Singulett oksygen-energi | NAFKAM

Singulett oksygen-energi

SOE-terapi gis som vanndamp til inhalasjon, utblandet i drikkevann, eller som lysterapi på huden.
 • Singulett oksygen-energi (SOE)-terapi er behandling med oksygen-molekyler som er i en annen tilstand enn vanlig oksygen, såkalt aktivert oksygen. 
 • Metoden benyttes blant annet som avgiftning.
 • SOE-terapi gis som vanndamp til inhalasjon, utblandet i drikkevann, eller som lysterapi på huden.
Virker det?

10. februar 2014 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om singulett oksygen-terapi. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig dekning for å hevde at SOE-terapi virker.

Er det trygt?

Selv om metoden har visse paralleller til skolemedisinsk lysbehandling og stråling, foreligger det i våre kilder ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne si at SOE-terapi er helt trygt. Kombinasjonen med å bruke både lys og vanndamp samtidig, brukes så vidt vi kjenner til, ikke i konvensjonell medisin.

Bivirkninger

Ifølge våre kilder er det ikke registrert risiko for alvorlige bivirkninger ved bruk av SOE-terapi.

Dersom du opplever negative effekter som du mener skyldes metoden, bør du kontakte lege.

Vær oppmerksom på at helseskade kan oppstå dersom terapeuten unnlater å råde klienten til å oppsøke nødvendig medisinsk behandling. Våre kilder råder gravide, ammende og bar til å utvise ekstra forsiktighet ved alle typer alternativ behandling, grunnet generelt lite tilgjengelig sikkerhetsinformasjon for disse gruppene.

Bruk av SOE-terapi eller annen alternativ behandling bør aldri erstatte medisinsk hjelp. Les mer om dette i vår pasientveiledning.

Bakgrunn

Hvordan framstilles SOE?

Ved å bruke et apparat til en fotokjemisk prosess, kan man danne SOE av oksygen fra luften.

Teori

I naturvitenskapen består singulett oksygen av ustabile oksygenmolekyler med høyere energinivå enn vanlig oksygen (også kalt triplett oksygen). Når man sier at singulette oksygenmolekyler er ustabile, betyr det at de lett endrer tilstand og blir til mer stabile, ”vanlige” oksygenmolekyler. Når singulett oksygen endrer tilstand og blir til vanlig oksygen, frigjøres det lysenergi med en bølgelengde på 634 nanometer. I følge teorien bak den alternative behandlingen med SOE (SOE-terapi), skal slikt lys ha helbredende virkning ved en rekke tilstander.

Hvordan foregår SOE-terapi?

Behandling med SOE foregår ved hjelp av et apparat som både danner og kan avgi SOE, enten som lys eller som vanndamp.

Ved direkte bruk av lyset fra det singulette oksygenet brukes en optisk kabel, og behandlingen foregår ved at lyselektroden bestråler spesifikke punkter på kroppen. Disse er identiske med akupunktene man kjenner fra teorien bak akupunktur og akupressur.  Metoden blir derfor også kalt lyspunktur. Utøverne av SOE-terapi mener også at bestråling med dette lyset gir samme effekt som akupunktur med nåler, men passer bedre for den som har nåleskrekk. 

Behandling kan også foregå ved at utøveren la det singulette oksygenet boble gjennom vann. Ifølge teorien frigis det da lysenergi, som binder seg til vannmolekyler. Det energi-tilførte vannet skal da kunne brukes terapeutisk, og kan inntas som vanndamp eller som drikke. Dette støttes ikke av vitenskapen.

Inhalasjon foregår ved å puste inn SOE fra rør som føres inn i nesen. Å drikke SOE-vann skal i følge terapeutene ha forsterkende effekt.

Hvordan oppsto SOE-terapi?

SOE-terapien bygger på en teori av russeren Vladimir L.Voeikov. Metoden ble senere viderutviklet som behandlingsform av flere andre. Biomedisineren Bassam Soussi skal gjennom forskning ha funnet at singulett oksygen energi har betydningsfull effekt på levende celler.

SOE-terapi er beslektet med laserterapi, hvor man forsøker å behandle astmatikere med helium-neon laserlys på de samme akupunktene. Laserterapi har av russiske forskere vært omtalt som ”lysvitamin”. I Russland brukes SOE-terapi blant annet som avgiftning hos pasienter med sykdommer som følge av radioaktivt Cesium, samt med sykdommer i mage-tarm, lunger og luftveier, allergi og eksem, blodsykdommer, hjerte-kar sykdommer og hudsykdommer. I Norge er SOE-terapi brukt blant annet av astma-pasienter.

Kilder
 • Hulten L. M., Holmstrøm M. og Soussi B. (1999): Harmful singlet oxygen can be helpful. I Free Radical Biology and Medicine. Vol.27 Issue 11-12. Dec.1999.
 • Schjeldrup V. (2004): Lys som helbreder. Nytt håp for astmapasienter. Indre Ledelse Forlag AS, Skien.
 • Kan lys helbrede? Trenger vi en forbrukerorientert medisinsk forskning? av Roald Pettersen.(hentet 15.02.2011)
 • Lindgård Ann (1999): Energy Metabolism during Surgical Skeletal Muscle Transfer on Rat - Effect of Preservation Medium and Illuminatrion with Singlet Oxygen Energy. Universitetet i Gøteborg.
 • Lukes, D.J m.fl ( 2003): Singulet Oxygen energy Illumination during Ischemia Preserves High-Energy Phosphates in a Concordant Heart Xenotransplantation Modell. I Laser Physics, Vol.13, No.1, 2003, s.84-90.
 • Lundberg J. (2002): Energy Metabolism in skeletal muscle during ischemia and reperfusion. Experimental and clinical aspects. Universitetet i Gøteborg.
 • Mange av medikamentene som brukes i dag, helbreder ikke, de demper symptomer. fra trim.no (hentet 11.02.2011)
 • Spørsmål om singulett oksygen på Schrødingers katt, på nrk.no (hentet 16.02.2011)

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: