Primalterapi

Terapeutene mener klientene må gi kraftige følelsesmessige uttrykk for den smerten de har lagret siden fødselen.
Image
Bilde av en ung som som skriker.
Foto: Colourbox.com

Hva er primalterapi?

Primalterapi er en form for kognitiv terapi som ble utviklet av psykologen Arthur Janov på 1970-tallet.

Ifølge ham var terapeutens rolle å være en form for idealforelder eller «normal» voksenperson, som kan bidra til at pasienten åpner seg for undertrykte følelser, i trygge omgivelser.

Teorien bak primalterapien er at dine tidlige barneår, spebarnstiden eller til og med fødselen kan påvirke psyken din som voksen, gjennom  undertrykte minner som skaper ulike former for nevroser, traumer eller andre psykiske problemer. Slike problemer ble kalt primal smerte. 

Eksempler på hendelser som Janov mente kunne skape slik smerte, var alt fra følelsen av å bli forlatt som barn, å ha gjennomgått en vanskelig fødsel, til lukten av midler brukt ved fjerning av mandlene. 

Janov mente at man ut fra dette kunne kurere blant annet homofili, astma og psykose, ved å skrike og rope ut sin fortvilelse. Slik skriking skulle gi en form for renselse (katarsis).  Dette har ikke blitt demonstrert i nyere studier.

Janov og terapien hans fikk stor oppmerksomhet på 1970-tallet, blant annet av kjendiser så som Yoko Ono og John Lennon.

Teoriene hans ble imidlertid ikke videreutviklet eller tatt inn i psykologien, og i en undersøkelse blant amerikanske psykologer fra 1996 ble primalterapi rangert som den terapien med det minst holdbare teorigrunnlaget.

Til tross for at metoden var svært populær utover på 1970-tallet, ble det gjort forholdsvis lite forskning på den.

Ved søk i mai 2020 fant vi ingen kunnskapsoppsummeringer på primalterapi i våre kilder. Det betyr at vi ikke kan si noe om  terapien har effekt eller ikke. Eventuelle påstander om effekt har ikke støtte i solid dokumentasjon.

Mangelen på studier gjør at det fins svært lite informasjon om mulig risiko eller bivirkninger ved metoden. Dette er ikke det samme som at metoden kan regnes som risikofri.

Det ble rapportert i en liten studie fra 1983 at én av tretten deltakere opplevde forverring i form av affektiv psykose (lenke til Store medisinske leksikon).

Ved instruksjon i og/ eller behandling som sies skulle avhjelpe underliggende emosjonelle traumer, kan man generelt ikke utelukke emosjonelle reaksjoner. Det kan være vanskelig å forstå alvorlighetsgraden av slike, og å dermed yte adekvat hjelp.​​​​​​

Generelle forsiktighetsregler

Flere av kildene fører til eksterne nettsider: 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: