Gerson-terapi | NAFKAM

Gerson-terapi

Gerson-terapi kombinerer streng diett, kosttilskudd og klystér.
  • Gerson-terapi er en behandlingsform som kombinerer streng diett, kosttilskudd og regelmessig bruk av klystér.

  • Programmet brukes ved flere sykdommer, blant annet som alternativ kreftbehandling.

  • Ut fra våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at Gerson-terapi virker.
  • Det finnes ikke solid dokumentasjon av sikkerheten ved bruk av Gerson-terapi.
Virker det?

2. mars 2015 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om Gerson-terapi. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig dekning for å hevde at Gerson-terapi virker.

Er det trygt?

Alle som vil, kan kalle seg "Gerson-terapeut" og praktisere metoden uten krav til utdanning. Eventuell utdanning i metoden eller annen alternativ behandling gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner og ansvar som autorisert helsepersonell har.

Det foreligger ingen dokumentasjon om sikkerheten ved Gerson-terapi i kildene våre.  Vi kan da ikke si noe om selve metoden kan regnes som trygg å bruke eller ikke.

Vær likevel oppmerksom på at helseskade kan oppstå dersom behandleren unnlater å råde pasienten til å oppsøke nødvendig medisinsk behandling. Dette gjelder alle typer alternativ behandling.

Andre kilder advarer konkret mot bruk av Gerson-terapi ved kreft, blant annet fordi noen Gerson-terapeuter anbefaler stans av cellegift-behandling. Det er også rapportert om to tilfeller av død etter bruk av Gerson-terapi som egenbehandling av kreft.

Forsiktighetsregler

Unngå bruk

Ingen kjente

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen om bruk av alternativ behandling
  • Ikke bruk produkter som urter og kosttilskudd ukritisk
  • Som bruker av alternativ behandling har du et svakere rettsvern enn ved bruk av offentlige helsetjenester

Bivirkninger

Man vet at overdrevet inntak av kalium kan være skadelig, og gi unormalt høyt kaliuminnhold i blodet (hyperkalemi), unormal hjerterytme, nummenhet i muskler, prikking, lammelser og mulig hjertesvikt. Gerson-terapiens fokus på kalium kan dermed medføre slik risiko.

Samtidig er det kjent at kaffeklyster fjerner kalium fra kroppen. Dette kan gi alvorlig elektrolyttforstyrrelse. Det antas at kaffeklyster kan svekke tykktarmens naturlige funksjon, og gi problemer som forstoppelse og tykktarmsbetennelse.

Kombinasjonen av en “avgiftende” diett sammen med klyster kan forårsake betennelser og gi symptomer såsom dehydrering, diare, kvalme, influensalignende symptomer samt i verste fall død. Dette gjør Gerson-terapien risikofylt og omstridt.

Interaksjoner

På grunn av Gerson-terapiens svært sammensatte diett antas det at flere mulige interaksjoner med legemidler kan forekomme. Disse kan medføre risiko for helseskade.

Bakgrunn

Gerson-terapi ble utviklet på 1930-tallet i USA av tyskeren Max Gerson. Målet med behandlingsformen er å fjerne det man mener er giftstoffer fra kroppen og styrke immunforsvaret, slik at kroppen bedre skal kunne helbrede seg selv. Et viktig mål med behandlingen er å øke nivået av kalium, og senke nivået av natrium i kroppen. For å prøve å oppnå dette spiser man utelukkende organisk vegetarmat og drikker fersk frukt- eller grønnsaksjuice. I tillegg bruker man kosttilskudd og kaffe-klyster regelmessig.

Varianter: ingen kjente
Engelsk navn: Gerson therapy

Gerson-terapi i praksis

Internasjonalt brukes Gerson-terapi i behandlingen av flere typer helseproblemer. Dette betyr ikke nødvendigvis at Gerson-terapi er trygt eller har vitenskapelig dokumentert effekt mot disse. Mer om forskning på effekt og sikkerhet finner du i avsnittene nedenfor.

Bruksmåter

Gerson-terapi er mest kjent brukt ved kreft, men brukes også ved migrene og tuberkulose.

Hvordan foregår behandlingen?

Gerson-terapi utføres under veiledning eller på egenhånd. Under veiledning oppholder man seg på en såkalt Gerson-klinikk i ca tre uker, der man får et tilpasset opplegg for behandlingen. Tilbyderne av slik behandling anbefaler at pasientene fortsetter behandlingen hjemme i opp til 18 måneder. I denne perioden får klientene beskjed om å holde seg strengt til det oppsatte programmet, som ofte består av organisk vegetarmat, ferskpresset frukt- eller grønnsaksjuice, kosttilskudd og regelmessige kaffe-klyster. Så langt vi kjenner til, er det programmet som foreslås som egenbehandling likt det man tilbys på klinikk.

Kilder
  • Gerson, Max (1930): Min diæt, en raadgiver for syge og sunde. Jespersen og Pios forlag. København og Oslo.
  • CAM-Cancer (hentet 12.03.2012)
  • National Cancer Institute (hentet 01.03.2012)

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: