Pasientveiledning | NAFKAM

Pasientveiledning

Snakk med legen din dersom du vurderer å bruke alternativ behandling. 

Dette rådet gjelder både om du vurderer å gå til alternativ behandler, eller vurderer å bruke andre behandlingsprodukter sammen med, eller i stedet for de du får fra legen.

Hovedgrunnen til at du bør snakke med legen din om å gå til alternativ behandler, er at det i Norge ikke stilles noen krav til medisinske kunnskaper for å gi alternativ behandling. Alternative behandlere uten tilstrekkelige medisinske kunnskaper kan overse eller feiltolke symptomene dine, og dermed kan viktig behandling bli forsinket. Jo alvorligere sykdom, jo alvorligere kan konsekvensene være.

Det er også viktig at du snakker med legen din dersom du bruker behandlingsprodukter som du ikke har fått av denne. Medisiner, urter og kosttilskudd kan både i seg selv gi bivirkninger, og påvirke effekten av hverandre hvis du bruker dem samtidig.

Lege og pasient
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Er du usikker på om din kombinasjon av medisiner, urter og kosttilskudd er trygg, kan du i samarbeid med legen din kontakte RELIS. Der jobber det leger og farmasøyter som er spesialister på dette og svarer på slike spørsmål. De gjør likevel oppmerksom på at dette ikke bør erstatte din kontakt med lege. 

Snakk med både helsepersonell og andre behandlere du forholder deg til om de behandlingsvalg du ønsker å gjøre. På denne måten kan du minske sjansen for at du bruker behandlinger som kan være skadelige dersom de kombineres.

Både helsepersonell og alternative behandlere bruker ofte fagspråk. De har også ofte ulike forklaringer på hva sykdom er, hva sykdom skyldes, og hvordan helseproblemene dine kan og bør bekjempes. Be dem derfor om å si ting med enklere ord dersom det er noe du ikke forstår. Spør og grav, det er din helse det gjelder!

Hvis du bestemmer deg for å kombinere behandling hos lege og alternativ behandler, bør du informere alle behandlere om alle behandlinger du bruker. Alternative behandlere og helsepersonell har verken plikt eller rutiner for å utveksle informasjon om deg. Alternativbehandlerens journal om deg føres ikke inn i din kjernejournal.

Vi oppfordrer deg til å bruke informasjonen på våre nettsider som diskusjonsgrunnlag med dine behandlere.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: