Energiterapier

Image
Bilde av at noen holder hendene sine over pannen til en dame som ligger på en benk
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Energiterapier er et samlebegrep for et vidt spekter av alternative behandlinger hvor eksistensen av energier og manipulering av disse er sentrale. Man kan dele energiterapiene inn i to hovedtyper:

  1. Terapier som baserer seg på målbare energier. Behandlerne bruker da i behandling energier som har konkrete bølgelengder eller frekvenser som kan tilskrives elektromagnetiske felt. Et eksempel på dette er magnetterapi.
  2. Terapier som baserer seg på antatte energier. Eksempler på dette er livsenergien «qi» i kinesisk medisin, og kroppens energisentre «chakraer» i den ayurvediske medisinen.

Nederst på siden finner du emneknaggen "energiterapier". Ved å trykke på den kan du følge vårt arbeid med å samle og systematisere det vi vet om denne typen behandlinger.

Generelle forsiktighetsregler

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: