Primalterapi | NAFKAM

Primalterapi

Terapeutene mener klientene må gi kraftige følelsesmessige uttrykk for den smerten de har lagret siden fødselen.
  • Primalterapi bygger på en teori om at fortrengning av sorg og traumer kan lede til psykiske plager og spenninger i kroppen. Under terapien skal sterke følelser uttrykkes, helst ved å skrike høyt, for å redusere plager.
  • Ut fra våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at primalterapi virker.
  • Det foreligger ingen dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av primalterapi i kildene våre
Virker det?

21. april 2013 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om primalterapi. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig dekning for å hevde at primalterapi virker.

Denne artikkelen er flere år gammel.

Er det trygt?

Det finnes ikke solid dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av primalterapi, men samtidig er det heller ikke rapportert om alvorlige bivirkninger.

Bivirkninger

Dersom du opplever negative effekter som du mener skyldes primalterapi, bør du kontakte lege.

Vær oppmerksom på at helseskade kan oppstå dersom terapeuten unnlater å råde klienten til å oppsøke nødvendig medisinsk behandling. Dette gjelder alle typer alternativ behandling.

Bruk av Primalterapi og/ eller annen alternativ behandling bør aldri erstatte medisinsk hjelp og behandling fra den offentlige helsetjenesten. Les mer om dette i vår pasientveiledning.

Bakgrunn

Primal betyr grunnleggende eller fundamental. Terapiformen baserer seg på teorier om at nevroser har utspring i fortrengt sorg og traumatiske hendelser, samt at sorg og traume oppstår og påvirker oss helt fra det øyeblikket vi ble født. Primalterapeutene hevder at vi konstant anstrenger oss for å dempe sorg og unngå ubehag og smerte, og at disse anstrengelsene fører til psykiske plager og kroniske spenninger.

For å frigjøre oss fra barndommens traumer, mener primalterapeuten at klientene må gi kraftige følelsesmessige uttrykk for den smerten de har lagret siden fødselen. Dette mener de man oppnår best ved å skrike. Utøvere av metoden mener at primalskriket er det som best bearbeider smerte og løser opp nevrotiske spenninger.

Primalterapi ble utviklet på 1970-tallet av Arthur Janov.

Kilder
  • Bruset S. og Poleszynski D. (1995): Alternativ medisinsk leksikon. Det Beste, Oslo.
  • Janov, Arthur (1975): Primalskriket: primalterapi: behandlingen av neurose. Cappelen, Oslo.

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: