Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) | NAFKAM

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM)

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er en modernisert versjon av kinesisk medisin (KM), utformet på 1950-tallet. Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er en folkemedisinsk tradisjon som omfatter mange ulike behandlingsteknikker. 

Noen av behandlingene som inngår i TKM er beskrevet i følgende artikler:

I tillegg til dette kommer urtemedisin, meditasjon, kostholdsveiledning og ulike fysiske (trenings)øvelser slik som tai chi og qigong. I Kina praktiseres TKM side om side med vestlig medisin, men i Norge kan hvem som helst utøve TKM.

Når det gjelder kreft og TKM er det forsket på noen utvalgte urter og øvelser. Eksempler på dette kan du lese om i artiklene våre om grønn te ved kreft og tai chi og qigong

Hva brukes tradisjonell kinesisk medisin for?

Hovedmålet med TKM er ifølge utøverne å få en energi kalt qi til å flyte uhindret i kroppen, noe som innen denne tradisjonen er ensbetydende med å være frisk og ved god helse. Det finnes ikke vitenskapelig støtte for å hevde at qi finnes. Behandlingsmetodene innen TKM brukes både forebyggende og til behandling av en rekke ulike sykdommer og plager

Det er ikke mulig å påvise, slik man gjør i skolemedisin, at teorigrunnlagene for TKM stemmer fordi disse ikke er basert på kunnskapen vi har om generell anatomi og fysiologi hos mennesker. Teoriene dette gjelder er:

  • teorien om at det er balansen mellom yin og yang (mørke og lys, passivitet og aktivitet) som fører til god helse
  • teorien om at uhindret qi (livsenergi) skaper god helse og at det er blokkert qi som fører til sykdom og dårlig helse.
  • teorien om meridianer (energikanaler) som leder qi og forbinder kroppens ulike deler med hverandre i et system. Meridianene skal også være grunnlaget for forståelsen av organsystemet og gir grunnlag for akupunkturpunkter.

Utøvere av TKM begynner gjerne behandlingen med å stille en rekke spørsmål om hvilke symptomer pasienten har og har hatt. Symptomene tolkes i tråd med teoriene om yin og yang, qi og meridianer. Dersom behandleren ikke har tilstrekkelig skolemedisinsk kunnskap, kan behandleren feiltolke dine symptomer.

I tillegg vil utøverne være opptatt av å observere ulike faktorer ved en pasient for å stille diagnose:

-  Øyne og kroppsholdning: I TKM antar man at pasientenes øyne (klare eller matte) og kroppsholdning er uttrykk for deres «ånd». Sammen med pasientenes livsinnstilling, hevdes det at disse faktorene kan si en del om graden av sykdom og pasientens prognose.

-  Ansiktsfarge: Fargetonen i ansiktet antas å kunne si noe om pasientens helsetilstand.

Puls- og tungediagnostikk

-  Lyd og lukt: Når terapeuten lytter på pasienten, vil han være interessert i pasientens stemme/stemmeleie, lyden av pust og eventuell hoste. Videre vil lukten og fargen på pasientens pust, urin, avføring og utflod også ha betydning for hva utøveren mener feiler pasienten, og hvilken behandling som velges.

De ulike diagnosemetodene som har sitt utspring i de nevnte teoriene regnes ikke som pålitelige verktøy for å vurdere helseplager eller sykdommer. Behandling med TKM bør ikke komme i stedet for nødvendig medisinsk hjelp i den offentlige helsetjenesten. Du kan lese mer om ulike diagnosemetoder i vår oversiktsartikkel.

Verdt å vite

Dersom du vurderer å bruke TKM er det er verdt å vite at flesteparten av urtene som typisk inngår i TKM ikke er tilgjengelige i Norge på grunn av importrestriksjoner, blant annet på grunn av at noen av metodens mest brukte urter forbindes med betydelig risiko for skade. Enkelte urter kan også være klassifisert som legemiddel i Norge og vil derfor være utilgjengelig for mange. Man må selv gjøre oppslag i forskriften for legemiddelklassifisering eller kontakte Statens legemiddelverk for å finne informasjon om de enkelte urtene. Forskjellene mellom tilgjengelige urter gjør at det er rimelig å anta at TKM praktiseres ulikt i Norge og Kina.

Her kan du lese Legemiddelverkets informasjon om innførsel av blant annet urter.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: