Homøopati | NAFKAM

Homøopati

Homøopatiske midler er så uttynnet at de ikke lenger inneholder virkestoffer.
  • Homøopatiske legemidler er så uttynnet at de inneholder lite eller ingen virkestoffer. Homøopatene mener likevel at midlene har en spesiell kraft til å påvirke kroppen, og at de hjelper ved et stort antall helseproblemer.
  • Ut fra våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at homøopatiske midler virker. Det er forsket lite på en eventuell effekt av "det å gå til homøopat", som favner samtalen, oppfølging og råd om kosthold, livsstil m.m.
  • Fordi de fleste homøopatiske midler inneholder for lite virkestoffer til å kunne påvirke kroppen, regnes midlene generelt som trygge å bruke. De midlene som derimot inneholder virkestoffer, kan utgjøre en viss risiko. Det å utsette viktig og virksom behandling til fordel for bruk av homøopatiske midler, regnes likevel som den største risikoen forbundet med behandlingen.  
Virker det?

Homøopatiske midler lages vanligvis ved at råstoffet, hovedsakelig fra plante-,dyre- og mineralriket, hakkes opp og legges i en blanding av vann og alkohol. Det fins svært mange homøopatiske midler på markedet, og mange av råstoffene som brukes har kjent biologisk effekt. Når blandingen har fått trekke en stund, tas én dråpe fra blandingen, og blandes med 99 eller 9 dråper rent vann og alkohol. Deretter ristes dette kraftig. Dette gjentas vanligvis flere ganger:

Etter prosessen er blandingen oftest så uttynnet at den etter vitenskapelige prinsipper ikke lenger inneholder virkestoffer. Homøopater kaller uttynningen og ristingen for «potensering», og sier at dette er noe annet enn uttynning: Ifølge deres teori får middelet sterkere effekt jo flere ganger det uttynnes og ristes. Det som ifølge homøopatene gjør midlet virksomt, er det de kaller «vitalkraften» eller «dynamis» av råstoffet, som de mener blir igjen i vannet.

Når homøopatene skal finne et middel til pasienten, tar de utgangspunkt i at «likt kurerer likt»: Stoffer som fremkaller eller forsterker symptomer, kan etter homøopatisk teori brukes til å behandle lignende symptomer. For eksempel vil da et homøopatisk middel som er basert på et stoff som fremkaller kvalme, kunne brukes til å behandle nettopp kvalme. På samme måte vil et homøopatisk middel basert på oppkvikkende stoffer, ifølge homøopatisk teori kunne brukes til å behandle søvnløshet.

Hva vet man egentlig om effekten av homøopatiske midler?

De fleste homøopatiske midler som anbefales av norske homøopater har i fremstillingen passert noe i vitenskapen som kalles Avogadros grense. Det innebærer at råstoffet er så uttynnet at det er usannsynlig at det ferdige homøopatiske midlet inneholder noe av det opprinnelige stoffet. Når et stoff er så uttynnet, regner man det etter vitenskapen som usannsynlig at det har effekt på kroppen. Det finnes riktignok noen homøopatiske midler på markedet, som ikke er like uttynnet. Disse kan fortsatt inneholde molekyler av stoffet som de er basert på.

Forskningen har så langt konsentrert seg mye om innholdet og eventuelle biologiske egenskaper ved det homøopatiske midlet, og ikke om "det å gå til homøopat": den innledende samtalen/ intervjuet, oppfølgingssamtalene, homøopatens råd om kosthold og livsstil mm. At selve det homøopatiske midlet har effekt av betydning i behandling av helseproblemer, foreligger det etter våre kriterier ikke solid dokumentasjon på. Se tabellen med forskningsstatus under:

Bruksområde Virker det?
ADHD Les konklusjonen her
Mollusker (hudsykdom) Les konklusjonen her
Forebygging og behandling av influensa Les konklusjonen her
Kronisk astma Les konklusjonen her
Demens Les konklusjonen her
Hetetokter hos brystkreftpasienter Les konklusjonen her
Igangsetting av fødsel Les konklusjonen her
Bivirkninger av kreftbehandling Les konklusjonen her
Vi gjør oppmerksom på at The Cochrane Library kan ha publisert relevante kunnskapsoppsummeringer etter vårt søk som ble utført 24. september 2012.

Ønsker du å lete etter enkeltstudier på homøopati, kan du søke etter slike i den amerikanske databasen PubMed. Denne databasen regnes som det største åpne arkivet over enkeltstudier innen medisin og behandling.

Er det trygt?

Alle som vil kan kalle seg homøopat og praktisere metoden uten krav til utdanning. Eventuell utdanning i homøopati gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner og ansvar som autorisert helsepersonell har.

Vær oppmerksom på at helseskade kan oppstå dersom homøopaten feiltolker sykdom eller unnlater å råde pasienten til å oppsøke nødvendig medisinsk behandling. Denne risikoen gjelder alle typer alternativ behandling, men er spesielt aktuelt innen homøopati og andre behandlingsformer hvor forverring av symptomer tolkes som et tegn på at behandlingen virker.

Homøopatiske midler regnes generelt som trygge å bruke, fordi de ikke inneholder noe eller svært lite virkestoff. Homøopatiske midler som fremdeles inneholder virkestoffer, kan i teorien fremkalle allergiske reaksjoner eller påvirke effekten av medisiner, urter og kosttilskudd.

Barn: På bakgrunn av homøopatiske midler vanligvis ikke inneholder noen virkestoffer, regner forskerne det som trygt for barn å bruke homøopatiske midler. 

Gravide og ammende: Til tross for at det er usannsynlig at de fleste homøopatiske midler kan ha noen bivirkninger for gravide og i forbindelse med amming, er det ifølge vår kilde for lite dokumentasjon på sikkerheten for disse gruppene. De anbefaler at gravide og ammende ikke bruker homøopati.

Bivirkninger

Ifølge våre kilder er det ingen rapporterte bivirkninger av homøopati. Dersom du opplever negativ effekt som du mener skyldes homøopatisk behandling, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Alternativ behandling innebærer ofte bruk av ulike behandlingsprodukter. Mange av disse kan påvirke effekten av medisiner, kosttilskudd, urter og mat, samt påvirke medisinske prøver og inngrep. Det er derfor viktig at du informerer legen din om alle produkter du bruker.

Faktaartiklene våre om urter, kosttilskudd og mat inneholder informasjon om interaksjoner for noen av produktene alternativbehandlere tilbyr. Er det noen artikler som omhandler produkter du vurderer å bruke, kan du ta med disse når du snakker med legen.

Alle som skal opereres bør ifølge Legemiddelverket avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjonen.

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen om bruk av alternativ behandling
  • Ikke bruk produkter som urter og kosttilskudd ukritisk
  • Som bruker av alternativ behandling har du et svakere rettsvern enn ved bruk av offentlige helsetjenester
Bakgrunn

Samuel Hahnemann (1755-1843) regnes som grunnleggeren av homøopatien.

Homøopaten starter vanligvis den første behandlingstimen med det "homøopatiske intervju" - en delvis strukturert samtale om symptomene du opplever, og om deg som person. Deretter slår homøopaten opp i sin homøopatiske farmakopé, som er en bok som de bruker til å finne et middel som skal passe til symptomene og personligheten din. Homøopaten vil anbefale deg i hvilke doser midlet skal tas, og hva han mener du kan forvente. Det er ikke uvanlig at homøopaten også gir pasienten kostholds- og livsstilsråd. Denne første konsultasjonen - intervjuet - kan vare i 1-2 timer, mens senere konsultasjoner som regel er kortere.

I Norge er homøopatiske midler klassifisert som legemidler, og selges på apotek. Du kan lese mer om dette i Legemiddelverkets artikkel Homøopatiske legemidler.

Forverring før bedring 

Homøopatene mener at symptomer er en sunn og nødvendig reaksjon på sykdom, og de prøver å forsterke denne reaksjonen ved hjelp av homøopatiske midler. I homøopatisk behandling er det derfor vanlig å forvente såkalt «forverring før bedring» eller «førstegangsforverring». Dette medfører at homøopaten ofte vil tolke forverring av tilstanden din som et tegn på at behandlingen virker.

Mange homøopater bruker «Herings helbredelseslover» for å vurdere om du blir bedre av behandlingen. Homøopaten Constantine Hering som skrev denne teorien, beskriver og tolker fire typer symptomendringer som tegn på bedring:

  • Symptomene flyttes eller forbedres fra hodet og nedover kroppen. Eksempler på dette er eksem som flytter seg ned mot hendene, eller at en pasient med både sår hals og smerter i kneet blir først bra i halsen.
  • Symptomene går fra kroppens indre og utover. Eksempler på dette er at pasienten får symptomer som svette, feber og hyppig vannlating kort tid etter behandlingen er startet.
  • Symptomene går fra kroppens viktige organer til dem som er mindre viktig. I homøopatien antas det at kroppen først viser symptomer i organene som er de mest kritiske for å holde kroppen i livet. Hvis en pasient går fra å ha symptomer i lunge og lever, til å vise symptomer på huden, kan dette ifølge homøopatien være tegn på pasienten får riktig homøopatisk middel.
  • Symptomene forsvinner i omvendt rekkefølge av hvordan de oppsto. Ifølge homøopatien vil en pasient som for eksempel har hatt eksem som barn, og senere utviklet pollenallergi og deretter astma, vil samtidig med en forbedring av astmaen, oppleve at pollenallergien og eksemen kommer tilbake.

Det foreligger ikke solid vitenskapelig dokumentasjon på at Herings teori kan brukes til å avgjøre om man blir bedre eller verre av homøopatisk behandling.

Varianter: homotoksikologi, klassisk homøopati, kompleks homeøpati, isopati, nosodeterapi. Homøopati kan også staves «homeopati».  
Engelsk navn: homeopathy

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: