Barn og alternativ behandling: En kort introduksjon

Barn er en sårbar pasientgruppe som er avhengige av at andre tar gode helsevalg for dem.

Image
Bilde av barn med bamse og stetoskop Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I Norge er det tillatt å gi alternativ behandling til barn, uansett barnets alder. Myndighetene stiller i utgangspunktet ingen særlige begrensninger eller ekstra pålegg om hvordan alternative behandlere skal opptre når pasienten er et barn. 

Frem til du er 16 år er det i hovedsak dine foresatte som bestemmer over hvilken helsebehandling du skal få. Barn og ungdom får imidlertid økende råderett over egen helse fra de er 12 år frem til de blir myndige - noe som også påvirker deres anledning til selv å oppsøke alternativ behandler.

"Med et konservativt estimat anslår vi at det er minst 40.000 barn som årlig blir tatt med til alternativ behandler i Norge." 

                                                    NAFKAM-direktør Vinjar Fønnebø, mars 2017

I 2016 spurte vi norske foreldre om de hadde tatt med barn til alternativ behandler det siste året. Fem prosent av de som hadde barn under 12 år, svarte bekreftende på dette. NAFKAM-direktør Vinjar Fønnebø anslo, på bakgrunn av dette, at minst 40.000 barn i Norge årlig blir tatt med til alternativ behandler. I tillegg gir 15% av norske foreldre barna sine kosttilskudd eller urtemedisiner for på egen hånd å forebygge eller bekjempe helseproblemer.

Til tross for at det er mange barn som får slik behandling, finnes det forholdsvis lite forskning på dette. Det meste vi vet om alternativ behandling baserer seg på studier av voksne mennesker. Barn er imidlertid ikke små kopier av voksne - både kropp og sinn er i rask utvikling, og den kunnskapen vi har om hvordan alternativ behandling kan virke på en voksen, kan ikke alltid overføres til de yngste.

NAFKAM jobber derfor for å få mer kunnskap om:

  • Hvorfor tar foreldrene barna med til alternativ behandler?
  • Hvilke metoder og verktøy bruker behandlerne, og hvordan setter de diagnoser på barna?
  • Har barna vært hos lege først, eller velger de foresatte  alternativ behandling for sine barn framfor skolemedisinsk behandling?
  • Gjør alternativ behandling barnas helse bedre, verre eller uforandret?

Under finner du emneknaggen "barn". Ved å trykke på den kan du følge vårt arbeid med å samle og systematisere det vi vet om barn som mottakere av alternativ behandling.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: