Coaching

Med coaching mener vi former for alternativ behandling hvor behandlerens hovedmål er å lære pasienten selvhjelpsteknikker som denne skal bruke mot et helseproblem etter og mellom

Behandling

Tankefeltterapi (TFT)

6. mars 2023
Ifølge teorien skal det å banke med fingrene på bestemte punkter på kroppen i bestemte mønstre, være til nytte ved emosjonelle og mentale problemer.
Behandling

Nevrolingvistisk programmering/ psykologi (NLP)

29. januar 2023
NLP er en selvhjelpsteknikk som bygger på tanken om hvordan menneskets språk og såkalte indre kommunikasjon påvirker våre tanker, følelser og atferd; samt at dette påvirker helsa.
Behandling

Lightning Process

22. februar 2022
Lightning Process (LP) er en selvhjelpsteknikk. Den bygger på stressmestring ved å tenke positivt og fokusere på vilje til endring.
Behandling

Coaching

27. november 2018

Med coaching mener vi former for alternativ behandling hvor behandlerens hovedmål er å lære pasienten selvhjelpsteknikker som denne skal bruke mot et helseproblem etter og mellom møtene med behandleren. 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: