Forbehold, formål og grenser for vår informasjon

Utdanningsformål

Hensikten med NAFKAMs informasjon springer ut av samfunnsoppdraget om å bidra til økt pasientsikkerhet, ved at den enkelte skal kunne ta tryggere valg for sin egen helse.

NAFKAM skal tilby forskningsbaserte, objektive og kvalitetssikrede opplysninger om alternativ behandling, slik at den som bruker eller vurderer å bruke alternativ behandling kan ta kunnskapsbaserte helsevalg.

Grensene for informasjonen vår

  • NAFKAMs informasjon har ikke til hensikt å fremme eller hemme befolkningens bruk av alternativ behandling. NAFKAM tar ikke ansvar for pasienters eventuelle bruk av alternativ behandling, verken på basis av informasjon om behandlingen eller mangel på informasjon om den.
     
  • NAFKAM har ingen sertifiserende rolle. Omtale av en behandlingsform på nettstedet medfører derfor ikke at den eller utøvere av behandlingen er offentlig kvalitetssikret, godkjent eller på annen måte anerkjent av helsemyndighetene.
     
  • NAFKAMs informasjon er ikke ment å erstatte kommunikasjon mellom pasient og helsearbeider, men den kan brukes som diskusjonsgrunnlag i dialogen mellom disse om evt bruk av alternativ behandling. Pasienter oppfordres til å alltid informere sin lege om bruk eller eventuelle bruk av alternativ behandling.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: