Åndelig baserte behandlinger

I denne samlingen finner du beskrivelser av åndelig baserte behandlinger. Disse er tildels ulike, men har til felles at utøverne mener at de kan henvende seg til en antatt ånd, guddom eller annen ytre kraft som kan hjelpe ved sykdom. Det er ikke uvanlig at utøvere av slike behandlinger også sier at de kan fjernbehandle pasienten.

Behandling

Folkemedisin

4. januar 2024
Folkemedisin forklares ofte som medisinske tradisjoner basert på tro og erfaring, framfor moderne vitenskap. Disse tradisjonene har blitt overlevert fra generasjon til generasjon - innad i slekta eller gjennom opplæring hos en lokal autoritet.
Behandling

Healing

13. september 2023

Healing er ei behandlingsform der utøvarane seier dei overfører eller kanaliserer energi frå en ytre, universell kraft som hjelper kroppen med å heila seg sjølv.

Behandling

Bønn

22. september 2022

Bønn er navnet på aktiviteten der man henvender seg til en guddom for styrking eller hjelp på ulike områder. Hjelp til mennesker ved sykdom er et sentralt element her:

Behandling

Sjamanisme

20. september 2022

Begrepet sjamanisme brukes om det en person (en sjaman) gjør for å fungere som bindeledd mellom mennesker og det man innenfor læren kaller åndeverdenen.

Behandling

Yoga

12. desember 2020
Yoga er ein del av det indiske behandlingssystemet Ayurveda. Yoga er sett saman av fysiske treningsøvingar, konsentrasjon, meditasjon og pusteteknikkar. Denne artikkelen handlar om yoga når det vert brukt for helserelaterte føremål.
Behandling

Holotropisk terapi

8. juli 2020
Holotropisk terapi består hovudsakeleg av fastsette pusteøvingar, som skal hjelpe mot både fysiske og psykiske problem ved å løfte pasienten til eit høgare nivå av medvite.
Behandling

Tai chi og qigong

6. november 2019

Tai chi og qigong er begge treningsformer med opprinnelse i Asia.

Behandling

Åndelig baserte behandlinger

7. desember 2018
I denne samlingen finner du beskrivelser av åndelig baserte behandlinger. Disse er tildels ulike, men har til felles at utøverne mener at de kan henvende seg til en antatt ånd, guddom eller annen ytre kraft som kan hjelpe ved sykdom. Det er ikke uvanlig at utøvere av slike behandlinger også sier at de kan fjernbehandle pasienten.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: