Synske evner

Image
Glasskule i naturen.
Foto: Colourbox.com

Synskhet er en antatt evne til å kunne se eller fornemme ting som er «skjult» for andre og menneskets fem ordinære sanser, i nåtid, fortid (retrokognisjon) eller framtid (prekognisjon). 

Bruk for helseformål består i at en behandler ved hjelp av slike evner mener å kunne påvise pasienters helseproblemer og årsakene til dem. Noen behandlere bruker andre begreper om slike evner enn "synskhet":

Noen sier at de har et slags "røntgensyn", som gjør at de i møte med pasienter kan "se" inn i kroppen hva som feiler dem. Andre mener at de kan bruke hendene sine som en "skanner" til å lese av og sanse hvor i kroppen pasientens problem befinner seg. Andre forklarer dem som evnen til å se og analysere "energifelter" hos pasienten (såsom aura eller chakra), og at helseproblemer vises i disse. Dette finner man ofte innenfor åndelige behandlinger som for eksempel healing.     

Det finnes også eksempler hvor behandlere mener å kunne gi pasientene selv synskhet: De bruker hypnose eller sjamanistiske teknikker til å hensette pasienter i en form for transe, der de angivelig skal bli i stand til å se og oppleve situasjoner langt tilbake i livet; mens de lå i mors liv, eller sogar fra liv som de har levd tidligere. Innsikten de får i transen skal kunne brukes som grunnlag til å finne og bearbeide årsaken til de problemene man opplever i dag.

Virker det?

Eksistensen av synske evner støttes ikke av allmenne dokumentasjonsprinsipper, og synskhet betegnes som overnaturlig.

Diagnosemetoder som forutsetter slike evner, regnes ikke som egnet til å påvise helseproblemer og anbefale behandling utfra.   

Ideen om at mennesker lever flere liv lar seg ikke støtte av allmenne dokumentasjonsprinsipper, men konseptet om å sette seg i andre livssituasjoner, vilkår og rammer for å betrakte problemer og utfordringer fra andre perspektiver er en kjent teknikk som brukes i flere kognitive behandlingsfomer; som for eksempel gestaltterapien.

Ved søk i våre forskningskilder i september 2022 fant vi ingen oppsummert forskning som støtter at behandling utfra diagnose basert på synske evner har effekt av betydning på kroppslige plager.

Er det trygt?

Synskhet og andre overnaturlige evner regnes ikke som egnet til å påvise helseproblemer, anbefale behandling eller måle hvordan helsa utvikler seg utfra. Forverring av helsetilstanden kan oppstå dersom man utsetter eller velger bort nødvendig medisinsk behandling til fordel for slik behandling.

Manglende helbredelse etter bruk av behandling basert på synskhet kan for noen pasienter tenkes å utgjøre en ekstra belastning i en vanskelig tid.

Dersom behandleren bruker andre teknikker i tillegg, kan også andre forsiktighetsregler gjelde. For eksempel avhenger sikkerheten ved bruk av hypnose av hvem som gir behandlingen og hvilke tilstander som behandles.

Terapi som baserer seg på å avdekke fortrengte minner og årsaker til problemer som har oppstått langt tilbake i tid regnes for å bære med seg en viss usikkerhet og risiko for falske minner.

Andre navn

Klarsynthet, parapsykologi, synskhet, clairvoyance, health reading, parapsychology, past life regression.

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen din om alternativ behandling som du bruker eller vurderer å bruke.
  • Snakk med instruktøren/ terapeuten/ behandleren om eventuelle helseproblemer som du søker hjelp for, og få klarhet i hvordan metoden skal kunne være deg til hjelp.
  • Les gjerne mer om din juridiske sikkerhet, samt vår pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling.
  • Denne og nettstedets øvrige omtaler av terapier er ment som opplysning, og medfører ingen offentlig kvalitetssikring eller godkjenning av terapier eller utøvere. NAFKAM tar ikke ansvar for pasienters eventuelle bruk av alternativ behandling; verken på basis av NAFKAMs omtaler eller manglende sådanne. Les mer om dette her.

Kilder

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: