Diagnosemetoder

Har du blitt diagnostisert av en alternativ behandler?

Image
Hjerterytme på PC-skjerm.
Illustrasjon: Tine Lillegård Bergli, © NAFKAM 2018

På nett og blant en del av alternativbransjen finnes det mange påstander som går ut på at behandleren raskt kan finne ut hva som feiler deg, og sette i gang riktig behandling. I mange tilfeller mangler det imidlertid solid vitenskapelig dokumentasjon på at metodene de bruker er egnet til å skille mellom friske personer, og personer som trenger behandling.

Selv om du skulle få en diagnose av en alternativ behandler, betyr det ikke nødvendigvis at diagnosen stemmer, eller at du faktisk trenger behandling.

Under er noen eksempler på alternative diagnosemetoder som har det til felles at de mangler solid vitenskapelig dokumentasjon på at de er egnet til å fastslå sykdom og behandlingsbehov.

Mange alternative behandlere sier at de ikke stiller diagnose. Men så lenge de spør pasientene hva som feiler dem, eller bruker andre verktøy som grunnlag for å si hva som feiler pasienten, og for behandlingen de gir, regnes det som diagnostikk (Store medisinske 

Auradiagnostikk Bioresonans Blodanalyse
Detox Hårmineralanalyse Kinesiologisk muskeltesting
Mørkefeltsmikroskopi Puls- og tungediagnostikk Synske evner
Soneterapeutiske og refleksologiske metoder Urindiagnostikk  

Verdt å vite

  • Noen alternative behandlere mener at du bør komme til dem, og at de kan avgjøre om du eventuelt bør gå til legen for behandling. Flesteparten av de vel 7.000 organiserte behandlerne i Norge har imidlertid ikke medisinske kunnskaper på linje med lege.
  • En del alternative behandlere bruker samme betegnelser som innenfor skolemedisinen, som for eksempel stress, parasitter, sopp og intoleranser for mat. De legger ikke nødvendigvis det samme i diagnosen som en lege gjør, og har ofte ikke brukt forskningsbaserte metoder for å stille den.
  • Det er ikke uvanlig at et besøk hos alternativ behandler resulterer i mange diagnoser (TV2 Helsekontrollen).
  • Noen av diagnosemetodene som alternative behandlere bruker, har likhetstrekk med metoder som brukes innenfor skolemedisinen. For eksempel hender det at leger ser på en persons tunge, øye, undersøker pulsen, tester musklene eller bestiller en gentest. Alternative behandlere bruker imidlertid ofte disse metodene på måter som det ikke finnes solid støtte for at de er egnet til å avdekke sykdom.
  • Alternative behandlere bruker ofte andre betegnelser på helseproblemer enn hva som brukes innenfor skolemedisinen. Diagnoser som omhandler ubalanser eller blokkeringer av energier er svært utbredt, og finnes i mange varianter. Eksempler på energisystemer som ifølge behandlerne kan ha blokkeringer eller være i ubalanse, er meridianer og chakraer. Behandlerne beskriver ofte dette som bakenforliggende årsaker til sykdom, og at det er disse som må behandles.

Generelle forsiktighetsregler

Les mer

I vår artikkel "Hvordan vurdere informasjon?" kan du lese om hvordan du bedre kan vurdere helseinformasjon.

Under finner du også emneknaggen "diagnosemetoder". Ved å trykke på den kan du følge vårt arbeid med å samle og systematisere det vi vet om denne kategorien.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: