Coaching

Med coaching mener vi former for alternativ behandling hvor behandlerens hovedmål er å lære pasienten selvhjelpsteknikker som denne skal bruke mot et helseproblem etter og mellom

Behandling

Lightning Process

10. februar 2022
Lightning Process (LP) er en selvhjelpsteknikk. Den bygger på stressmestring ved å tenke positivt og fokusere på vilje til endring.
Behandling

Tankefeltterapi (TFT)

18. mai 2020
Ifølge teorien skal det å banke med fingrene på bestemte punkter på kroppen i bestemte mønstre, være til nytte ved emosjonelle og mentale problemer.
Behandling

Coaching

27. november 2018

Med coaching mener vi former for alternativ behandling hvor behandlerens hovedmål er å lære pasienten selvhjelpsteknikker som denne skal bruke mot et helseproblem etter og mellom møtene med behandleren. 

Behandling

Nevrolingvistisk programmering (NLP)

15. februar 2015
Nevrolingvistikk er sammensatt av ordet nevro og lingvistikk, og peker på en antatt sammenheng mellom våre sanseorganer og språk

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: