Livsstilsendringer under COVID-19-pandemien

Image
Bilde av vekt, målebånd, en halv appelsin, grønn drikkeflaske, turkise joggesjo, blått håndkle og bananer. Illustrasjonsfot: Mostphotos.com

Prosjektbeskrivelse

I de første tre månedene av COVID-19 pandemien (mars-mai 2020) iverksatte den nederlandske regjeringen sin ‘intelligente nedstenging’. Innbyggerne ble bedt om å i størst mulig grad ikke forlate sine hjem, og arbeide hjemmefra. Denne nedstengingen førte til en plutselig og radikal endring i livene og vanene til den nederlandske befolkningen.

Den store effekten av COVID-19-pandemien kan motivere personer til å holde seg sunne og ta til seg en sunnere livsstil. På den andre siden kan kontrolltiltakene pga COVID-19, som sosial distansering og hjemmeisolasjon, muligens øke stillesittende atferd eller usunne spisevaner. Videre har tidligere studier vist at mennesker som bruker alternativ behandling i gjennomsnitt kan ha en sunnere livsstil enn de som ikke bruker alternative behandlinger.

Målene med denne studien er derfor:

  1. Å fastslå livsstilsrelaterte endringer under den første bølgen av COVID-19-pandemien
  2. Å identifisere sosiodemografiske faktorer som er assosiert med livsstilsendringer
  3. Å utforske mulige forskjeller i COVID-19-relaterte livsstilsendringer mellom brukere og ikke-brukere av alternativ behandling
  4. Å forstå intensjonen til mennesker om å fortsette med livsstilsendringer og den nødvendige støtten for å opprettholde denne livsstilsendringen på lang sikt

Hvordan gjør vi det?

Studien vil bli utført via en elektronisk undersøkelse fra Ipsos Nederland.

Fra et panel med 45 000 nederlandske statsborgere vil et representativt utvalg bli invitert til å fylle ut et spørreskjema til 1000 individuelle svar er mottatt.

Spørreskjemaet inneholder 26 spørsmål om aktuelle livsstilsrelaterte tiltak, livsstilsrelaterte endringer siden COVID-19-utbruddet, og intensjon om å fortsette livsstilsendringer og behov for støtte. I denne studien vil seks hovedaspekter av livsstil tas opp: ernæring, mosjon, søvn, avhengighet, avslapning og mening og formål / åndelighet.

Resultatene fra studien forventes å bli publisert i 2021

Hvem er våre partnere?

NAFKAM samarbeider med et forskerteam fra Nederland (Louis Bolk Institute, Dutch Consortium for Integrative Medicine and Health, Van Praag Institute, Centre for Integrative Psychiatry at the Lentis Mental Health Care Institution) i denne studien.

Kontaktperson: Miek Jong

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: