Hvordan alternative behandlere ble påvirket av COVID-19: En spørreundersøkelse i Norge

Prosjektbeskrivelse

I mars 2020 bestemte norske myndigheter å stenge ned hele landet for å hindre spredning av COVID-19-viruset. Denne nedstengingen resulterte i at helsearbeidere (fysioterapeuter, psykologer og øyeleger) måtte stenge praksisene sine dersom de ikke greide å imøtekomme kravene om to meters avstand og konsultasjoner på maksimum 15 minutter. Dette gjaldt også norske alternativbehandlere.

Denne studien ble iverksatt for å undersøke hvordan alternativbehandlere er blitt påvirket av COVID-19 i Norge.

Mål med studien

Å undersøke hvordan COVID-19 har påvirket alternativbehandleres praksis og pasientkonsultasjoner, deres anbefalinger til pasientene, deres økonomiske situasjon, og hva de tenker om sin egen praksis i fremtiden.

Hvordan gjennomfører vi studien?

I samarbeid med 35 bransje organisasjoner i Norge sendte NAFKAM spørreundersøkelsen ut til 2.215 alternativbehandlere. Studien ble utført i perioden mars – mai 2020. Det endelige antall deltakere var 581 alternativbehandlere, 466 kvinner og 110 menn.

Hvem er våre partnere?

Denne studien er en intern NAFKAM-studie. Medforfattere er Miek C. Jong og Agnete E. Kristoffersen.

Kontaktperson: Trine Stub.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: