WHO samarbeidssenter

NAFKAM ble utnevnt av Verdens Helseorganisasjon til et WHO Collaborating Center (WHOCC) i 2008. Vi er ett av tre WHOCC for tradisjonell, komplementær og integrativ medisin (TCI) i Europa.

Image
Barbara Wider Vellinga, Miek Jong og Vinjar Fønnebø.

Som et WHOCC, deltar NAFKAM aktivt i et internasjonalt samarbeidsnettverk som utfører prioriterte aktiviteter til støtte for WHOs programmer. På flere områder innen helse og behandling er WHO avhengig av kunnskap og innspill av høy kvalitet fra spesialistinstitusjoner som NAFKAM.

NAFKAM er internasjonalt anerkjent for sin dyktighet innen forskning og offentlige informasjonsvirksomhet innen TCI. Med sin ekspertise og strenge tilnærming til vurdering av TCI, er vi stolte over å støtte implementeringen av WHOs strategi for tradisjonell medisin 2014-2023.

Gjennom denne strategien har WHO som mål å bidra til å oppnå universell helsedekning. FNs politiske erklæring om universell helsedekning i 2019, inkluderer en forpliktelse til å 

"etter behov, utforske måter for å integrere trygge og evidensbaserte tradisjonelle og komplementære behandlinger i nasjonale helsesystemer, i henhold til den nasjonale kontekst og prioriteringer".

Ved å operere innenfor WHOs globale kontekst, kan NAFKAM bidra til sikrere og mer hensiktsmessig ytelse av TCI-tjenester over hele verden. Senterets aktiviteter for WHO fokuserer derfor på å styrke kvalitetssikringen, sikkerheten, effektiviteten og passende bruk av TCI ved å regulere produkter, praksis og utøvere.

NAFKAMs oppdrag fra WHO

NAFKAMs oppgaver stemmer overens med de tre strategiske hovedmålene i WHOs strategi for tradisjonell medisin:

 1. Å fremme global kommunikasjon og informasjonsutveksling innen TCI.
 2. Å bidra til å utvide WHOs innsats for pasientsikkerhet og kvalitet på TCI-behandling.
 3. Å støtte WHO i å identifisere modeller for mulig integrering av tradisjonell og komplementær medisin i helsesystemer.

De tekniske innspillene og informasjonsstøtten fra NAFKAM bidrar til å utvikle utkomme som ytterligere vil utvide de integrerende dimensjonene mellom pasientsikkerhet, omsorgskvalitet og TCI. Som WHOCC gjennomfører NAFKAM en rekke aktiviteter.

NAFKAMs nyeste aktiviteter for WHO

 • NAFKAM leder WHOs ekspertgruppe for å studere forskjellige modeller for mulig integrering av TCI -medisin i nasjonale helsesystemer. Den gir teknisk støtte og ekspertise for innsamling og analyse av informasjon, samt utarbeidelse og revisjon av WHO -rapporten: 'Integration of Traditional and Complementary Medicine into Health Systems' (utkast til rapport).
 • Medlem i arbeidsgruppen: Core and Reference Indicators for Monitoring Traditional and Complementary Medicine in South-East Asia, WHO Regional Office for South-East Asia, 2017‎
 • Medlem i arbeidsgruppen: Quality assurance and improvement in T&CM services: (utkast til rapport) Report on Quality of Acupuncture Service, 2021

NAFKAM har gjennomgått følgende av WHOs benchmarks/ tekniske dokumenter:

 • WHO Benchmarks for the Practice of Traditional Chinese Medicine, 2021
 • WHO Benchmarks for the Training of Traditional Chinese Medicine, 2021
 • WHO Benchmarks for the Training of Traditional Tibetan Medicine, 2021
 • WHO benchmarks for training i Yoga, 2020/2021
 • WHO benchmarks for training in Anthroposophic Medicine, 2020
 • WHO benchmark for practice in Acupuncture, 2017
 • WHO technical document on ‘Key technical issues for herbal medicines with reference to interaction with other medicines’ , 2019
 • WHO technical document on ‘Clinical research in traditional and complementary medicine’ , 2017

I tillegg har NAFKAM samlet og analysert landsspesifikke data om juridisk status og regulering av TCI i 39 europeiske land. Dette resulterte i tre rapporter i 2012, samt en online database som ga åpen tilgang til omfattende juridisk og forskriftsmessig informasjon om TCI i Europa (frem til desember 2020).

Refleksjoner og utsikter

I anledning den siste utnevnelsen i 2020, forteller NAFKAMs nåværende og forrige direktører, samt WHOs regionale direktør for Europa om tolv vellykkede år, og roser samarbeidet:

“I denne perioden har vi blant annet jobbet med å lære opp forskere fra hele verden i å forbedre forskningsmetoder, og har gjort en stor innsats for å utvikle og forbedre kommunikasjonsyrket. Det faktum at vi fortsetter å jobbe med WHO betyr at arbeidet vi gjør blir ansett som viktig og anerkjent. ”- Professor Vinjar Fønnebø, tidligere direktør i NAFKAM

"I would like to express my appreciation for your past contribution and I look forward to our continued successful collaboration." – Dr. Hans Henri Kluge, WHOs regionale direktør for Europa; Brev til UiT Norges arktiske universitet

"Som et WHO-samarbeidssenter er NAFKAM i stand til å gi et viktig bidrag til verdensomspennende spredning av oppdatert informasjon om juridisk status, regulering, sikkerhet og modeller for integrering av tradisjonell, komplementær og integrert medisin". - Professor Miek Jong, direktør for NAFKAM

Les mer

        2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009  

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: