Moxa (moxibusjon) | NAFKAM

Moxa (moxibusjon)

I dag benyttes moxa trolig mest som et supplement i akupunkturbehandling.

Opprinnelig innebar moxibusjon at en urt, vanligvis burot (Artemisia vulgaris) ble brent direkte på akupunkturpunkter eller nært disse. Andre steder har knusk (en tørket, svært brennbar sopp som i Norden vokser på bjørk og bøk) og andre urter vært brukt.

Moxa (moxa-brenning, moxibusjon) er kjent brukt i flere folkemedisinske tradisjoner, som for eksempel tradisjonell kinesisk medisin (TKM). I dag benyttes moxa trolig mest som et supplement i akupunkturbehandling. Vi kjenner også til bruk av infrarød laser ved moxibusjon. 

Man vet at moxabrenning har blitt brukt mot svært mange ulike helseproblemer, men det finnes foreløpig ingen forskning etter våre kriterier som tilsier at moxa har effekt mot helseplager.

Er det trygt?

Spørsmål om sikkerheten ved moxa har hovedsakelig vært knyttet til faren for brannskader ved brenning, men også til inhalasjon av ulike gasser i røyken. Det er ikke knyttet særlig risiko til bruk av infrarød moxibusjon.

Kilder

Les også

Kvalitetssikring av våre artikler

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: