Tips og forslag til forskning på alternativ behandling?

NAFKAM tar imot tips og forslag til nye forskningsprosjekter. Så langt det er mulig, ønsker vi også å bidra til og tilrettelegge forholdene for andre som vil forske på alternativ behandling,

Det er mange begreper og definisjoner i bruk innenfor området alternativ behandling. NAFKAMs forskningsområde defineres av definisjonen som følger av Lov om alternativ behandling av sykdom mv (lovdata.no), og inkluderer rådgivning til andre om bruk av helseprodukter og/ eller selvhjelpsteknikker, samt egen bruk av dette.

Har du et tips eller forslag, så kan du sende dette per epost til nafkam@helsefak.uit.no .

Du trenger ikke skrive en formell protokoll, men si gjerne litt om hvorfor og eventuelt hvordan du tenker at det kan forskes.

 

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: