Tankefeltterapi (TFT) | NAFKAM

Tankefeltterapi (TFT)

Teorien går ut på at man skal banke med fingrene på bestemte punkter på kroppen.
  • Tankefeltterapi bygger på en teori om at man ved å banke med fingrene på bestemte punkter på kroppen, kan behandle psykiske og følelsemessige problemer. 
  • Ut fra våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at tankefeltterapi virker.
  • Det foreligger heller ingen dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av tankefeltterapi i kildene våre
Virker det?

10. februar 2014 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om tankefeltterapi. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig dekning for å hevde at tankefeltterapi virker.

Er det trygt?

Ifølge våre kilder rapporteres det at tankefeltterapi kan regnes som sannsynligvis trygt, og kan brukes i kombinasjon med mer tradisjonelle og veldokumenterte metoder.

Kjente bivirkninger

Våre kilder rapporterer ikke om kjente bivirkninger. Utøverne hevder at den er smertefri og uten bivirkninger, men sier at klienter kan oppleve en midlertidig økning i følelsesmessig intensitet ved bearbeiding av traumer, sorg og angst i forbindelse med behandlingen.

Dersom du opplever negative effekter som du mener skyldes TFT, bør du kontakte lege.

Vær oppmerksom på at helseskade kan oppstå dersom terapeuten unnlater å råde klienten til å oppsøke nødvendig medisinsk behandling. Dette gjelder alle typer alternativ behandling

Bruk av TFT og/ eller annen alternativ behandling bør aldri erstatte medisinsk hjelp og behandling fra den offentlige helsetjenesten. Les mer om dette i vår pasientveiledning.

Pasienter med nerveskader bør konsultere lege før de behandles med TFT, idet teknikken omfatter gjentatt banking på spesifikke punkter på kroppen.

Bakgrunn

Tankefeltterapi bygger på en teori om at det oppstår et usynligfelt inni og utenfor hjernen når vi tenker. Terapeutene kaller dette tankefeltet.

Ifølge teorien til tankefeltterapeutene kan negative opplevelser føre til spenninger i tankefeltet som kalles perturbasjoner. Terapeutene mener disse setter i gang negative tanker og følelser, og kan forårsake plager som fobier, angst, uro, sorg og traumer.

Tankefeltterapeutene mener at de kan fjerne perturbasjonene, og dermed behandle slike helseproblemer. De mener de kan gjøre dette ved å banke lett med fingrene på bestemte punkter på pasientens kropp, mens pasienten tenker på hva slags problemer de har, og i hvilke situasjoner de oppstår.  

Bakgrunnen for at terapeutene mener dette er mulig, er at de mener at kroppen har et system av energibaner som kalles meridianer. Og at langs meridianene er det noen punkter som har direkte tilknytning til tankefeltet og ulike typer følelser. Ved å stimulere disse punktene, mener tankefeltterapeutene at de kan fjerne perturbasjonene og at problemet vil bli borte.

Hvilke punkter som skal stimuleres, og i hvilken rekkefølge, avhenger ifølge terapeutene av hvilke plager man har. Når terapeuten skal velge behandling bruker de det de kaller algoritmer,som er beskrivelser av hvilken behandling som skal gis ved ulike helseproblemer. Beskrivelsene kan også gå ut på at pasienten skal gjøre bestemte øyebegelser, nynne eller telle mens punktene stimuleres.

Terapeutene mener at det ikke er nødvendig at pasienten forteller dem hva som er problemet, og i hvilke situasjoner de oppstår, for at de skal kunne hjelpe dem. Terapeutene mener at de da kan bruke teknikker som for eksempel kinesiologisk muskeltesting for å finne ut hvilke punkter det bør bankes på, og i hvilken rekkefølge bankingen skal foregå.

Antall behandlinger som er nødvendig avhenger ifølge terapeutene av hvor mange problemområder som avdekkes. I behandlingsforløpet vil terapeuten forsøke å finne frem til alle hendelser i klientens liv som terapeuten mener kan forårsake unødvendige spenninger. Terapeuten vil så behandle disse én etter én, inntil han mener at de er borte.

Tankefeltterapi er også en selvhjelpsmetode, siden terapeutene mener det er viktig at pasienten selv lærer seg metoden og bruker den utenom behandlingstimene. Terapeutene gir derfor pasientene opplæring i de enkleste teknikkene, som de kan bruke mellom behandlingstimene.

Tankefeltterapi ble utviklet i USA av psykologen Roger Callahan på 1980-tallet. Han mente at datidens kliniske psykologi hadde begrensede resultater på pasienter som led av fobier. Han begynte derfor å eksperimentere med blant annet akupunkturkinesiologi og nevrolingvistisk programmering (NLP) i behandlingen av slike problemer, og lanserte etter hvert TFT som en egen behandlingsmetode.

Det er ikke vitenskapelig dokumentert at tankefelt, perturbasjoner, og meridianer finnes. Det finnes derfor heller ikke vitenskapelig dokumentasjon på at tankefeltterapi virker på den måten tankefeltterapeuter sier at den virker.

Tankefeltterapi i Norge

Tankefeltterapi ble brakt til Norge av tankefeltterapeuten Mats J. Uldal, som har utviklet en egen retning som han kaller Mats Uldal Tankefeltteknikker.

I følge Uldal legger hans retning vekt på mer avanserte spørreteknikker og enklere algoritmer enn Callahan. Uldal mener at hans spørreteknikker er mer effektive for å avdekke følelsesmessige årsaker til problemet som klienten har, og at to algoritmer er nok til å behandle de fleste følelser og problemer. De fleste av Callahans algoritmer retter seg mot selve diagnosen som angst, traume, og fobi, mens Uldals algoritmer etter eget utsagn retter seg mer mot pasientens følelser.

Andre navn: TFT
Varianter: EFT 
Engelske navn: Thought field therapy, TFT, EFT

Kilder
  • Callahan, R. J. (2004): Tankefelt terapi. Helbred deg selv og andre ved hjelp av lett banking på kroppens energibaner. Hilt & Hansteen, Oslo.
  • Uldal, M. J. (2007): De sa det ikke var mulig. Sinnsro med tankefeltterapi. Flux Forlag, Oslo.
  • Cochrane Library: (hentet september 2010).

Faktaopplysningene i artikkelen har vært til gjennomlesning hos Norges landsforbund av Homøopraktikere, hvor mange tankefeltterapeuter er registrert som medlemmer.

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: