Makrobiotikk

Eit typisk makrobiotisk kosthald består hovudsakleg av korn, kornprodukt, grønsaker, belgfrukter, og sjøgrønsaker. Nøtter, frø, frukt og fisk kan innimellom leggjast til i kosten.
Image
Bilde av grønnsaker og skåler med korn, ris og frø
Foto: Colourbox.com
  • Makrobiotikk er eit kosthaldsprogram som har opphavet sitt i japanske og kinesiske tradisjonar.
  • Det blir brukt ved mange ulike helseplager.
  • Ut frå kriteria våre ligg det ikkje føre solid vitskapleg dekning for å hevda at makrobiotikk verkar slik det blir promotert.
  • Det ligg ikkje føre nokon dokumentasjon om tryggleiken ved makrobiotikk i kjeldene våre.

I mars 2015 inneheldt kjeldene våre ingen oppsummeringar om makrobiotikk. Det betyr at det etter kriteria våre ikkje finst solid vitskapleg dekning for å hevda at slik behandling verka.

Generelle tryggingsreglar

Makrobiotikk er både ein livsfilosofi og ei kosthaldsretning, som har opphavet sitt i japanske og kinesiske tradisjonar. Eit makrobiotisk kosthald baserer seg på teorien om yin og yang, som handlar om å oppnå balanse mellom det rolege, fredelege, kreative og det aktive og energiske.

I metoden blir personlegdommane til klientane og ulike matsortar delte inn i yin og yang: Personar som ifølgje teorien er "utprega yin", bør eta meir yang-mat - og omvendt. Utøvarane meiner at dette bidreg til balanse mellom yin og yang. Dei meiner også at kosthaldsbehovet til klienten vil variera etter klima, årstid, kjønn, personlegdom, aktivitet, og helsetilstand.

Behandlingsforma blir knytt til det utøvarane kallar kvar enkelt  klient sin grunnstamme i kosthaldet. Ifølgje teorien er denne i Europa havre, rug, bygg og kveite, i Midtausten hirse, i Austen ris, medan han i Amerika er mais. Makrobiotisk diett er heilt eller delvis fri for alkohol, kaffi, te, mjølkeprodukt, sukker, sjokolade, raffinert mjøl, kjøtt og egg.

Metoden vart introdusert i Vesten som ein streng diett i 1950-åra, av japanaren George Oshawa. I dag blir det gjerne halde kurs i metoden, der utøvarane/ kurshaldarane føreslår metoden som behandling ved mange ulike helseplager og sjukdomar.

  • Bruset S. og Poleszynski D. (1995): Alternativ medisinsk leksikon. Det Beste, Oslo.
  • NOU 1998:21 Alternativ medisin, Makrobiotikk

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: