vårt arbeid med å samle og systematisere det vi vet om denne typen behandlinger.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: