Årelating | NAFKAM

Årelating

Årelating er en metode man kjenner til i flere kulturers folkemedisiner. Tidligere var dette en utbredt behandlingsform, kjent brukt ved en rekke sykdommer.

Ved årelating gjøres det et inngrep, hvor en vene åpnes for å tappe ut blod. Ifølge tradisjonen kom det meste av sykdom av «sykt» blod, som man derfor måtte kvitte seg med.

Tradisjonelt brukte man en spesiell kniv kalt «sneppert» for dette. Årelating var utbredt i middelalderen. På et tidspunkt ble årelating også ansett og brukt av leger som behandling, men dette er i dag ikke lengre anerkjent som skolemedisin. Vi er også kjent med at årelating har blitt utført som en del av kopping, men dette synes ikke å være særlig utbredt i Norge.

Det finnes ikke solid dokumentasjon på effekten av årelating.

Ved noen spesielle tilstander tapper man i helsetjenesten blod fra pasienter i dag, men dette er å anse som skolemedisin siden det utføres av helsepersonell og foregår innenfor helsevesenet.

Er det trygt å bruke årelating?

Ved årelating er det høy risiko for infeksjon dersom hygienen ikke ivaretas. Å skjære i huden og kroppsvevet krever generelt visse kunnskaper og ferdigheter for å unngå uhell og/ eller skade. Uten autorisasjon som helsepersonell, vil den som utfører årelating kunne komme i ansvar etter lovens § 5.Medisinske inngrep eller behandling som kan medføre alvorlig helserisiko.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: