Atlasterapi | NAFKAM

Atlasterapi

Atlasterapi beskrives som en forsiktig form for massering av muskler i nakken. Såfremt du ikke har noen skader i nakken, eller at du utsetter nødvendig skolemedisinsk behandling til fordel for atlasterapi, er det liten sannsynlighet for at denne behandlingen er skadelig.

Atlasterapi baserer seg på en teori om at de fleste av oss har den øverste nakkevirvelen (atlas) ute av stilling, og at dette forårsaker mange av våre helseproblemer som for eksempel stiv nakke, hodepine, migrene, mage – og tarmproblemer, dårlig konsentrasjon, lite energi, blodtrykksproblemer, kolikk, svimmelhet, kvalme og dårlig søvn.  

Behandlerne mener at de ved å massere muskler i nakken forsiktig med hendene eller et massasjeapparat, kan få atlas tilbake til riktig posisjon og dermed kurrere plagene våre. Ifølge flere utøvere skal det være nok med én eller få behandlinger.

Hva sier forskningen?

Etter våre kriterier finnes det ikke forskning på atlasterapi som viser at behandlingen virker mot noen helseproblemer. Søket etter forskning ble utført 6. august 2019.

Helseproblemene som terapeutene sier skyldes en skjevstilt atlas er utbredte og kan ha ulike årsaker. Det kan være vanskelig å avgjøre hva helseproblemene skyldes, men det er svært sjeldent at helsepersonell konkluderer med at et helseproblem skylden en feilstilt atlas.

Det vi vet fra fysiologien om forsiktige former for massasje, er at de i viss grad kan virke smertelindrende og gi en følelse av velbehag. Les mer i artikkelen vår om fysikalske behandlinger.

Er det trygt å bruke atlasterapi?

Atlasterapi beskrives som en forsiktig form for massering av muskler i nakken. Såfremt man ikke har noen skader i nakken, eller at du utsetter nødvendig skolemedisinsk behandling til fordel for atlasterapi, er det liten sannsynlighet for at denne behandlingen er skadelig.

Ved bruk av kraftigere teknikker enn forsiktig massasje, kan dette potensielt gi alvorlige skader ved feil behandling. Les mer i artikkelen vår om fysikalske behandlinger.

Andre navn på atlasterapi 

Atlaskorrigering, atlaskorrigering Engelheart, atlasprofilax

Kilder
  • McGlone, Francis et al: Discriminative and Affective Touch: Sensing and Feeling. Neuron, Volume 82, Issue 4 , s. 737 – 755, Elsevier, 2014
  • Atlas-korrigering.no
  • Atlaskorrigering-massasjeterapi-no

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: