Soneterapi og refleksologi | NAFKAM

Soneterapi og refleksologi

I soneterapien og refleksologien mener man at det fins ulike soner på kroppen som gjenspeiler vår helsetilstand. Ifølge teorien bak behandlingene er det mulig å avdekke og behandle helseproblemer ved å stimulere disse sonene gjennom trykk, press og massasje.

Behandlernes sykdomsforståelse og behandlingsfilosofi springer ut av den kinesiske lærens prinsipper om ubalanse og blokkeringer i energistrømmen, der slike skaper symptomer på sykdom. Behandlingen søker å stimulere kroppen til å helbrede seg selv, ved å gjenopprette balanse/ fjerne blokkeringer, slik at denne energien strømmer fritt igjen. 

Se vår film om soneterapi, der en soneterapeut forteller om behandlingen han gir.

Denne typen behandling benevnes som både soneterapi, fotsoneterapi og refleksologi. Særtrekkene og forskjellene har vist seg vanskelig å beskrive godt. I denne artikkelen bruker vi for enkelhets skyld «soneterapi» som betegnelse. 

 

Virker det?

I disse behandlingene går man ut fra at spesifikke områder på kroppen som for eksempel på fotsålene, håndflatene, ansiktet og ørene, er direkte forbundet med spesifikke organer og andre kroppsdeler. Ifølge teorien bak, skal det være mulig å avdekke og behandle helseproblemer ved å stimulere disse med fysisk påvirkning som massasje, press og trykk.

Punkter innenfor en sone som gjør vondt når de stimuleres, markerer ifølge soneterapien hvor i kroppen problemet ligger. Behandlerne bruker såkalte «sonekart», som viser hvordan sonene ifølge læren gjenspeiler resten av kroppen. 

Hva vet man egentlig om hvordan soneterapi kan virke?

En gjennomgang av forskningen på området, konkluderer med at soneterapeutisk undersøkelse/ diagnose mest trolig ikke er et pålitelig verktøy for å avdekke helseproblemer.  Hvis du som pasient føler smerte når soneterapeuten trykker på en sone, for eksempel under foten din, betyr ikke det nødvendigvis at du er syk og trenger behandling. Også nervene under foten fører smertesignaler, og de fleste av oss vil kunne oppleve smerte ved harde, uvante stimuli på konkrete punkter, enten vi er friske eller syke.

Smertelindring: Man vet at massasje, trykk, press og annen fysisk/ manuell behandling kan utløse mekanismer i kroppen som virker smertelindrende. Disse kan forklare hvorfor du som pasient kan oppleve smertelindring ved slike behandlinger, men da på andre måter enn mange behandlere mener at terapien deres gjør. Dette kan du lese mer om i artikkelen om hva vi vet om effekt og sikkerhet ved fysikalske/ manuelle behandlinger generelt. 

Ved søk i april 2017 i våre kilder til oppsummert forskning, fant vi følgende spesifikt for soneterapi/ refleksologi: 

Oversikten over forskningsstatus er begrenset til de helseproblemene hvor det finnes forskning på oppsummert nivå i kildene våre. Dersom det ikke finnes slik forskning, foreligger det etter våre kriterier ikke dokumentasjon nok til å i noe om behandlingen virker eller ikke. 

Er det trygt?

Soneterapi regnes som trygt for folk flest, men noen grupper bør være varsomme med bruk av slik behandling.

Ut over vanlige bivirkninger rapportert for manuelle/ fysikalske behandlinger foreligger det få opplysninger fra forskningen om bivirkninger. Ifølge utøvere kan pasienter etter behandling oppleve utmattelse, kvalme eller influensalignende symptomer. Dette forklarer de som tegn på at behandlingen påvirker kroppens evne til å kvitte seg med avfallsstoffer. Dette støttes ikke av forskningen. 

Noen grupper bør være varsomme med bruk av soneterapi/ refleksologi:

Personer med urinsyregikt, fotsår, nedsatt blodsirkulasjon i beina (perifer arteriesykdom), blodpropp i leggen (dyp venetrombose), infeksjoner, blåmerker, sår eller lymfeødem, frarådes å bruke soneterapi. Forskere uttrykker bekymring for at denne type behandling muligens kan påvirke bukspyttkjertelen, og dermed effekten av insulin. 

Den største risikoen ved soneterapi/ refleksologi er trolig indirekte, ved at tilstanden kan bli dårligere fordi pasienten selv og/ eller terapeuten feiltolker eller overser viktige symptomer som krever undersøkelse og virksom behandling, slik at viktig behandling kan bli forsinket eller utelatt. Denne risikoen gjelder ved alle typer alternativ behandling.

Alle som vil kan kalle seg soneterapeut/ refleksolog og gi slik behandling uten krav til utdanning. Eventuell utdanning innen soneterapi/ refleksologi eller annen alternativ behandling gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner eller det ansvaret som autorisert helsepersonell har. Ikke alle som tilbyr/ utøver soneterapi/ refleksologi i Norge er oppført i Utøverregisteret eller er medlem i noe utøverforbund, og trenger derfor verken ha skadeforsikring eller å forholde seg til noen bransjekrav og -regler.

Generelle forsiktighetsregler

  • Mangel på rapporterte bivirkninger er ikke det samme som at en behandlingsform er dokumentert som trygg. Bivirkninger innen  alternativ behandling er ofte underrapportert.
  • Snakk med legen din om alternativ behandling som du bruker eller vurderer å bruke
  • Ikke bruk helseprodukter såsom urter og kosttilskudd ukritisk - hold deg til pakningsinformasjonen
  • Ikke bytt ut nødvendig behandling fra helsetjenesten med alternativ behandling
  • Når du bruker alternativ behandling, er rettsvernet ditt svakere enn når du bruker offentlige helsetjenester. Som pasient hos alternative behandlere er du ved skade som regel ikke dekket av Norsk Pasientskadeerstatning.

Du kan lese mer om dette i vår artikkel om din juridiske sikkerhet og i vår pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling.

Bakgrunn

Soneterapi/ refleksologi er blant de mest brukte alternative behandlingene i Norge.

I Norden er «soneterapi» den mest brukte betegnelsen på slike behandlinger hvor man masserer avgrensede soner på kroppen. Internasjonalt kalles denne typen behandlinger vanligvis «refleksologi». Den vanligste formen i Norge er trolig fotsoneterapi, hvor terapeuten masserer, trykker og knar på pasientens føtter for å stimulere kroppen til å helbrede seg selv. 

Behandlingene er trolig mest kjent brukt mot ulike smerter, men man kjenner også en rekke andre bruksområder og helseproblemer hvor den brukes: allergi og astma, hjerte/ kar-sykdom, angst/ depresjon, utmattelse (fatigue), nedsatt bevegelighet og funksjon ved CP og MS, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), kolikk, forstoppelse, avføringslekkasje (anal inkontinens), fibromyalgi, irritabelt tarmsyndrom (IBS), overgangsplager, migrene, hodepine, muskelkramper, revmatiske lidelser, overaktiv blære, problemer knyttet til graviditet/ fødsel (infertilitet, svangerskapsplager, igangsetting av fødsel, blødninger etter fødsel, problemer ved amming),  premenstruelt syndrom (PMS), før og etter operative inngrep, bihulebetennelse med mer.

I tillegg til å bli brukt som en behandling, brukes soneterapi>/ refleksologi oen ganger brukt som et diagnostisk verktøy.

Varianter: refleksologi, fotsoneterapi, håndsoneterapi, Ersdalmetoden, med flere. Øreakupunktur (auriculoterapi) regnes av noen som soneterapi 

Engelsk navn: zone therapy, reflexology, med flere

Les også

Kilder
  • Le Bars D and Willer JC. Diffuse Noxious Inhibitory Controls (DNIC). In: Basbaum A et al. editors. The senses: a comprehensive reference, vol 5: Pain. Amsterdam: Elsevier Churchill Livingstone; 2007. p. 762-773.
  • McGlone, Francis et al: Discriminative and Affective Touch: Sensing and Feeling. Neuron, Volume 82 , Issue 4 , s. 737 – 755, Elsevier, 2014
  • McMahon, S. B. og Koltzenburg, M.: Wall and Melzack’s Textbook of Pain. s.125 og 193 Elsevier, Fifth Edition, 2006

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: