Strategier for forebygging og behandling av COVID-19-relaterte symptomer. En befolkningsbasert undersøkelse i Norge, Sverige og Nederland.

Prosjektbeskrivelse

I løpet av de første tre månedene av koronavirus-pandemien (mars-mai 2020) iverksatte den norske regjeringen full nedstenging av samfunnet, den nederlandske regjeringen en delvis nedstenging (såkalt "intelligent nedstengning") mens Sverige ikke stengte ned. 

Nedstengningene som ble iverksatt hadde stor innvirkning på folks liv.  Siden det ikke fantes vaksinering eller effektiv behandling av korona på dette tidspunktet begynte folk selv å lete etter strategier som kunne forhindre korona-smitte og dempe symptomer om de ble smittet.  

Målene med studien

Å kartlegge i hvilken grad folk oppsøkte helsepersonell og brukte egenbehandling som urtemedisin, kosttilskudd og selvhjelpsteknikker for å forebygge og behandle korona de tre første månedene av pandemien i land med full nedstenging (Norge), delvis nedstenging (Nederland) og uten nedstenging (Sverige).

Videre undersøke om de som var mest bekymret for å bli smittet satte i verk flere slike tiltak enn de som ikke var det redde for smitte.   

Hvordan vi utfører studien

Data ble samlet inn i samarbeid med Ipsos A/S i perioden april til juni 2020 blant et representativt utvalg av befolkningen i Norge, Sverige og Nederland. Metoden som ble brukt var dataassisterte telefonintervjuer i Norge ( n=990) og Sverige (n = 500) mens data ble samlet inn gjennom en nettbasert undersøkelse i Nederland (n = 1004). 

Resultatene fra studien forventes å bli publisert i 2021. 

Våre samarbeidspartnere

NAFKAM samarbeider med forskningsgrupper fra Nederlaand (Louis Bolk Institute, Dutch Consortium for Integrative Medicine and Health, Van Praag Institute, Center for Integrative Psychiatry at the Lentis Mental Health Care Institution) og Sverige (Regional Cancer Center Stockholm, Umeå Universitet og Karolinska Universitetssjukhuset) i denne studien.

Kontaktperson: Agnete Egilsdatter Kristoffersen

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: