COVID-19

Image
Nærbilde av kvinne med munnbind som bruker antibac på hendene sine i forbindelse med COVID-19.

Å undersøke folks strategier for å påvirke sin egen helse ved COVID-19 utenfor det offisielle helsevesenet er av stor betydning; uansett om man søke behandling hos og fra alternative behandlere eller bruker urter eller selvhjelpsteknikker for egenbehandling - i den hensikt å forebygge, lindre eller kurere - eller for å styrke konvensjonell behandling av COVID-19. Kunnskap fra slik forskning kan gi verdifull innsikt for helsepersonell, myndigheter og forskere i veiledningen av fremtidig kommunikasjon og forskning, og for å støtte rasjonell beslutningstaking i pandemitider.

NAFKAMs forskningsprosjekter om COVID-19

Vitenskapelige publikasjoner

  1. Mulder LTC, Busch M, Kristoffersen AE, Hök Nordberg J, van der Werf ET. Prevalence and predictive factors of complementary medicine use during the first wave of the COVID-19 pandemic of 2020 in the Netherlands. BMC Complement Med Ther. 2022 Feb 15;22(1):43. doi: 10.1186/s12906-022-03528-x.
  2. Kristoffersen AE, van der Werf ET, Stub T, Musial F, Wider B, Jong MC, Wode K, Danell JB, Busch M, Hoenders HJR, Nordberg JH. Consultations with health care providers and use of self-management strategies for prevention and treatment of COVID-19 related symptoms. A population based cross-sectional study in Norway, Sweden and the Netherlands. Complement Ther Med. 2022 Mar;64:102792. doi: 10.1016/j.ctim.2021.102792. Epub 2021 Nov 23.
  3. Stub T, Jong MC, Kristoffersen AE. The impact of COVID-19 on complementary and alternative medicine providers: A cross-sectional survey in Norway. Adv Integr Med. 2021 Dec;8(4):247-255. doi: 10.1016/j.aimed.2021.08.001. Epub 2021 Aug 11.
  4. van der Werf ET, Busch M, Jong MC, Hoenders HJR. Lifestyle changes during the first wave of the COVID-19 pandemic: a cross-sectional survey in the Netherlands. BMC Public Health. 2021 Jun 25;21(1):1226. doi: 10.1186/s12889-021-11264-z.

Aktueltsaker

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: