Bioenergetikk

Alternativmedisinsk bioenergetikk er sammensatt av pusteøvelser, bevegelser, tøying, massasje og samtaleterapi for å motvirke psykiske problemer og fysiske symptomer.
Image
Bilde av fire personer som tøyer, sittende på matte på gulvet
Foto: Colourbox.com

I naturvitenskapen er bioenergetikk et fagområde innen biokjemi, der man studerer hvordan organismer skaffer seg den energien de trenger for å holde livsprosessene i gang.

Den alternativmedisinske behandlingsformen bioenergetikk bygger på en teori om at psykiske problemer, sinne, frykt og stress påvirker et menneskes kroppsholdning, sittemåte, bevegelser og åndedrett. Ifølge teorien bak behandlingen er disse fysiske faktorene enten gunstige eller ugunstige. Behandlingens mål er å motvirke ugunstige uttrykk og former av disse fysiske faktorene, og slik også bearbeide de psykiske problemer som ligger bak ugunstige kroppslige uttrykk. Behandlingen går ut på å motvirke det ugunstige gjennom pusteøvelser, tøying, ulike bevegelser, massasje og samtale om hva slags psykiske problemer som kan ligge bak.

Ifølge kildene våre benyttes bioenergetikk ved flere ulike helseproblemer, så som ved følelsemessige problemer og muskelspenninger. Det er også kjent at behandlingen benyttes ved psykologisk diagnostikk, i sammenheng med pedagogikk, fysisk og mental helse, i arbeidsrådgivning og ved motivasjon og topprestasjoner. Bioenergetikk er beslektet med blant annet TFT (tankefeltterapi) og EFT (emotional freedom techniques), som har til mål å snu ens tanke- og reaksjonsmønster fra negativt til positivt.

Navnet på behandlingen er sammensatt av de greske ordene bio som betyr liv og energetikk, som betyr læren om energien og omdanningen av den. I behandlingen forstås energi som de impulser tanker og mental aktivitet - gunstige eller ugunstige - sender til den fysiske kroppen og hvordan dette preger deg. Behandlingen ble utviklet på 1960-tallet av legen Alexander Lowen, og anses som en videreutvikling av deler av Wilhelm Reichs teorier om psykisk energi.

Det er enighet om at psykiske plager kan gi kroppslige symptomer på stress så som spente muskler, og til en viss grad kan smerter og nedsatt førlighet relateres til dette. Samtaleterapi regnes generelt som å kunne ha god virkning på enkelte psykiske plager. Det er også enighet om at fysiske øvelser og behandling så som massasje kan påvirke blodomløpet, redusere smerter og øke funksjon/ bevegelighet, og hjelpe med avspenning.

Alternativmedisinsk bioenergetikk er imidlertid sammensatt av flere av disse teknikkene, og det er ikke gjort forsking på denne «pakken». Det er generelt vanskelig å forske på slike sammensatte behandlingspakker og behandlingssystemer.

I august 2023 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om bioenergetikk. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig grunnlag for å si noe om effekt av bioenergetikk.

Risikoen ved pusteøvelser, ulike bevegelser, tøying, massasje og samtaleterapi anses generelt som lav. 

Det foreligger ingen opplysninger om bivirkninger eller risiko i kildene våre når disse teknikkene er satt sammen til alternativmedisinsk bioenergetikk . Det betyr ikke at den kan regnes som trygg og sikker å bruke, men at vi ikke kan si noe om behandlingen kan regnes som trygg å bruke eller ikke.

I Norge kan alle som vil kalle seg "bioenergetikk-terapeut" eller lignende og praktisere bioenergetikk uten krav til utdanning eller medisinske basiskunnskaper. Eventuell utdanning i bioenergetikk gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner og ansvar som autorisert helsepersonell har. Behandlere som mangler tilstrekkelige kunnskaper, kan overse eller tolke symptomer feil, slik at pasientens helsetilstand kan bli verre.

Generelle forsiktighetsregler

  • Søk i The Cochrane Library, EMBASE, PubMed, Web of Science og CAM-Cancer 22.08.23 ga 0 treff på relevante kunnskapsoppsummeringer
  • Bruset S. og Poleszynski D.(1995): Alternativ medisinsk leksikon. Det Beste AS, Oslo.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: