Atlasterapi

Atlasterapi beskrives som forsiktig massasje av musklene i nakken, ment for å påvirke den øverste nakkevirvelen (atlas).
Image
3D-tegning av skjelett i blått med øverste del av ryggraden uthevet i oransje.
Foto: Colourbox.com

Atlasterapi baserer seg på en teori om at den øverste nakkevirvelen (atlas) hos de fleste av oss er ute av stilling, og at dette forårsaker en rekke, ulike helseproblemer som for eksempel stiv nakke, hodepine, migrene, mage– og tarmproblemer, dårlig konsentrasjon, lite energi, blodtrykksproblemer, kolikk, svimmelhet, kvalme, dårlig søvn med mere.  

Utøverne av atlasterapi mener at de ved å massere muskler i nakken forsiktig med hendene eller et massasjeapparat, kan bringe atlasvirvelen tilbake til riktig posisjon, og dermed kurere slike plager. Ifølge utøvere skal det være nok med én eller få behandlinger med atlasterapi for å oppnå dette.

Utenlandske kilder omtaler ofte atlasterapi som en "kiropraktisk teknikk". I Norge er utøvelse av kiropraktikk forbeholdt autorisert helsepersonell, og den norske foreningen for kiropraktorer opplyser at atlasterapi ikke regnes som standardbehandling fra dem, og at det trolig ikke gis ofte av norske kiropraktorer.

Atlasterapi kan i Norge gis i henhold til lov om alternativ behandling, det vil si at det ikke stilles krav om dokumenterte medisinske kunnskaper for å utøve behandling.

Ved søk i juli 2021 i våre kilder til forskning fant vi ingen oppsummeringer av forskning på atlasterapi. Etter våre kriterier betyr dette at vi ikke kan si noe om atlasterapi har effekt eller ikke mot noen helseproblemer. 

De helseproblemene som terapeutene sier skyldes en skjevstilt atlas er utbredte, og kan ha ulike årsaker. Det kan være vanskelig å avgjøre hva disse helseproblemene skyldes, men det er svært sjeldent at helsepersonell konkluderer med at et helseproblem skyldes en feilstilt atlas.

Det vi vet fra fysiologien om massasje og andre fysikalske/ manuelle behandlingsformer, er at de kan virke smertelindrende, forbedre blodgjennomstrømmingen og gi en følelse av velbehag. Les mer om dette i artikkelen vår om fysikalske behandlinger.

Vi har ikke funnet opplysninger om kjente/ sannsynlige bivirkninger eller risikofaktorer ved atlasterapi.

Behandlingen beskrives som en forsiktig form for massering av muskler i nakken. Såfremt du ikke har noen skader i nakken, eller at du utsetter nødvendig skolemedisinsk behandling til fordel for atlasterapi, er det trolig liten sannsynlighet for at slik forsiktig massasje er skadelig.

Kraftig massasje kan potensielt forverre tilstanden eller gi nye helseproblemer.

For gravide og ammende

Verken Natural Medicines eller LactMed inneholdt på søketidspunktet opplysninger om sikkerhet ved bruk av atlasterapi spesifikt for disse gruppene. Vi råder derfor gravide og ammende til å snakke med lege eller annet helsepersonell før eventuell bruk av atlasterapi.

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen din om alternativ behandling som du bruker eller vurderer å bruke.
  • Snakk med instruktøren/ terapeuten/ behandleren om eventuelle helseproblemer som du søker hjelp for, og få klarhet i hvordan metoden skal kunne være deg til hjelp.
  • Les gjerne mer om din juridiske sikkerhet, samt vår pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling.
  • Denne og nettstedets øvrige omtaler av terapier er ment som opplysning, og medfører ingen offentlig kvalitetssikring eller godkjenning av terapier eller utøvere. NAFKAM tar ikke ansvar for pasienters eventuelle bruk av alternativ behandling; verken på basis av NAFKAMs omtaler eller manglende sådanne. Les mer om våre forbehold.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: