Gestaltterapi | NAFKAM

Gestaltterapi

Gestaltterapi er en alternativ form for psykoterapi, hvor både samtaler og eksperimentelle teknikker som rollespill tas i bruk.
Image
Bilde av kvinne som lytter til en mann

Ut fra våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at gestaltterapi virker.

Våre kilder råder enkelte grupper til å utvise forsiktighet ved bruk.

Virker det?

2. mars 2015 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om gestaltterapi. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig dekning for å hevde at gestaltterapi virker.

Er det trygt?

Det finnes ikke solid dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av gestaltterapi, men samtidig er det heller ikke rapportert om alvorlige bivirkninger.

Vær oppmerksom på at helseskade kan oppstå dersom terapeuten unnlater å råde klienten til å oppsøke nødvendig medisinsk behandling. Dette gjelder alle typer alternativ behandling.

Våre kilder viser til at personer med alvorlige psykiske lidelser bør utvise forsiktighet ved bruk av psykoterapeutiske behandlingsformer som gestaltterapi. De begrunner dette med at slik behandling kan vekke sterke følelser og emosjoner, og dermed forverre den generelle situasjonen for denne klientgruppen.

Generelle forsiktighetsregler

 • Snakk med legen din om alternativ behandling som du bruker eller vurderer å bruke.
 • Ikke bytt ut nødvendig behandling fra helsetjenesten med alternativ behandling.
 • Mangel på rapporterte bivirkninger er ikke det samme som at en behandlingsform er dokumentert som trygg. I Norge har vi ikke noen offisiell form for rapportering og systematisering av bivirkninger ved alternativ behandling. Man kan derfor anta at slike ofte er underrapportert.
 • Når du bruker alternativ behandling, er rettsvernet ditt svakere enn når du bruker offentlige helsetjenester. Som pasient hos alternative behandlere er du ved skade som regel ikke dekket av Norsk Pasientskadeerstatning.
 • Du kan lese mer om dette temaet i vår artikkel om din juridiske sikkerhet og i vår pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling.
Bakgrunn

Gestaltterapi er en alternativ form for psykoterapi (samtaleterapi). Terapiformen går ut på å bevisstgjøre mennesker deres følelser, reaksjoner og handlinger slik at de skal få et tydeligere bilde av seg selv og sine valg. 

Gestaltterapeuter prøver nødvendigvis ikke å få klientene til å handle annerledes. Terapeutene tror på det de kaller "forandringens paradoks". De tror at selv om klienten ikke velger annerledes, kan bevisstgjøringen av valgene gjøre det lettere for klienten å leve i en vanskelig situasjon.

Gestaltterapi brukes som bearbeidelse av traumatiske opplevelser, i livskriser og vanskelige situasjoner i familie- og arbeidsliv og i egenutvikling. Behandlingsformen utøves både som individuell terapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi. I behandlingen brukes både samtaler og eksperimentelle teknikker.

I Norge finnes det flere varianter av gestaltterapeuter. Disse utøverne kaller seg blant annet gestaltveiledere og gestaltcoacher. Yrkestitlene er ikke beskyttet.

Kilder
 • Arnet, E. (2009): Terapi. Hva passer for meg? Gyldendal Norsk Forlag, Oslo
 • Hanson, N. R. (1972): Patterns of Discovery Cambridge University Press
  Utgitt første gang i 1958
 • Hostrup, Hanne (2009): Gestaltterapi: Indføring i gestaltterapiens grundbegreber Hans Reitzels forlag, København. Utgitt første gang i 1999.
 • Perls, Frederick S., 
  Hefferline, Ralph.,
  Goodman, Paul (1994): Gestalt Therapy: Exitement and Growth In the Human Personality The Gestalt Journal Press, USA. Første gang publisert i 1951.
 • Fredrick S. Perls: Fritz Perls
 • Norsk Gestaltterapeut Forening
 • Store Norske Leksikon
 • Webster University: Laura Perls

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: