Healing

Image
Bilde av at noen holder hendene sine over pannen til en dame som ligger på en benk
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Målet med healing er å lede en kraft eller energi til pasienten for at den skal gjøre klienten frisk. Healere mener at slik kraft fjerner blokkeringer eller ubalanser, som de mener er årsak til symptomer.

Ut fra våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at healing virker.

Healing ser ut til å være trygt. Våre kilder rapporterer ikke om noen alvorlige bivirkninger, men utøverne mener at behandlingen kan gi mildt og forbigående ubehag som de regner som en del av behandlingen.

Virker det?

I februar 2014 inneholdt kildene våre følgende oppsummeringer om healing:

HAR EFFEKT SER UT TIL Å HA EFFEKT MAN VET IKKE SER IKKE UT TIL Å HA EFFEKT HAR IKKE EFFEKT
   
 • Akutte sår
 • Alzheimers sykdom
 • Angst
 • Demens
 • Hjerneslag
 • Hodepine
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Nervesmerter
 • Slitasjegikt
 • Smerter etter fjerning av livmoren
 • Smerter i forbindelse med biopsi av bryst
 • Smerter ved kreft
 • Stress
 • Utmattelse ved kreft
 • Alle andre bruksområder
   

 

Er det trygt?

Healing ser ut til å være trygt, og våre kilder rapporterer ikke om mulige skadevirkninger ved bruk av healing. 

Kirlian-fotografering regnes ikke som en pålitelig metode for diagnostisering av helseproblemer. Teknikken innebærer også bruk av høyvolts spenning, noe som kan medføre risiko ved bruk.

Å gå til healer kan innebære andre behandlingsteknikker enn selve healingen. Det betyr at andre og flere forsiktighetsregler kan gjelde enn de som er nevnt i denne artikkelen.

Vær oppmerksom på at helseskade kan oppstå dersom behandleren unnlater å råde pasienten til å oppsøke nødvendig medisinsk behandling. Dette gjelder alle typer alternativ behandling.

Unngå bruk

I følge Natural Medicines er dokumentasjonen av sikkerheten ved bruk av healing ikke tilstrekkelig til at man uforbeholdent kan si at healing er trygt for gravide og ammende.

Drøft bruk med lege

Ingen spesielle grupper

Bivirkninger

I følge våre kilder til forskning er det ikke rapportert om bivirkninger av healing.

Healerne sier selv at behandlingen kan gi klienten lettere bivirkninger i form av kroppslige og følelsesmessige reaksjoner, så som følelse av letthet eller tunghet i kroppen, følelse av varme eller kulde, glede, tristhet eller sinne. De sier at dette kan oppleves allerede under behandlingen, og at det kan vare i noen dager. Noen healere tolker slike effekter som naturlige deler av behandlingen og selve helbredelsesprosessen, og som tegn på at behandlingen virker.

Dersom du opplever at disse blir langvarige, eller erfarer andre negative effekter som du mener skyldes behandlingen, bør du kontakte lege.

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

NB: denne artikkelen omhandler ikke religiøs virksomhet og aktivitet som har sin hovedforankring i en tro og ritualer knyttet til denne, så som forbønn for syke og lignende.

Healing har vært praktisert lenge i ulike kulturer som en del av folkemedisinen. Healing er i dag en av de mest utbredte alternative behandlingsformene i Norge, og finnes i flere varianter. 

Healerne gir ulike beskrivelser av hva healing er. Noen av dem sier at de selv har en kraft eller evne som de kan bruke for å gjøre folk friske, mens mange sier at de har en evne til komme i kontakt med og bruke en ytre energi eller kraft. Andre healere baserer behandlingen på større teorier.

Noen av teoriene innen healing er at kroppen sies å ha et “energifelt”, som for eksempel en aura. I følge teoriene kan negative opplevelser, tanker og følelser skape ubalanser eller blokkeringer i disse feltene, og føre til både psykiske og fysiske helseproblemer.

Utøvere av healing forklarer derfor ofte at behandlingen deres ikke består i å kurere det enkelte syke organ eller bekjempe det aktuelle helseproblemet direkte, men at behandlingen deres kan fjerne slike blokkeringer og ubalanser. Healerne mener da at når disse er fjernet, vil  kroppen helbrede seg selv.

Vitenskapen støtter ikke antakelsen om at kroppen har energifelt slik de beskrives i healing, eller at det finnes universelle energier som noen kan bruke for å påvirke kroppen.

Varianter: auraendring, aurarens, auratransformasjon, chakrabalansering, fjernhealing, læsing, håndspåleggelse, Reiki, terapeutisk healing, shenterapi, Therapeutic touch (TT), Reconnective healing, med flere.

Engelske navn: spiritual healing, Therapeutic touch (TT), Reiki therapy, Healing touch (HT), Touch therapy, Reconnective healing, med flere.

Healing i praksis

Ifølge utøverne brukes healing i behandlingen av flere typer helseproblemer. Dette betyr ikke nødvendigvis at healing er trygt eller har vitenskapelig dokumentert effekt mot disse. 

Bruksområder

Healing brukes ved en lang rekke helseproblemer. Healere sier også at healing brukes for velvære, selvinnsikt, selvutvikling, samt for å forberede seg på livets avslutning.

Hvordan foregår behandlingen?

Noen healere starter med å spørre klientene om deres problemer. Andre healere er tydelige på at de ikke ønsker å bli fortalt noe på forhånd, fordi de mener at det er unødvendig: de eller kraften de representerer kan "søke seg fram" uten forhåndsinformasjon, som kan gjøre healeren forutinntatt.

Når healere forsøker å kartlegge hva som feiler pasienten, vil noen av dem bruke hendene sine til å “kjenne på energiene” hos klienten. De mener at de kan oppfatte hvor problemene sitter og hva som er årsaken til dem. 

I noen former for healing gjør utøverne bruk av såkalt Kirlian-fotografering. De mener at dette gir bilde av hva de kaller auraens eteriske lag, og at at slike bilder kan fortelle dem noe om klientens helsetilstand; hva som bør behandles og hvordan.

Vitenskapen støtter ikke healingens antakelse om at mennesket har en "aura"; at helseproblemer kan avdekkes i denne, eller at dette kan fotograferes.  Når det ser ut som at et objekt stråler slik, kaller man det i naturvitenskapen for kirlian-effekten.

Under behandlingen holder healeren vanligvis hendene nært eller på klienten. Noen healere starter ved hodet, og beveger seg nedover i den hensikt å påvirke det de kaller hele “energifeltet”. Andre healere holder hendene i hovedsak i ro der de mener å ha lokalisert et problem hos klienten.

Behandlingen foregår vanligvis mens klienten ligger på en benk. Hvordan behandlingen forløper, kan variere mye utfra healerens teoretiske ståsted, bakgrunn og utdannelse.

Fjernhealing
Noen tilbyr også fjernhealing. Dette er når healing utføres uten at behandler og klient befinner seg i samme rom. Det foregår vanligvis ved at klienten og healeren avtaler et tidspunkt for når healingen skal foregå. Klienten blir gjerne bedt om å ligge og slappe av i det tidsrommet som er avtalt.

Fjernhealerne mener at de kan “lede” kraft eller energi til klienten, uansett hvor denne måtte befinne seg. De gir ulike beskrivelser av hvor fokusert eller konsentrerte de må være under fjernhealingen. De gir også ulike beskrivelser av om den som skal motta behandlingen må kjenne til det, eller ikke. Fjernhealing har altså flere likhetstrekk med religiøs helbredelse slik man finner den i forbønn, læsing i den samiske tradisjonen mm.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: