Coaching

Med coaching mener vi former for alternativ behandling hvor behandlerens hovedmål er å lære pasienten selvhjelpsteknikker som denne skal bruke mot et helseproblem etter og mellom

Behandling

Tankefeltterapi (TFT)

22. mars 2024
Tankefeltterapi er ei behandling som ofte vert brukt for psykiske plager og omarbeiding av vonde minner, i tillegg til fysiske tilstandar som spenningar og smerter.
Behandling

Nevrolingvistisk programmering/ psykologi (NLP)

29. januar 2023
NLP er en selvhjelpsteknikk som bygger på tanken om hvordan menneskets språk og såkalte indre kommunikasjon påvirker våre tanker, følelser og atferd; samt at dette påvirker helsa.
Behandling

Lightning Process

22. februar 2022
Lightning Process (LP) er en selvhjelpsteknikk. Den bygger på stressmestring ved å tenke positivt og fokusere på vilje til endring.
Behandling

Coaching

27. november 2018

Med coaching mener vi former for alternativ behandling hvor behandlerens hovedmål er å lære pasienten selvhjelpsteknikker som denne skal bruke mot et helseproblem etter og mellom møtene med behandleren. 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: