Refleksologi/ soneterapi ved kreft

Refleksologi og soneterapi anses i hovedsak som trygt, men dokumentasjonen på eventuell effekt er mangelfull og sprikende.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Refleksologi ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Refleksologi, ofte omtalt som soneterapi, er en støttende behandlingsform, hvor manuelt trykk på bestemte kroppsområder, hevdes å samsvare med og kunne påvirke indre organer. Vanligvis benyttes punkter på føttene, men punkter i hendene kan også ha en slik virkning, ifølge behandlingsformens teorier. Refleksologer hevder at de ved hjelp av hender og fingre kan føle seg fram til aktuelle punkter og gjennom trykk på disse påvirke spesifikke organfunksjoner, redusere stress, eliminere giftstoffer, balansere kroppens energi, forbedre sirkulasjonen, eller fremme metabolsk homeostase (kroppens egen opprettholdelse av det indre miljø i cellene).

Tilgjengelig dokumentasjon for refleksologi består av fire systematiske kunnskapsoppsummeringer inkludert elleve individuelle studier på kreftpasienter, ytterligere tolv randomiserte kontrollerte studier og tre ikke-randomiserte kliniske studier.

Dokumentasjonen antyder at bruk av refleksologi kanskje kan gi noe reduksjon i smerter og i kvalme og oppkast, men funnene fra de kontrollerte studiene er utilstrekkelige og mangelfulle.

Funnene for effekt på livskvalitet er ikke entydige; tre av de elleve kontrollerte kliniske studiene rapporterte ingen forbedringer, og alle studiene hadde metodologiske begrensninger.

En stor RCT av god kvalitet rapporterte positive resultater; kreftpasienter som brukte refleksologi hadde redusert behov for å oppsøke hjelp hos helsevesenet, de opplevde økt produktivitet på arbeid, og symptomene ble mindre alvorlige og forstyrret pasientene mindre.

Ytterligere positive resultater antyder forbedringer i fysiske symptomer som medisinsk betinget pustebesvær, samt tretthet og søvn.

En liten pilotstudie av refleksologi mot nevropati, samt en sammenligningsstudie av refleksologi og aromaterapi på immunfunksjon, fant ingen positiv effekt.

Refleksologi og soneterapi er i hovedsak ansett som trygt.

Informasjon om originaldokumentet:

Ava Lorenc, Helen Cooke, CAM Cancer Consortium. Reflexology [online document]. March 2019.

Last updated and revised in March 2019 by Ava Lorenc.
Last update and revision in October 2016 by Helen Cooke.
Fully revised and updated in September 2014 by Helen Cooke.
Fully revised and updated in June 2012 by Helen Cooke.
Summary first published in March 2011, authored by Helen Cooke.

Mulig risiko ved bruk av refleksologi ved kreft

Bivirkninger: Det er registrert noen få mulige bivirkninger av refleksologi, deriblant utmattelse og endringer i nyre- og tarmfunksjon.

Kontraindikasjon: Enkelttilfeller antyder at bruk av refleksologi er kontraindisert ved urinsyregikt, åpne leggsår, perifer karsykdom, dyp venetrombose (blodpropp), infeksjoner, blåmerker og lymfødem.

Interaksjoner: Det er teoretisk mulig at refleksologi kan forstyrre insulinproduksjonen i kroppen, i og med at bukspyttkjertelen kan bli stimulert under behandling. Det er ikke registrert forekomst av denne typen interaksjon.

Annet/vær ekstra obs på: Refleksologer/soneterapeuter oppgir at de ikke er opplært til å diagnostisere sykdommer eller forsøke å behandle eller kurere spesifikke medisinske tilstander. Det er likevel knyttet en viss bekymring til at noen refleksologer/soneterapeuter kan forsøke å diagnostisere tilstander som en del av behandlingspakken, på tross av at de mangler kompetanse til dette.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: