Coaching

Image
Illustrasjon av coachingsamtale mellom to melaninrike menn.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Med coaching mener vi former for alternativ behandling hvor behandlerens hovedmål er å lære pasienten selvhjelpsteknikker som denne skal bruke mot et helseproblem etter og mellom møtene med behandleren. 

De formene for coaching vi har beskrevet på våre sider er:

Noen av de som tilbyr disse behandlerne kaller seg coach, mens andre bruker andre titler som instruktør, veileder og terapeut.

Tittelen coach brukes også av andre behandlere enn de vi har listet ovenfor. Fordi tilbudet deres ikke primært er opplæringen i en selvhjelpsteknikk, og vi har en kategori som er mer beskrivende for hva de gjør, har vi valgt en annen kategori for disse. Eksempler på dette er Alexanderteknikken, Feldenkraismetoden, Tai chi og yoga som vektlegger trening og bevegelse mer generelt. Disse kan du lese mer om under vår kategori trening og bevegelse

Det er ikke alltid at tilbudet fra de som tilbyr undervisning i selvhjelpsteknikker regnes som alternativ behandling. For eksempel hvis teknikken brukes som en treningsform uten hensikt å forebygge eller behandle et helseproblem. Les mer i artikkelen vår Hva er alternativ behandling?

Her er en oversikt over de andre kategoriene av alternativ behandling som har beskrevet, og en alfabetisk liste med spesifikke behandlinger.

Under finner du emneknaggen "coaching". Ved å trykke på den kan du følge vårt arbeid med å samle og systematisere det vi vet om denne typen behandlinger.

Generelle forsiktighetsregler

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: