Åndelige behandlinger | NAFKAM

Åndelige behandlinger

I denne samlingen finner du beskrivelser av åndelig baserte behandlinger. Disse er tildels ulike, men har til felles at utøverne mener at de kan henvende seg til pasientens ånd, en guddom eller en annen ytre kraft som kan hjelpe ved sykdom. Det er ikke uvanlig at utøvere av slike behandlinger også sier at de kan fjernbehandle pasienten.

Behandling

Yoga

12. desember 2020
Yoga er ein del av det indiske behandlingssystemet Ayurveda. Yoga er eit samlenamn for ulike kroppslege øvingar, konsentrasjon, meditasjon og pusteteknikkar. Som behandling av helseproblem kviler yoga på austleg filosofi og helseforståing, der pust og mental kontroll skal kunne både førebyggje og hjelpe ved svært mange helseproblem.
Behandling

Holotropisk terapi

8. juli 2020
Holotropisk terapi består hovudsakeleg av fastsette pusteøvingar, som skal hjelpe mot både fysiske og psykiske problem ved å løfte pasienten til eit høgare nivå av medvite.
Behandling

Tai chi og qigong

6. november 2019

Tai chi og qigong/ qi gong er begge treningsformer med opprinnelse i Asia.

Behandling

Sjamanisme

21. mai 2019

Sjamanisme brukes om det en person (en sjaman) gjør for å fungere som bindeledd mellom mennesker og åndeverdenen.

Behandling

Åndelige behandlinger

7. desember 2018
I denne samlingen finner du beskrivelser av åndelig baserte behandlinger. Disse er tildels ulike, men har til felles at utøverne mener at de kan henvende seg til pasientens ånd, en guddom eller en annen ytre kraft som kan hjelpe ved sykdom. Det er ikke uvanlig at utøvere av slike behandlinger også sier at de kan fjernbehandle pasienten.
Behandling

Folkemedisin

24. oktober 2018
Folkemedisin forklares ofte som medisinske tradisjoner basert på tro og erfaring, framfor moderne vitenskap. Disse tradisjonene har blitt overlevert fra generasjon til generasjon - innad i slekta eller gjennom opplæring hos en lokal autoritet.
Behandling

Bønn

31. juli 2018

Bønn, hvor man henvender seg til en guddom for hjelp til ulike formål, er et sentralt element i religion og utøvelsen av den.

Behandling

Healing

9. oktober 2017

Målet med healing er å lede en kraft eller energi til pasienten for at den skal gjøre klienten frisk. Healere mener at slik kraft fjerner blokkeringer eller ubalanser, som de mener er årsak til symptomer.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: