Åndelige behandlinger | NAFKAM

Åndelige behandlinger

Med åndelige behandlinger mener vi behandlinger hvor utøverne sier at de henvender seg til en guddom eller andre ytre, helbredende krefter på vegne av pasienten.

Behandling

Sjamanisme

21. mai 2019

Sjamanisme brukes om det en person (en sjaman) gjør for å fungere som bindeledd mellom mennesker og åndeverdenen.

Behandling

Åndelige behandlinger

7. desember 2018

Med åndelige behandlinger mener vi behandlinger hvor utøverne sier at de henvender seg til en guddom eller andre ytre, helbredende krefter på vegne av pasienten.

Behandling

Bønn

31. juli 2018

Bønn, hvor man henvender seg til en guddom for hjelp til ulike formål, er et sentralt element i religion og utøvelsen av den.

Behandling

Folkemedisin

16. april 2018
Forklares ofte som medisinske tradisjoner basert på tro og erfaring, som har blitt overlevert fra generasjon til generasjon - innad i slekta eller gjennom opplæring hos en lokal autoritet.
Behandling

Healing

9. oktober 2017

Målet med healing er å lede en kraft eller energi til pasienten for at den skal gjøre klienten frisk. Healere mener  at slik kraft fjerner blokkeringer eller ubalanser, som de mener er årsak til symptomer.

Behandling

Hypnoterapi ved kreft

4. juli 2017
Hypnoterapi anses generelt som trygt, men kan medføre risiko i møte med akutte psykoser og alvorlige personlighetsforstyrrelser.
Behandling

Yoga

1. april 2016
Yoga er eit samlenamn for ulike teknikkar for kroppsøvingar, konsentrasjon, meditasjon og pusteteknikk.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: