Samtale- og uttrykksterapier

Med samtale- og uttrykksterapier mener vi behandlinger hvor samtale og andre uttrykksmåter sees på som det sentrale for å bedre helsen.
Image
Kvinnelig samtaleterapeut. Mannlig pasient. Illustrasjon fra Colourbox.com
Illustrasjon: Colourbox.com

Behandlernes rolle består ofte i å hjelpe pasienten å sette ord på, eller på andre måter uttrykke sine tanker, følelser og emosjoner. Behandlingene kan også inneholde elementer av bevisstgjøring og veiledning av pasienten i det å finne mening med tilværelsen, i å sette seg mål og det å lage en plan for hvordan man kan nå sine mål.

Behandlerne som tilbyr samtale- og uttrykksterapier støtter seg ofte på klassiske teorier innenfor psykologi (Store norske leksikon), filosofi (eksistensialisme, Store norske leksikon) eller teorier som bygger på disse.

Samtaleterapi (psykoterapi)

Samtaleterapi går ut på at behandleren opptrer som en samtalepartner for pasienten. De som oppsøker samtaleterapeut har ofte et problem i livet sitt som de ønsker hjelp til å løse. Samtaleterapi handler derfor i stor grad om at pasienten gjennom samtale og spørsmål skal reflektere tilstrekkelig over både sine problemer og muligheter, og finne fram til hva man kan gjøre for å ha det bedre.

Kunstterapi

Noen pasienter kan ha vanskelig for å sette ord på eller å snakke om problemene sine, og kan derfor ha nytte av andre måter å uttrykke seg på. I tillegg legger noen terapier til grunn at noen problemer ikke lar seg beskrive med ord, og at de derfor bør tilnærmes på andre måter, som å la pasienten uttrykke seg gjennom kunstneriske uttrykk.

Innenfor ulike kunstterapier oppfordres pasienten til å uttrykke seg ved å bruke teknikker som tegne, male, lage keramikk, spille et instrument, danse eller andre måter man måtte ønske å uttrykke seg på. En viktig del av terapien oppgis å være samtalen mellom pasienten og terapeut etterpå, hvor man snakker om og fortolker pasientens kunstneriske uttrykk.

De samtale- og uttrykksterapiene vi har beskrevet

I disse artiklene kan du lese mer om de enkelte behandlingene, og hva forskningen sier om effekten og sikkerheten ved bruk av disse:

Selv om dette er en oversikt over de vi kaller samtale- og uttrykksterapier, vil vi understreke at samtale og kommunikasjon med pasienten ansees som viktig av mange andre behandlere enn de som er listet her, både innenfor skolemedisinen og alternativbransjen.

Her er en oversikt over de andre kategoriene av alternativ behandling som har beskrevet, og en alfabetisk liste med spesifikke behandlinger.

Under finner du emneknaggen "samtale- og uttrykksterapier". Ved å trykke på den kan du følge vårt arbeid med å samle og systematisere det vi vet om denne typen behandlinger.

Les mer om kvalitetssikring av våre artikler.

Er det trygt?

Generelle forsiktighetsregler

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: