Forbehold og grenser for vår informasjon (disclaimer)

NAFKAM skal utvikle og tilby forskningsbasert og kvalitetssikret informasjon om eventuell effekt og risiko for vanlige former for alternativ behandling.

Målet med dette er å gjøre det mulig for befolkningen å ta informerte og trygge valg med hensyn til bruk av alternativ behandling.

Forbehold og grenser for vår informasjon

  1. NAFKAMs informasjon er ikke ment å erstatte kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell/ alternativ behandler, men den kan brukes som diskusjonsgrunnlag i dialogen mellom disse om evt bruk av alternativ behandling. Pasienter oppfordres til å alltid informere sin lege om bruk eller eventuelle bruk av alternativ behandling.
  2. NAFKAMs informasjon skal verken fremme eller hemme befolkningens bruk av alternativ behandling. NAFKAM tar ikke ansvar for pasienters eventuelle bruk av alternativ behandling, verken på basis av den informasjon vi gir om behandlingen, eller mangel på informasjon om den.
  3. NAFKAM har ingen sertifiserende rolle overfor utøvere eller behandlinger.
  • NAFKAMs omtaler av behandlinger, tjenester eller tilbud bekrefter verken at disse eller tilbydere av slike er offentlig kvalitetssikret, godkjent eller på annen måte anerkjent av helsemyndighetene. 
  • NAFKAMs omtaler av behandlinger, tjenester og tilbud er basert på at tilbyderne selv anser seg som utøvere av helsertelatert behandling ref definisjonen som følger av alternativ behandlingsloven §2; og/ eller vår vurdering av at tjenesten/ tilbudet ytes hovedsaklig av personer uten helsefaglig autorisasjon og utenfor helsetjenesten; samt at bruk av behandlingen/ tjenesten/ tilbudet for helserelaterte formål er dokumentert i forskning.
  • NAFKAMs omtaler og vurderinger (ref forrige punkt) er selvstendige, og ikke rettslig bindende overfor tjenesteytere eller andre myndigheter. Selv om NAFKAMs omtaler og vurderinger vil kunne være veiledende overfor myndighetsinstanser (som forbrukermyndighetene, skatte- og avgiftsmyndighetene, politiet/ påtalemyndigheten og domstolene) vil disse foreta selvstendige vurderinger av om konkrete behandlingsformer, tjenester eller tilbud faller innenfor det regelverk som de forvalter.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: