Singulett oksygen-energi

Vanndamp til inhalasjon, tilsatt i drikkevann, eller som lysterapi på huden.
Image
Bilde av hvit mann med inhalasjonsmaske over nese og munn
Foto: Colourbox.com

Singulett oksygen-energi (SOE)-terapi er behandling med oksygen-molekyler som er i en annen tilstand enn vanlig oksygen, såkalt aktivert oksygen. Slike har et høyere energinivå enn vanlig oksygen.

I denne tilstanden reagerer oksygen raskt med andre organiske molekyler (fett, proteiner, nukleinsyrer). Da frigjøres det lysenergi. Innen fotodynamisk terapi i skolemedisinen brukes reaktiviteten ved slikt oksygen bevisst, til flere formål og for flere typer helseproblemer.

Alternativmedisinsk SOE-terapi gis som vanndamp til inhalasjon, tilsatt i drikkevann, eller som lysterapi på huden. Da bestråles ofte de akupunktene man kjenner fra tradisjonell kinesisk medisin, og helseforståelsen om blokkerte energibaner legges også til grunn. Metoden benyttes blant annet som avgiftning (detox), men også for å støtte lungefunksjonen, hjerte-kar-systemet og åndedrettet, å forbedre søvnkvaliteten, samt å redusere fatigue/ utmattelse og smerter.

Det er gjort forholdsvis lite forskning på alternativmedisinsk SOE-terapi, og det er mange begreper og varianter av begreper og selve metoden. følge teorien bak SOE-terapi, skal lyset/ energien som dannes når oksygenet reagerer ha helbredende virkning ved en lang rekke problemer og tilstander, og kunne brukes for å forsterke annen behandling. 

Det som er gjort av forskning, synes å være dyreforsøk og forskning på celler i laboratoriet. Resultater fra slik forskning kan ikke automatisk tolkes til å også kunne gjelde for behandling av levende mennesker.

Ved søk gjort i mai 2020 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer av forskning på singulett oksygen-terapi. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid nok dokumentasjon til å avgjøre om det virker eller ikke, og at eventuelle påstander om effekt mangler solid vitenskapelig dekning.

Selv om metoden har visse paralleller til skolemedisinsk oksygen- og lysbehandling, er det gjort lite forskning på behandlingen slik den gis på det alternativmedisinske markedet. Vi finner ikke rapporter om alvorlige bivirkninger ved bruk av alternativmedisinsk SOE-terapi. Mangel på rapporter om uønskede virkninger er ikke ensbetydende med at metoden er trygg å bruke.

Dersom du opplever negative effekter som du mener skyldes metoden, bør du avslutte behandlingen og kontakte lege.

Vær oppmerksom på at helseskade kan oppstå dersom terapeuten unnlater å råde klienten til å oppsøke nødvendig medisinsk behandling. Våre kilder råder gravide, ammende og barn til å utvise ekstra forsiktighet ved alle typer alternativ behandling, grunnet generelt lite tilgjengelig sikkerhetsinformasjon for disse gruppene.

Generelle forsiktighetsregler

SOE dannes fra oksygen i luften ved å bruke et apparat, og gjør det anvendbart som lys eller som vanndamp.

Ved bruk av lys brukes en optisk kabel til å bestråle spesifikke punkter på kroppen. Disse er identiske med akupunktene man kjenner fra tradisjonell kinesisk medisin. Metoden blir da også kalt lyspunktur eller lysakupunktur, og utøverne omtaler dette som en mer skånsom form for akupunktur, for eksempel for de som har nåleskrekk. 

Behandlingen kan også foregå ved at utøveren lar det singulette oksygenet boble gjennom vann. Ifølge teorien frigis det da lysenergi, som binder seg til vannmolekyler. Det energi-tilførte vannet skal da kunne brukes terapeutisk, og kan inhaleres som vanndamp eller drikkes. Dette har ikke solid støtte i vitenskapen.

Det fins også maskiner som genererer SOE, ment for hjemmebruk og egenbehandling. Produktomtaler av slike opplyser at disse skal støtte lungefunksjonen, hjerte-kar-systemetet og åndedrettet, forbedre søvnkvaliteten, redusere fatigue/ utmattelse og smerter. Det foreligger lite dokumentasjon som støtter dette.

SOE-terapien bygger på en teori av russeren Vladimir L.Voeikov. Metoden ble senere viderutviklet som behandlingsform av flere andre, og det skal ha blitt gjort eksperimenter som fant at singulett oksygen energi hadde effekt på levende celler.

I Russland brukes SOE-terapi blant annet som avgiftning hos pasienter med sykdommer som følge av radioaktivt Cesium, ved mage-tarm-sykdom, ved allergi og eksem, sykdommer i lunger og luftveier, blodsykdommer, hjerte-kar sykdommer og hudsykdommer. I Norge er SOE-terapi brukt blant annet av astma-pasienter.

Andre navn

Singlet oksygen-terapi/ SOT, lysakupunktur/ lyspunktur, fotodynamisk oksygenterapi/ oksygenbehandling, photodynamic oxygen therapy

Flere av kildene fører til eksterne nettsider:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: