Bruk av alternativ behandling i Norge under den første bølgen av koronavirus-pandemien (COVID-19)

Prosjektbeskrivelse

Den 12. mars 2020 bestemte norske myndigheter seg for å lukke ned store deler av det norske samfunnet for å hindre smitte av COVID-19. Dette fikk store konsekvenser for mange menneskers fysiske og psykiske velvære. Hva folk gjorde for å bevare helsen i denne perioden vet vi lite om.  Tidligere studier har imidlertid vist at alternativ behandling ofte brukes for å styrke fysisk og psykisk motstandskraft, noe som kan være nyttig i den pågående koronavirus-pandemien. Målet med denne studien var derfor å undersøke hvorvidt folk brukte alternativ behandling i løpet av de første tre månedene av koronavirus-pandemien og hvem som gjorde dette.

Hvordan vi utfører studien

På våre vegne gjennomførte IPSOS Norge telefonintervju med 487 kvinner og 521 menn over 16 år som representerte den norske befolkningen med hensyn til kjønn, alder og bosted. Intervjuene ble gjennomført i månedsskiftet april/mai 2020.

Våre partnere

I denne studien har NAFKAM samarbeidet med forskere fra Sverige (Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland og Karolinska Universitetssjukehuset) og Nederland (Louis Bolk Institute, og Dutch Consortium for Integrative Medicine and Health).

Kontaktperson: Agnete Egilsdatter Kristoffersen

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: