Bioenergetikk | NAFKAM

Bioenergetikk

I bioenergetikk brukes pusteøvelser, ulike bevegelser, tøying, massasje, og samtaleterapi.
  • I bioenergetikk brukes pusteøvelser, ulike bevegelser, tøying, massasje, og samtaleterapi. Dette skal forhindre at psykiske problemer, sinne, frykt og stress skal påvirke kroppsholdning, bevegelser og åndedrett.
  • Ut fra våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at bioenergetikk virker.
  • Det foreligger ingen dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av bioenergetikk i kildene våre. 
Virker det?

16. februar 2015 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om bioenergetikk. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig dekning for å hevde at bioenergetikk virker.

Er det trygt?

Alle som vil kan kalle seg "bioenergetikk-terapeut" eller lignende, og praktisere bioenergetikk uten krav til utdanning. Eventuell utdanning i bioenergetikk gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner og ansvar som autorisert helsepersonell har.

Det foreligger ingen dokumentasjon om sikkerheten ved bioenergetikk i kildene våre.  Vi kan da ikke si noe om metoden kan regnes som trygg å bruke eller ikke.

Generelle forsiktighetsregler

Vær oppmerksom på at helseskade kan oppstå dersom behandleren unnlater å råde klienten til å oppsøke nødvendig medisinsk behandling. Dette gjelder alle typer alternativ behandling.

Bruk av alternativ behandling bør ikke komme i stedet for nødvendig medisinsk hjelp.

Vi råder på generelt grunnlag til å velge behandlere som er registrert i Brønnøysundregistrene.

Bakgrunn

Bioenergetikk bygger på en teori om at psykiske problemer, sinne, frykt og stress påvirker kroppsholdningen, sittemåten, bevegelser og åndedrett. Disse kan ifølge teorien være gunstige, eller ugunstige. For å motvirke det metoden mener er ugunstig, brukes pusteøvelser, tøying, ulike bevegelser, massasje og samtaleterapi.

Ifølge kildene våre benyttes bioenergetikk ved flere ulike helseproblemer, så som ved følelsemessige problemer og muskelspenninger. Det er også kjent at behandlingen benyttes ved psykologisk diagnostikk, i sammenheng med pedagogikk, fysisk og mental helse, i arbeidsrådgivning og ved motivasjon og topprestasjoner. Bioenergetikk er beslektet med blant annet TFT (tankefeltterapi) og EFT (emotional freedom techniques).

Bioenergetikk er sammensatt av de greske ordene bio som betyr liv og energetikk, som betyr læren om energien og omdanningen av den. Bioenergetikk ble utviklet på 1960-tallet av dr. Alexander Lowen. Metoden er en videreutvikling av deler av Wilhelm Reichs teori om psykisk energi.

Kilder

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: