Detox, avgifting og rensing

Det finnes ingen samlet dokumentasjon på tryggheten for de ulike formene for detox. Noen behandlinger vet vi imidlertid er forbundet med alvorlig risiko.
Image
Bilde av tre vannglass og en karaffel
Foto: Colourbox.com

Det finnes og tilbys en rekke alternative behandlingsformer som har som mål å avgifte kroppen. De baserer seg på en teori om at giftstoffer hoper seg opp i kroppen over tid, og at det fører til en rekke ulike helseproblemer. Noen alternativbehandlere stiller også diagnoser basert på denne teorien. Som regel er verken diagnosen eller verktøyene som her brukes, akseptert av legevitenskapen og helsevesenet. 

Det finnes likevel mange påstander om hva ulike ”avgiftingsbehandlinger” kan hjelpe med. Blant annet hevdes de å bidra til å rense kroppen, gjøre huden vakrere, styrke sansene, øke opptaket av vitaminer og mineraler, rense blodet, forynge kroppen, forbedre fertilitet og fleksibilitet samt å avlaste organene. 

Man vet at mennesker kan få i seg helseskadelige miljøgifter så som dioksiner, gjennom forurenset mat, luft, støv og drikkevann. Mattilsynet gir advarsler i de tilfeller hvor de mener enkelte matvarer, f.eks. fisk og skalldyr, inneholder giftstoffer i mengder som kan påvirke helsen.

Innen rusomsorgen er avgiftning en sentral del av behandlingen, siden enkelte narkotiske stoffer forblir i kroppen i månedsvis. Avgiftning av personer med rusavhengighet styres normalt av autorisert helsepersonell, og representerer ikke den type avgiftning vi her beskriver.

Denne artikkelen dekker heller ikke skolemedisinsk behandling av personer med tungmetallforgiftning (Store medisinke leksikon). Behandlinger for denne typen helseproblemer vil være en del av det offentlige helsetilbudet.

I februar 2015 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om alternative detox, avgiftnings- eller renselseskurer. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig dekning for å hevde at alternative detox, avgiftnings- eller renselseskurer virker.

Alle som vil, kan tolke symptomer og tilby detox-behandling uten krav til utdanning. Eventuell utdanning i alternativ behandling gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner og ansvar som autorisert helsepersonell har.

I denne faktaartikkelen anses detox, rensing og avgifting som en teori som mange alternative behandlinger har sitt utspring fra. Det finnes ikke noen fullstendig oversikt over risikoer og bivirkninger knyttet til disse.

Generelt foreligger det lite forskning på sikkerhet ved bruk av behandlinger som er ment å rense eller avgifte kroppen. I kapitlet Bakgrunn nedenfor kan du imidlertid lese om kjente bivirkninger og risikoer som knytter seg til noen av de mest utbredte detox-behandlingene. 

En del alternative behandlere vil også stille diagnose ut fra teorien om at folk flest går rundt med opphopninger av giftstoffer i kroppen. Som regel er verken verktøyene for å stille denne typen diagnose eller diagnosen i seg selv akseptert av legevitenskapen og helsevesenet. Dersom man unnlater å oppsøke lege eller overser symptomer på sykdom på grunnlag av en slik diagnose, vil det i seg selv utgjøre en fare for pasientsikkerheten.

Generelle forsiktighetsregler

Mat og drikke som detox

Dietter

En del matvarer brukes for sine påstått rensende egenskaper, enten alene eller som en del av et større kostholdsprogram.

Det er utviklet mange ulike dietter, som man eksempelvis kan finne i bøker, blader eller på nettsteder. Enkelte alternative behandlere gir deg også egne råd om hva du bør spise og drikke, ut fra det de mener er ditt helseproblem.

Rådene fra den alternative behandlingsbransjen for hva man bør eller ikke bør innta, varierer mye og over tid.

Et typisk råd ved avgiftningskurer er at man kun skal spise eller drikke økologiske grønnsaker, og innta mat, kosttilskudd, juice etc. som er rike på fiber og næringsstoffer. I tillegg anbefales det ofte at man bør unngå å innta kaffe og alkohol, samt raffinert sukker og visse typer fett.

Fastekur

Faste er strengt kostholdsprogram, hvor man i en periode anbefales å kun innta næring gjennom drikke så som vann, juice eller urtete. En teori bak en del av fastekurene er at forbrenningen vår utsetter kroppen for høyt stress, og gjør oss utslitte. Gjennom faste vil tarmen gradvis tømmes, samtidig som forbrenningen får en ”pause.”  Basert på dette, påstås det at kroppen vil arbeide mer effektivt med å kvitte seg med slagg og giftstoffer. 

Det finnes imidlertid ikke vitenskapelig dokumentasjon for å hevde at kroppen ”utmattes” gjennom normal forbrenning, eller at "pause" gjennom faste er nødvendig.

Det kan oppstå ulike bivirkninger med de forskjellige avgiftnings-kurene. En risiko ved ensidige dietter, er at man får i seg for lite av viktige næringsstoffer.

En annen mulig bivirkning er at man taper næringssalter og kan få diaré, som blant annet kan føre til dehydrering. Dietter med mye fiber kan gi forstoppelse. Det er også knyttet flere mindre alvorlige bivirkninger til de ulike diettene, så som slapphet og hodepine. 

Ved fasting over lengre tid kan man utvikle mangelsykdommer, som følge av at man får for lite vitaminer, mineraler og proteiner.

Vi oppfordrer til at du kontakter lege eller annet helsepersonell før du gjør store omlegginger i kosten for å bekjempe et helseproblem. I følge våre kilder er dette spesielt viktig dersom du har anemi (blodmangel), jernmangel, alvorlig sykdom som kreft, eller forstyrrelser i mage- og tarmsystemet. 

Matportalen råder ammende kvinner til å unngå bevisst slanking, fordi dette kan gjøre at fettløselige miljøgifter, frigjøres fra fettvev.

Detox-produkter

Det finnes en rekke helseprodukter som hevdes å virke avgiftende på kroppen. For eksempel selges det kosttilskudd, juice, pulverdrikker og ulike typer te med påstander om at de renser hele eller deler av kroppen.  Det er også utviklet flere andre typer produkter:

Fotbad

En av de mest omstridte detox-behandlingene er fotbad, ofte kalt ioniserende fotbad.

Behandlingen går ut på at man plasserer føttene i et apparat (fotbad) med vann tilsatt salt. Når apparatet slås på, sendes det så svak strøm gjennom vannet.

En gjentakende påstand i markedsføringen av disse har vært at dette produserer ioner i vannet, og at disse stimulerer cellene i menneskekroppen til å “rebalansere seg” og støte ut giftstoffer.

Underveis i behandlingen endrer vannet ofte farge og konsistens. Behandlere og selgere av slike produkter hevder at misfargingen er bevis på at giftstoffer har blitt er renset ut av kroppen ved hjelp av fotbadet. Noen av dem vil også si at fargen på vannet sier noe om hvilke helseplager du har. 

Denne behandlingen har fått mye kritikk. Den vitenskapelige forklaringen på "grums" og misfarging av vannet er elektrolyse: når salt i vann reagerer med jern, dannes det rust. Den svake elektriske strømmen fra jernspolene i apparatet fremskynder rustprosessen, og er årsaken til at vannet skifter farge. 

Vitenskapen støtter heller ikke teorien om at man kan trekke giftstoffer ut gjennom porene under føttene. Målinger av vannet i detox-fotbadet har vist at det ikke får et høyere nivå av giftstoffer etter detox-behandlingen.

Det finnes ikke solid forskning på sikkerhet og risiko ved bruk av denne typen fotbad.

Detox-plaster

På detox-markedet finner man også ulike plaster, som inneholder ulike stoffer som hevdes å  ha effekt på renselsesprosessene i kroppen.

Teorien bak dette er at man ved hjelp av plasteret skal kunne stimulere de såkalte akupunkturpunktene. Det hevdes at dette vil bedre blodsirkulasjonen og øke utskillelsen av giftstoffer fra kroppen. Ofte anbefaler de som selger det at plastrene er festet under føttene mens man sover. Likt detox-fotbadene forandrer også plastrene farge ved bruk. I markedsføringen av behandlingene brukes ofte dette som “bevis” på at plastret har trukket giftstoffer ut av kroppen, og at de derfor lukter og ser ille  ut. 

Kritikken av detox-plasteret ligner den av fotbadene: det foreligger ikke vitenskapelig dokumentasjon for å hevde at man kan trekke giftstoffer ut av porene under føttene. Undersøkelser har også vist at plastrene blir mørkere i møte med varme og/ eller fukt, også av vanlig destillert vann. Målinger har heller ikke vist at nivået av giftstoffer i slike plastre er høyere etter bruk.

Det finnes ikke solid dokumentasjon på risiko og bivirkninger ved bruk av detox-plaster. "Akupunkturpunkter" er ikke påvist, men en antakelse man finner i teorien bak Tradisjonell kinesisk medisin.

Klyster og tarmskylling

På detox-markedet fins det også behandlere og produsenter som anbefaler at man bruker forskjellige midler for å rense tarmen for giftstoffer, slik som klyster eller tarmskylling. Det finnes også andre midler, som for eksempel kaffe-klyster, som brukes i Gerson-terapi.

Andre navn

Renselsesbehandlinger, renselseskurer, avgiftningsbehandlinger, avgiftningskurer, detox, cleansing

Det finnes i tillegg mange alternative behandlingsformer hvor teorien om opphopning av giftstoffer står sentralt: BiopatiHydroterapiKelat-terapi,  Ernæringsterapi/ Ortomolekylær medisin/ ErnæringsmedisinHårmineralanalyseKosttilskudd og legemidlerMakrobiotikkMiljømedisinNaturopati 

Flere av lenkene under fører til eksterne sider hvor vi har hentet informasjon.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: