Feldenkraismetoden | NAFKAM

Feldenkraismetoden

Feldenkraismetoden er en kombinasjon av ulike fysiske øvelser. Metoden har som mål å endre mønstre i hjernen, slik at fysiske bevegelser gjøres annerledes og bedre.
 • Feldenkraismetoden er en kombinasjon av yoga, fysiske øvelser, meditasjon, uttøyning og Alexanderteknikken.
 • Hensikten med metoden er å innprente nye mønstre i hjernen, og at fysiske bevegelser da vil utføres på en sunnere og mer effektiv måte.
 • Ut fra våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at Feldenkraismetoden virker.
 • Det foreligger heller ingen dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av Feldenkraismetoden i kildene våre. 
Virker det?

16. februar 2015 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om Feldenkraismetoden. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig dekning for å hevde at Feldenkraismetoden virker.

Er det trygt?

Alle som vil, kan kalle seg Feldenkrais-utøver/ pedagog og praktisere metoden uten krav til utdanning. Eventuell utdanning i metoden eller annen alternativ behandling gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner og ansvar som autorisert helsepersonell har.

Det foreligger ingen dokumentasjon om sikkerheten ved Feldenkraismetoden i kildene våre.  Vi kan da ikke si noe om selve metoden kan regnes som trygg å bruke eller ikke. Les avsnittet "Er det trygt" i artiklene våre om yoga og Alexanderteknikken for opplysninger om sikkerheten ved disse.

Bivirkninger

Våre kilder rapporterer heller ikke om kjente bivirkninger ved metoden. Dersom du opplever negative effekter som du mener skyldes Feldenkraismetoden, bør du kontakte lege. Vær oppmerksom på at helseskade kan oppstå dersom terapeuten unnlater å råde klienten til å oppsøke nødvendig medisinsk behandling. Dette gjelder alle typer alternativ behandling.

Bruk av Feldenkraismetoden og/ eller annen alternativ behandling bør aldri erstatte medisinsk hjelp og behandling fra den offentlige helsetjenesten. Les mer om dette i vår pasientveiledning.

Bakgrunn

Feldenkraismetoden er en kombinasjon av yoga, fysiske øvelser, meditasjon, uttøyning og Alexanderteknikken. Utøverne mener at dette vil innprente nye mønstre i hjernen, og at fysiske bevegelser da vil kunne utføres på en sunnere og mer effektiv måte.

Utøverne mener at repetisjon av små bevegelsessekvenser etablerer nye nerveforbindelser mellom den motoriske hjernebarken og nervesystemet, og at dette gjør at nye og uvante bevegelser blir kjente og naturlige.

Det er kjent at metoden brukes blant annet av idrettsutøvere, i rehabilitering av pasienter med nevrologiske skader og redusert bevegelighet, samt av personer med smerter i muskler og ledd. Feldenkraismetoden ble utviklet av den russisk-israelske ingeniøren Moshe Feldenkrais (1904-1984).

Norske tilbydere av Feldenkrais-metoden kaller seg gjerne Feldenkraispedagoger, og presenterer gjerne tilbudet og metoden som en pedagogisk tilnærming.

Verdt å vite

Norske Feldenkraispedagoger har over tid ment at de ikke er underlagt lovverket om alternativ behandling. Deres hovedargument for dette har vært at de ikke tilbyr helserelatert behandling ihht §2 i lov om alternativ behandling av sykdom mv, men underviser i en selvhjelpsteknikk uten det behandleransvaret som følger av denne loven. NAFKAM og Helsedirektoratet står imidlertid fast på at Feldenkraismetoden er en form for alternativ behandling. Dette fordi metoden har et tydelig helserelatert mål der instruktørene fortolker pasientenes symptomer, og at metoden hovedsakelig foregår utenfor helsevesenet. Feldenkraispedagogene anses derfor som alternative behandlere som omfattes av reguleringen som framgår av den nevnte loven og de tilhørende forskrifter.

Kilder
 • Langer, Jerk W. (2004):Alternativ Behandling. Metoder og virkninger. Cappelen Forlag, Oslo.
 • Jain S., Janssen K., DeCelle S (2004):Alexander technique and Feldenkrais method: A critical overview. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America. 15(4): 811-825.
 • NOU 1998:21: Alternativ medisin, punkt 5.2.7 og 6.3.25.3
 • Bruset S. og Poleszynski D.(1995):Alternativ medisinsk leksikon. Det Beste AS, Oslo.
 • Feldenkrais, Moshe (1977):Awareness through movement.Harper & Row Publishers Inc, New York.
 • Natural Medicines (hentet 16.02.2015)
 • The Cochrane Library (hentet 16.02.2015)

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: