Ashwagandha

Bærene og røttene av Ashwagandha (Withania somnifera) har lange tradisjoner som et "universalmiddel" innen ayurveda, indisk medisin og unani-medisin mot en lang rekke helseproblemer .
Image
Illustrasjon av urten ashwaghanda
Illustrasjon: Colourbox.com

Ashwagandha er en busk som vokser i tørre områder av India, Midtøsten og i deler av Afrika, og har blitt brukt i folkemedisinen i flere av disse områdene.

Noen kjente bruksområder er leddgikt, stress, angst, søvnløshet, barnløshet, hikke, for å regulere immunforsvaret, som betennelsesdempende middel, som afrodisiakum, mot astma, lav hormonproduksjon i skjoldbruskkjertelen, bronkitt, ryggsmerter og utmattelse (fatigue).

Andre navn

Ashwagandha kalles også «indisk ginseng». Dette kallenavnet er noe misvisende, siden ashwagandha ikke tilhører Panax-slekten. Du kan lese mer om urter i denne slekten i artikkelen vår om ginseng.

Man har funnet at ashwagandha inneholder stoffer som i teorien kan roe ned hjernen, redusere hevelser ved betennelser, senke blodtrykket og forsterke immunsystemet.

Ved søk i kildene våre i oktober 2019 fant vi følgende oppsummerte forskning på ashwagandha:

Angst og stress

Et forskerteam ledet av Pratte analyserte i 2014 fem studier på om ashwagandha kan hjelpe ved angst. De fant at studiene viste en liten effekt mot angst og stress, men at verdien av disse funnene var lav fordi studiene viste uklar eller høy risiko for skjevhet, og var ulikt designet slik at de ikke kunne dra slutninger på tvers av dem. Forfatterne konkluderte derfor med at dokumentasjonen fra disse studiene burde tolkes med forsiktighet, og at mer forskning med solide metoder er nødvendig før man kan svare på om ashwagandha har angstdempende effekt eller ikke. 

Infertilitet hos menn

Durg med flere oppsummerte i 2018 forskningen på om ashwagandha kan forbedre infertilitet hos menn. På basis av fire studier konkluderte de med at disse, tiltross for lovende funn, ikke ga dem tilstrekkelige data og var for begrensede til å gi solid dokumentasjon på slik effekt. Forfatterne etterlyste mer forskning, og oppfordret til at denne må fokusere mer på å avdekke virkningsmekanismen for eventuell effekt av ashwagandha mot infertilitet.

Testosteronnivå hos menn

Smith med flere gikk i 2021 gjennom 32 studier av forskjellige urter for å motvirke synkende testosteronnivå hos menn med alderen. De fant at studiene indikerte at ekstrakter av bukkehornkløver og ashwagandha så ut til å ha slik effekt, men at denne syntes mest tydelig hos yngre (menn under 40 år). Forfatterne påpekte at konklusjonen måtte modereres på grunn av generelt lite forskning, og fordi ekstraktene som var undersøkt varierte mye i dose og sammensetning. Også på grunn av manglende dokumentasjon av sikkerheten i disse studiene, etterlyste de mer forskning før man kan si om bukkehornkløver og ashwagandha kan være gode behandlingsalternativer for menn med synkende testosteronnivå.

Natural Medicines regner det som muligens trygt å spise ashwagandha i kortere perioder. Sikkerheten ved lang tids bruk er ikke kjent.

Gjennom forskningen som er gjort, er det rapportert at inntak av større doser ashwagandha kan gi urolig mage, diare og oppkast. Andre kjente bivirkninger av ashwagandha er: Munntørrhet, sure oppstøt, magesmerter, hyperaktivitet, forverring av psykiatriske helseproblemer, døsighet, hodepine, utmattelse (fatigue), utslett, vektøkning,  feber, kraftløshet (asteni), hoste, livaktige drømmer og mareritt, svimmelhet, oppblåsthet, hevelse i beina, økt depresjon, hyppig vannlating, nesetetthet og for stor aktivitet i skjoldbruskkjertelen (tyreotoksikose).

Ashwagandha kan også endre effekten av enkelte medisiner, urter og kosttilskudd, og slik medvirke til uventede og uønskede reaksjoner. Urten kan også påvirke resultatet av enkelte medisinske prøver.

Natural Medicines vurderer dokumentasjonen av tryggheten ved å smøre ashwagandha på huden som ikke tilstrekkelig, slik at de ikke kan si om ashwagandha smurt på huden er trygt eller ikke.

Spesielle grupper

  • Personer med diabetes bør overvåke blodsukkeret sitt ekstra nøye dersom de bruker ashwagandha.  Grunnen til dette er at urten kan senke blodsukkeret.
  • Personer med høyt eller lavt blodtrykk bør være forsiktige med å bruke ashwagandha. Grunnen til dette er at urten kan gjøre blodtrykket for lavt hos de som allerede har lavt blodtrykk, og påvirke effekten av medisiner for høyt blodtrykk.  
  • Personer med magesår bør ikke bruke ashwagandha. Grunnen til dette er at urten kan irritere mage-tarm-kanalen.
  • Personer med en autoimmun sykdom (MS, lupus, leddgikt og andre) frarådes å bruke ashwagandha. Grunnen til dette er at ashwagandha kan gjøre immunforsvaret mer aktivt og dermed forverre symptomene til personer med  autoimmun sykdom.

For gravide og ammende

Natural Medicines fraråder gravide å bruke ashwagandha, fordi urten inneholder stoffer som kan forårsake abort. 

De fraråder også ammende å bruke aswagandha, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap til å kunne vurdere sikkerheten. LactMed utdyper dette med at man ikke vet nok om innholdet i ashwagandha skilles ut i morsmelken, og om dette i så fall kan ha noen betydning for spedbarns helse.

Generelle forsiktighetsregler

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: